Skip to main content
search

Специализирани видео обучения в областта на топлоизолацията и хидроизолацията в строителството се провеждат през месец ноември. Те са организирани от Българска асоциация за изолации в строителството и Камара на архитектите в България.

Целта на обучението е да представи на потребителите последните новости, концентрирайки се върху най-важните изисквания и детайли при изпълнението на проекти в областта. Те въвеждат аудиторията в предлаганата тема и се стремят да проучат интереса й към провеждането на по-детайлни обучителни формати, като това е подпомогнато от попълването на формуляри за обратна връзка.

От видеата могат да се възползват всички професионалисти в сферата на строителството – архитекти, инженери-проектанти, изпълнители на проекти по енергийно ефективно обновяване на сгради, консултанти, упражняващи строителен надзор, специалисти от държавната и общинската администрации.

Видео обученията могат да бъдат гледани и в електронната система на КАБ, където могат да бъдат намерени и уебинари, изготвени от Комисия “Квалификация”. Включени са и видеозаписи от други интересни събития.

Видео-обучение „Съвременни изисквания и решения за хидроизолации на сгради. Проектиране на хидроизолационни системи“ разглежда следните теми:

 • Какво е хидроизолационна система;
 • Изисквания при проектирането, изпълнението, контрола и приемането на хидроизолационните системи на строежите;
 • Класификация на хидроизолационните системи;
 • Хидроизолационни системи на подземни части на сгради и съоръжения;
 • Хидроизолационни системи на покриви. Класификация;
 • Хидроизолационни системи на плоски покриви;
 • Хидроизолационни системи на наклонени (скатни) покриви;
 • Хидроизолационни системи на тераси. Детайли.

Видео-обучение „Съвременни изисквания и решения за топлоизолации на сгради. Външни комбинирани топлоизолационни системи (ETICS)“ разглежда теми като:

 • Типове фасадни изолационни системи. Избор на система;
 • Фази на проектиране на топлоизолационната система;
 • Закони и наредби, свързани с проектирането и изграждането на ETICS. Сертифицирани системи;
 • Компоненти на ТИ система (ETICS). Видове ТИ материали, подходящи за ETICS;
 • Етапи на изграждане на ETICS;
 • Контрол и приемане на изпълнените топлоизолационни системи.

Всяко видео е придружено и от презентация на съдържанието му в Powerpoint формат.

Достъпът до обучителните видео материали става след регистрация в сайта на БАИС.

 

Вера Балабанова

Журналист по призвание и образование. Силно изразено любопитство към начина, по който са устроени света и хората в него. Очарователно вманиачена в книги и музика.

Остави коментар

Close Menu