Skip to main content
search

Арх-екологията е съвременно направление в архитектурата, което съчетава смисъла на двете думи – архитектура и екология. По своята  същност арх-екологията представлява съвкупност от принципи на проектиране, насочени към създаването на огромни обитаеми структури в места със силно концентрирано население. Тези хиперструктури са разнообразни по своето функционално съдържание – те съчетават жилищни, търговски и стопански обекти. Екологичният аспект на това направление се състои в свеждане до минимум на отрицателното въздействие на човека върху природата. Стремежът е насочен основно към създаване на енергонезависима екологична среда за обитаване. Ярък пример на така актуалното архитектурно течение е един от проектите на небезизвестния Кевин Шопфър – биотопът в Бостън.

Концепцията на жилищната мегаструктура е създадена с цел да осигури безопасна среда на обитаване за повече от 15 000 души. Безопасността се търси по отношение на постоянно нарастващото ниво на световния океан, което води до неовладяеми природни бедствия, помитащи след себе си огромни градски площи. „Плаващият” мегаполис ще съдържа хотели, офиси, търговски площи, музеи, изложбена и концертна зала.  Той напълно покрива стандартите LEED за зелен проект. Това своеобразно продължение на града, изградено изцяло в златни пропорции, ще има на всеки 30 етажа по 1 озеленен, който ще поддържа връзката на обитателите с естествената среда. Еко-сградата оправдава напълно сертификата за устойчивия си дизайн чрез нулевите си емисии на въглерод в атмосферата. Това става възможно посредством оборудването с вятърни турбини, които правят мегаполиса енергонезависим. Икономичността се засилва и чрез приспособленията за складиране и пречистване на дъждовна вода, чрез наличието на соларни панели, както и чрез водните турбини, заложени по границите на бостънското пристанище.

Според автора на проекта тази концепция ще отнеме около 10 години, за да бъде осъществена, но ако Бостън иска да противостои на сериозните климатични промени, реализацията на идеята напълно оправдава средствата и времето за изпълнение.

Hobelix

Every beginning is difficult but extremely essential.

Остави коментар

Close Menu