Skip to main content
search

Баумит откри новата си офис сграда в град Елин Пелин. На 14.05 управителят на „Баумит България” ЕООД – Николай Бъчваров и кметът на град Елин Пелин – Ивайло Симеонов я откриха тържествено. Сградата е разположена в централата на фирмата, където е образуван административен и производствен комплекс. На събитието присъстваха партньори, приятели на фирмата, както и представители на медиите.

В заданието на проекта беше поставено важното изискването офис сградата да отговаря до максимална степен на фирмената визия на Баумит: 

„Ние желаем всички хора да живеят по-красиво, по-здравословно и енергоспестяващо.“

 Важно е това виждане да бъде пренесено и в грижата за служителите на фирмата. Сградата ще се превърне в тяхна ежедневна дестинация и трябва да осигурява най-добрите условия на обитаване. Най-важните предизвикателства, на които трябваше да отговорят проектантите, бяха максимална функционалност, която да улеснява логистиката и комуникацията. Комфортът, иновативността и разбира се високата енергоефективност бяха задължителни параметри.

Разработката на проекта беше поверена в ръцете на „Елит Студио” ЕООД с управител арх. Калин Диков, а ръководителят беше арх. Галина Стоянова.  Още в идейна фаза проектантите предложиха на най-енергоефективната форма за сградата – куб.

Централното фоайе и атриумното пространство имат обединителна функция, с което се придава .усещане за единност и колективност. Оттам всеки отдел се разпределя в сградата според неговите нужди. Предвидени са резервни работни места за външните сътрудници и три зали със съвременна техника, които ще служат за срещи, обучения и съвещания. Предвидена е и удобна зала за хранене.

Конкурсът за главен изпълнител беше спечелен от „АТ Инженеринг 2000” с управител Илиян Терзиев. За строителен надзор беше избрана фирмата „ММВ Инженеринг” ЕООД с управител Михаил Вълчанов. Те имаха грижата за законосъобразността и точността на документацията, както в проектна фаза, така и по време на цялостното изпълнение.

За фасадното оформление допринесе фирма „Кристиан Нейко”. Тя изработи и монтира дограмите и козирките. Дело на компанията са и всички вътрешни парапети и стъклени витрини, които служат за разграничаването на работните пространтства на всеки отдел. Електрическата инсталация беше поверена изцяло в ръцете на фирма „Кимтех България” ООД с управител Иван Костов. От проекта до последния детайл в изпълнението те успяха да отговорят на изискванията на инвеститора и да осигурят необходимите удобства за правилното функциониране на новата сграда. За завършен вид на обекта допринесе доброто изпълнение на вертикалната планировка от фирма „БКС Строител” с управител Венцислав Мишев.

Интериорно решение на сградата също е дело на „Елит Студио” ЕООД. Тя успяха максимално да се придържат към корпоративна простота на решенията, съчетана с удобство, елегантност и стил. Последните щрихи за оформяне на ефективна работна среда бяха направени от фирма „ОРТ” с управител Младен Цонев. Те осигуриха обзавеждането и допринесоха за цялостния комфорт на служителите. На откриването г-н Николай Бъчваров сподели, че новата офис сграда е сбъдната мечта на ръководството.

Целта винаги е била осигуряването на работа в комфортна и модерна среда за служителите на „Баумит България”.

Зекие Емин

Архитект и изследовател със страст към историята, културното наследство и неговото адекватно преизползване и интегриране в реалностите на ХХI век. Вярва, че архитектурата е прякото отражение на човешката история. Тя е вечна - съществува физически от древността до наши дни. Аналогично писането е прякото отражение на нашите мисли и единственият начин да ги запазим във времето.

Остави коментар

Close Menu