Skip to main content
search

Франк Гери е архитект, чийто стил не може да бъде сбъркан. Неговите сгради никога не оставят околните безразлични. Той е от творците, които обикновено са категорично отричани или обожавани. Но едно не може да се отрече – правейки своя протест срещу общоприетото, Гери създава свой собствен оригинален почерк.

Първият му проект в Австралия беше завършен през 2015г. Бизнес училището „Д-р Чау Ченг“ към Технологическия университет в Сидни е скъп, амбициозен и нестандартен поглед към сграда, посветена да дава образование. Училището се намира на територията на университетския кампус и обучава над 1600 студенти.

Структурата на фасадата следва неконвенционалния стил на Гери, който както обикновено стриктно се придържа към необичайни и неправилни форми. В този случай, тя е доста успешно сравнявана със смачкан хартиен плик. 320 000 тухли с извита форма са били специално изработени и поставени ръчно, образувайки накъдрена и динамична повърхност. Те са жест на респект към културното наследство на Сидни, комбиниран с един нов прочит за съвременна архитектура. Западната фасада на бизнес училището е изградена от стъкло, което отразява и пречупва образите наоколо.

   

Оригиналността в сградата не приключва само с фасадата. Като цялостна композиция, обемите на сградата са вдъхновени от идеята за къща-дърво. Ядрото на сградата помещава главните функционални зони, в които се провеждат учебните занятия, а „клоните“ в образа на уширенията на огънатата фасада приютяват допълнителните процеси.

Така, както дървото расте, разклонява се и се променя, така и студентите „израстват“ като по-добри специалисти.

Символиката за образованието като жив процес, което разклонява клоните си в познанието, акцентира върху способността на училището да създава иновации.

11-етажната сграда има за цел да отвори нова страница в бизнес образованието. Инвестиция от над 180 милиона може да изглежда прекалена, но всъщност проектът постига много повече от ефектна фасада. Фукционирането на пространствата е внимателно обмислено, за да стимулира младите да приложат идеите си в действие.

Физическият облик несъмнено променя начина, по който се обучаваме. Студентка в бизнес училището споделя, че е вълнуващо да работиш и учиш в пространство, което те провокира с архитектурата си. Има нещо различно, накъдето и да погледнеш. Вдъхновението е „вградено“ в нестандартните стени на сградата.

В сградата на Гери възприетите техники и методи за обучение са преосмислени по един нов начин с цел да създадат по-ползотворно и лесно общуване, както между студенти, така и между студенти и преподаватели. Сградата преплита пътищата им и им предоставя разнообразие от зони за работа.

Интересно е и третирането на пространството в две от лекционните зали. Вместо йерархически подредената структура, заявяваща ясно бариерата преподавател-обучаващ се, както и доминирането на първия, тук местата са равнопоставени. Залите са с овална форма, която поставя преподавателя в центъра на залата като равен, а не пред студентите в опозиция.

   

Образуваните от огъванията отвън ъгли, уширения и празноти формират мрежа от социални пространства за съвместна работа. Това е и една от основните концепции на проекта. Създадени са условия за екипна дейност, която води до дискусии и взаимност – пътят към решаване на проблеми и задачи от всякакво естество.

Архитектурните проявления в темата за образованието са едно непрестанно търсене на най-ефективен и комфортен учебен процес.

Средата, която ни заобикаля, е от определящо значение за постиганите от нас резултати.

Обикновено не го осъзнаваме, но пространствата са способни да манипулират поведението ни и в тази връзка да ни правят по-продуктивни.

Бизнес училището на Франк Гери е ценно със своята въплътена идея за растящ, учещ организъм. Динамиката и иновативността, които „живеят“ в сградата са стимул и мотивация за студентите. Не само в тази сграда, а и във всички учебните заведения, архитектът не е свършил своята мисия чрез предоставяне база за провеждане на занятия. По-същественият въпрос е да се осигури подходяща, гъвкава среда, в която имаш усещане за принадлежност и желание за развитие, а не чувство за задължение и липса на интерес.

Франк Гери определя себе си като чувствителен към това какво правят сградите и как хората си взаимодействат в тях. Част от неговото вдъхновение е, че голяма част от сградите в наши дни могат да се определят като скучни и нищо повече. Това го кара да се откаже от общоприетото и да изгради собствен запомнящ се стил. Създател на разчупени и нестандартни форми, той е архитект, който в същото време отдава значимото на изкуството. Той дава нов прочит на познатите строителни материали и не се страхува да поема рискове.

Photo Credits:  Peter Bennetts; Andrew Worssam/BI Australia

 

Кристин Джалова

Архитект, който споделя силен интерес към различни мащаби на проектирането - от интериор, през жилищни сгради, до градоустройство. Анализира взаимовръзките между нивата и търси успешните намеси в сложния градски контекст. Смята теорията на архитектурата за необходима основа на успешната практика, а всяка една статия за малък проект, който отваря нови хоризонти, размисли и диалог.

Остави коментар

Close Menu