Арх. инж. Климентин Чернев е съуправител на „АЛУКЬОНИГЩАЛ“ ЕООД, част от едноименната австрийска група, от 2000 г. Роден е през 1970 г. Завършва УАСГ – специалностите Промишлено и гражданско строителство (1994) и архитектура (2002).АЛУКЬОНИГЩАЛ България е една от водещите фирми в областта на търговията със строителни и технически материали, представител на марките SCHÜCO и JANSEN. Съвместно с партньорите си фирма АЛУКЬОНИГЩАЛ България участва в развитието и изграждането на съвременния архитектурен облик на столицата и страната като участва в изграждането на множество знакови административни и търговски обекти.

Кое висше учебно заведение сте завършили и каква специалност?

– Дипломирал съм се в УАСГ последователно по две специалности: ПГС (промишлено и гражданско строителство) и архитектура.

Каква беше темата на Вашата дипломна работа и какво ви мотивира да се насочите към нея?

– Дипломната ми работа в ПГС беше цялостно проектиране на административна сграда с монолитна конструкция и касетъчни междуетажни плочи. Дипломната ми работа по архитектура беше художествена галерия в градинката до руската църква в София.

Какъв практически опит получихте през годините на следване? Беше ли Ви той достатъчен или нещо Ви липсваше?

– Моите родители са строителни инженери, също специалност ПГС. Още като ученик, помагах на баща ми в проектирането и изработването на техническа документация. Първите ми самостоятелни проекти като архитектурно проектиране правих от седемнадесетгодишен. Средното си образование получих в строителен техникум, в който успях да добия и много практически познания. По онова време (1985 – 1989г.) един ден от учебната седмица на строителните техникуми беше практика на строителни обекти, по време на която усвоявахме различни строителни специалности – кофражисти, зидари, шпакловчици, др. В университета тези знания и познания много ми помогнаха. Предварителната подготовка на студентите, завършили строителни тхникуми се усещаше по време на цялото следване.

Участвал ли сте в студентски проекти, инициативи или конкурси по време на следване? Имаше ли много допълнително организирани инициативи, в които един студент може да участва?
Моето следване по инженерство (1989 – 1994 г.) премина в един преходен икономически период в който все още не бяха формирани различните инициативи, в които можеха да участват студентите. По време на следването ми по архитектура (1996-2001) се налагаше да се самоиздържам и така започнах работа като калкулант във фирма АЛУКЬОНИГЩАЛ през 1997 год, в която останах и досега. Поради тази причина не съм имал време и настройка за участие в допълнителни инициативи, организирани от университета.

Какво най-много ви липсваше по време на следването в университета?

– Първото ми образование премина за мен чудесно от гледна точка на студентския живот. По време на следването ми по архитектура ми липсваше по-активната комуникация със състудентите, тъй като нямах никакво свободно време. От лекции и упражнения на работа и обратно. За сметка на това, сега познавам много колеги-състуденти от два випуска по архитектура и един по инженерство. Много обичам да комуникирам в професионалния си живот именно с тези колеги, с които сме прекарали заедно образователния си процес. Покрай работата ми все още остава жива връзката с много преподаватели от университета и особено с катедрата, в която се дипломирах като архитект – „Строителни архитектурни конструкции”

Имате ли наблюдения върху образователния процес в момента и с какво той трябва да се промени, така че специалистите излизащи от университета ефективно да отговарят на нуждите на реалния бизнес?

– От много години общувам с преподаватели и студенти от двете направления в УАСГ – архитектура и строително инженерство.

Все още имам усещането, че отношението на много студенти към учебния процес не е достатъчно сериозно, както беше по мое време.

Оттук и многото демотивирани преподаватели, които са ми споделяли пълното си разочарование от повечето съвременни студенти. Виновно за това състояние е ръководството на универститета, което все още не намира начин да върне авторитета на институцията и преподавателите сред студентите. Пример за това дори е и сегашната материална база – почти никакви промени, долнопробни, евтини ремонти, интриги на управленско ниво. Най-важната промяна, която ще удовлетвори и бизнеса, е повишаването на мотивацията на студентите, а успешното въвеждане на млади специалисти в бизнеса си остава отговорност на фирмите.

Забелязва се, че липсва ефективна комуникация между университетите от една страна, бизнесът от друга и студентите, които трябва да получат както качествено образование, така и реален шанс да се изградят като специалисти и да получат добра професионална реализация. От къде идва този проблем според Вас и как можем да го разрешим?

– Ефективната комуникация с бизнеса според мен е отговорност, предимно на ръководствата на университетите. Може би проблема е в това, че не от всеки преподавател, дори и голям професионалист в областта си, става добър ръководител.

А от добрите ръководители зависи както авторитета на институцията, която управляват, така и мотивацията на преподаватели и студенти.

Ако няма градивно желание от страна на университета, бизнеса трудно може да влияе. Студентските съвети трябва да имат по-активна роля при комуникацията с университетското ръководство и създаването на различни инициативи свързани с професионална реализация. Бизнесът е насреща и винаги е бил отворен за сътрудничество с университетите по таз тема.

Как стартира професионалната ви кариера? Кой беше първият Ви работодател?

– През целият ми живот съм бил свързан със строителството. Дете съм на студентско семейство, следващо строително инженерство. До първи клас живеехме в студентски град. Една от любимите ми играчки беше конструктор за строителство от дървени елементи. Баща ми ме обучаваше по дискриптивна геометрия още в тези години. През ученическите ми години често го придружавах по строителните обекти. След това цялото ми средно и висше образование премина в строителни училища. Дори в казармата след като завърших строително инженерство, ми възложиха като задача цялостното проектиране на ваканционно селище в едно военно поделение на морето. Първата ми истинска работа беше през 1996 година като проектант в инженерно бюро, на което собственика – инж. Кирил Георгиев разработваше първите в България приложения за инженери в Autocad-среда. С тази работа имах възможността да усвоя професионално Autocad и да бъда един от първите строителни проектанти, чертаещи компютъризирано. Преди да запиша архитектура, работех и като инженер-конструктор на известния майстор на еднофамилни жилищни сгради – проф. арх. Стефан Стефанов до неговата кончина.

Разкажете ни за първият ви проект.

– Първият ми проект беше училищна чешма. Спечелих го с конкурс като ученик в строителния техникум. Дори получих хонорар от 100 лв. Като дипломиран проектант – инженер конструктор – първият ми проект беше голяма жилищна кооперация, проектирана от известното архитектурно студио „ОЛВИ” на арх. Олеков и арх. Вичев. Като архитект, първият ми реализиран проект беше тридесет и втората идея за вилата ми в гр. Крисура. Най-сладко е да проектираш за себе си, без да се съобразяваш с друг клиент, но е и най-трудно, когато не си ограничен във времето.

Знанията, получени в университета помогнаха ли Ви в работата и ако „да“, до колко?

– Относно настоящата работа, знанията и от двете ми образобания, ми дадоха една невероятно солидна основа за специализиране в областта на конструкциите за остъкляване. Тези конструкции се явяват както инженерен елемент, така и архитектурен участващ както в екстериора така и в интерира на сградата.

Къде темпото на учене беше по-голямо, в работата или в университета?

– През целия си живот човек трябва да се старае да дава най-доброто от себе си, независимо дали се обучава или прилага наученото в практиката.

Важно е не темпото, а качественото усвояване на знания.

Строителния бизнес не се ръководи само от параметри, свързани с темпо.

Имахте ли личности, които са Ви вдъхновявали по пътя към кариерното развитие? Имахте ли ментор?

– Работя повече от 17 години във фирма със сто и петдесет годишна история, която е изградила много добра система за предаване на специализирани знания както по отношение на продуктите, с които се занимаваме, така и при представяне търговското ни поведение на пазара. Имах късмета няколко поредни години да работя в „полеви условия” заедно с моя мениджър, вече пенсионер – г-н Клаус Абл, специалист с над четиредесетгодишна много успешна търговска практика в нашия бизнес. Най-важното съм научил от него.

А смятате ли, че менторът е неизменна част от успешното развитие на всеки млад специалист?

– Известни менторски функции играе и прекия мениджър на всеки млад колега. Много е важна тази връзка в началото на всяко кариерно развитие.

Кои бяха първите големи професионални предизвикателства, изправили се пред Вас?

– Откакто работя във фирма АЛУКЬОНИГЩАЛ, винаги съм изправен пред предизвикателството да убедя инвеститори и архитекти в избора им на скъп и качесвен продукт в страна, в която представите за качество са изкривени, компетентността на клиенти и псевдоспециалисти е на ниско ниво и нелоялната конкуренция не се наказва. Но опитът ми показва, че системното и методично следване на вярната посока води към сигурен успех, макар и в по-дългосрочен план.

Ние от HOBELIX вярваме, че човек трябва да се развива през целият си живот. В каква насока бихте искали да се развиете Вие самия?

– Вече не съм толкова млад, че да сменям попрището си, но продължавам професионалното си развитие в компанията, в която работя, а ежедневието ми никак не е монотонно. Тъй като се занимавам и с управленски дейности, ми се налага да инвестирам част от времето си в мениджърски семинари и обучения, но все пак ми липсва активното занимание с изкуство и архитектура. Такава беше и детската ми мечта.

Ако в този момент Ви се наложи да стартирате от начало кои са грешките, които бихте пропуснали?

– Да следвам безпрекословно мечтите си.

Всеки успешен екип има своите тайни, които го правят наистина ефективен. Споделете с нашите читатели някоя от Вашите тайни за създаване на успешен екип.

– Зад всеки фирмен успех стои успешен мениджър. Зад всеки успешен мениджър стои мотивиран от него екип. Успешното представяне на екипа е свързано с мотивацията на всичките му членове. Мотивирането на хората обаче не става само с ровене в книгите. Голяма роля играят много човешки качества на ръководителя освен професионалните. Индивидуалния подход към всеки член от екипа, както и правилното разбиране на характера и способностите му, са едно от условията за създаване на мотивация в хората. Няма написани формули, които действат без изключение за успешния ръководител.

Имате ли своя методология на работа в компанията и кои са професионалните навици, които изисквате да имат Вашите служители?

– По отношение на работата си съм либерален, но в определени ситуации и строг. Качеството, което изисквам и винаги се опитвам да насърчавам в колегите си е точността и честността. Не обичам половинчатите работи и винаги давам личен пример при решаването на важни фирмени казуси и задачи.

Как се създава ефективна комуникация вътре в екипа?

– Чрез открито и непрекъснато анализиране на грешки, неточности и недоразумения от всичките му членове, но под ръководството на мениджъра им или в специализирани тренинг-програми. За тази цел са много полезни така наречените тийм-билдинг събития.

Кои личностни и професионални качества трябва да притежава един добър служител във Вашата компания?

– Както вече споделих, точността и честността са определящи, но трябва да се съпътстват от природна интелигентност и всеотдайност в работата.

Работите ли с млади хора? Какъв е процентът на млади служители спрямо вече утвърдените специалисти в компанията?

– Аз лично комуникирам с много млади хора – студенти и специалисти, но във фирмата ни текучеството липсва. Като брой хора, не сме голям екип, но пък затова всички колеги са се утвърдили на позицията си, за която отговарят.

Колко време според Вас трябва на един току що завършил студент, за да се изгради като специалист и ефективно да работи с другите членове в екипа?

– Този период на приобщаване и доказване е строго индивидуален, но млад човек с необходимите качества се усеща още в първите два-три месеца, след като отпадне стреса от нова работа и ново обкръжение. За още два-три месеца става ясна способността му за усвояване на специализирани знания и прилагането им в практиката. Не случайно указания изпитателен период в кодекса на труда е до шест месеца.

На какво реално е способен един току що завършил студент? А кое нещо, най-много липсва в същия този човек?

– На всичко според това, какви задачи и цели му постави ръководителя.

Популярният у нас израз „всичко, което хвърчи в облаците става за ядене” е често срещана представа за работата при младите колеги.

Но това е простимо впредвид липсата на професионален опит.

Кое е първото нещо, на което учите един току що завършил студент, който започва работа във Вашата компания?

– Сега имам точно такъв случай – млад колега, идващ при нас направо от университета. Старая се да му изясня принципите на компанията, както и да му показвам моето лично отношение към работата.

С какво мотивирате младите служители да дадат всичко от себе си в работата?

– В това отношение не правя разлика между млади и стари служители. За мен е важно всички колеги да полагат максимално старание и да реагират интелигентно на поставените задачи.

Кое е по-важно за младите хора – заплащането или компанията, за която ще работи?

– Няма как млад човек без опит да бъде високо платен в една сериозна компания още с постъпването си на работа, но мисля, че ако е интелигентен, ще го разбере. Също така работодателите трябва да се съобразяват с потребностите на младите хора, както и не само на тях.

Силно вярваме, че успелите хора се учат от своите неуспехи, превръщайки ги след това в успех. Разкажете ни за един ваш неуспех и каква поука успяхте да си извлечете от него.

– Малко не ми стигна да ме приемат в художествената гимназия. После се ориентирах към строителния техникум, но не спрях да се занимавам с рисуване. За съжаление престанах по време на следването ми в УАСГ. И досега поради различни вътрешни причини не посягам към четката като намирам това за все още непоправена грешка в живота ми.

Съветвам младите хора – „не правете така”.

Не преставайте да следвате мечтите си, като не се оправдавайте с работата!

Разкажете ни за един голям Ваш успех и какво Ви костваше, за да го постигнете.

– За голям успех в професионален план отчитам всепризнатият ни фирмен имидж в България, дължащ се и на най-мотивирания екип в целият холдинг на фирма АЛУКЬОНИГЩАЛ. Това и досега ми струва много изгубени нерви, в някои случаи свръхнатоварване и време, прекарано извън семейството.

Какъв съвет бихте дали на някой начинаещ, за да планира успешно своето професионално си израстване?

– Да си направи много ясен и точен анализ на желания и качества преди да поеме в определена посока, защото лутането ще му коства много. Както в личен, така и в професионален план.

В кой момент разбрахте, че работата ви е изключително отговорна и от нея зависят и много други хора?

– В момента, в който ми се налагаше да реструктурирам фирмата по време на лошите кризисни години. Разделихме се с колеги, които бяха ценни, но нямах избор.

Разкажете ни за АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ.

– Фирма АЛУКЬОНИГЩАЛ е семейна компания със сто и петдесет годишна история. Има клонове в дванадесет страни от централна и югоизточна Европа. Основната дейност на компанията е търговия с алуминиеви, пластмасови и стоманени системи за остъкляване. Повече от петдесет години е лицензиран представител на немската фирма SCHÜCO (ШУКО), световен лидер в тази област, както и на швейцарския производител на стоманени системи за остъкляване JANSEN.

Какво Ви мотивира да работите за тази компания?

– В тази компания имам възможността да се занимавам непрекъснато с най-добрите и иновативни продукти на пазара в областта на констрикциите за остъкляване в строителството. На практика, тази област свързана с обвивката на сградите е една от най-отговорните както за енергийната сградна ефективност така и за вътрешния микроклимат и комфорт на обитаване. Тази многостранна функция на продуктите ни, свързана както с интериора и архитектурата на сградите, така и с конструктивните показатели и строителната физика задържа интереса ми към работата и до ден днешен. От друга страна, възможността да общувам със всякакви специалисти от строителния бранш в цялата страна, дори и извън нея – архитекти, предприемачи, строители, прожект-мениджъри, фирми за дограма – ми доставя огромно удоволствие.

С какво АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ е уникална компания?

– Освен най-добрите продукти, с които се занимаваме, предлагаме много широк спектър от услуги – така наречената от нас „добавена стойност” на компанията. Продажбите ни са съпътствани от консултации по време на всеки етап от строителния процес, калкулиране чрез специализиран софтуер, предоставяне на пълна техническа информация онлайн, използване на 3D принтери и визуализация на системните ни решения, богата семинарна програма за архитекти и производители на дограми и много още други. Това ни прави уникална и успешна в национален и международен план компания.

Разкажете ни за някой успешно реализиран проект на компанията?

– В обектовото ни портфолио има много интересни реализации, но най-атрактивни от гледна точка на системните архитектурни решения са тези, специално проектирани за сградата. Такъв пример за изцяло конструирано за сградната обвивка решение е остъклената фасада на сграда „ВЕРТИГО Център”, намираща се на бул. „България” в София. Това засега е най-трудния реализиран от екипа ни в България проект. С конструираното обектово решение на практика може да се постигне неограничена свобода на формообразуване, съобразена с географското положение на сградата и енергийната и ефективност.

Разкажете ни за конкурентните предимства на вашите продукти.

– Продуктите, които представяме се произвеждат от компании, поддържащи огромна развойна дейност. Фирма SCHÜCO притежава един от най-големите изпитателни центрове в Европа. Философията на SCHÜCO и JANSEN e свързана с разработката на безкомпромисни качествени системи. Неограниченият набор от системни решения задоволява изискването на много инвеститори: „всичко от една ръка”. В строителния бранш тези два бранда дори са издигнати в култ като най-доброто в бранша.

Според вас проектът HOBELIX има ли потенциал да доведе до качествена промяна в професионалната среда?

– Всяко начало е трудно, но няма път без начало. Потенциал има, но трябва да сте наясно, че промяната ще настъпи само с постоянство и активен диалог с университетските ръководства.

Кои са конкретните идеи, с които Ви спечели този проект?

– Опитът да се създаде единен комуникационен портал между студенти, преподаватели и бизнес.

Бихте ли участвали в срещи със студенти, организирани от групата сайтове на HOBELIX?

– С удоволствие обичам да споделям моите професионални възгледи и опит с младите колеги.


Ако можехте да дадете само един съвет на един завършващ студент, какъв би бил той?

– Да бъде винаги оптимист за бъдещето на страната ни, като опита да се реализира професионално в България. Страната ни се нуждае от младите си специалисти.

Остави коментар с Facebook

Заредете още от Hobelix
Load More In Личности

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Виж още

Бараж Груп ЕООД

„Бараж Груп“ ЕООД е строителна компания, създадена през 2011г., която е специализирана в р…