Skip to main content
search

Лектор на отворената среща на Академия Лидерите на 25-ти април бе екипът на фирма „Бокал Инженеринг“ ООД. Те представиха на участниците и гостите какво е фирмена култура в строителния процес и как тя може да бъде постигната.

Калина Боянина, маркетинг мениджър продажби, започна лекцията с посланието, че пътят на проектанта и строителя не е лесен и пожела на участниците целите, които постигат, да им носят истинска радост и наслада. Тя представи и останалите гости от фирмата, както и другите двама лектори – управителя инж. Бойко Калчунков и арх. Яница Каменова.

Фирмата активно започва своята дейност през 1999 г. Днес разполага с множество проекти и над 170 служители. Бяха представени примери от работата на компанията: жилищна сграда „Алгара“, „Пчела“, „Пирин“, „Смърч“, комплекс „Слънчогледи“ и други. Всяка една сграда има име и собствен характер.

Бойко Калчунков посъветва участниците да изберат фирма, подходяща за тяхната същност, съобразно техните виждания, култура и морал.

Според него в такава среда те биха се реализирали най-добре и ще усетят щастие от работата. За голяма част от обществото думите „строителство“ и „култура“ са антоними. За създаването на културата са необходими много съвместни усилия, подготовка и мисъл. Фирма „Бокал“ бива отличавана от колегите си в бранша заради високото й ниво.

След това арх. Яница Каменова представи различните виждания за понятието „култура“, като спомена, че то има над 200 дефиниции. Сегашното разбиране за култура се крие в образованието, знанието, изкуството, поведението и възпитанието. Според нея, най-ясната формулировка е тази на Хеерт Хофстеде, холандски социолог и културолог. „Културата е процес на създаване на модели от ценности, идеи и други символично значими системи, които формират човешкото поведение и непосредствените резултати от него.“

Лекторите отправиха въпрос – „Възможна ли е култура в строителния процес?“, като показаха филми от стария български филм „Баш майстора“. Отборите дадоха различни отговори, като преобладаваше разбирането, че това е възможно.

„Надеждата не прави нищо, но вярата прави всичко.“

Това бяха думите на инж. Бойко Калчунков, след като изслуша отговорите на участниците. Строителството е един от процесите, в които най-трудно се налага култура. Когато установим такава, постигаме безопасни условя, производителност, ведри отношения, подходяща среда, конкурентоспособност.

Според него планът за работа е най-доброто решение и първата стъпка за налагането на фирмена култура. Той се състои от компромиси и определяне на техните граници, обсъждане с доверени лица, и определяне на целевото й ниво. Трябва да сме винаги в състояние да създаваме правила и да бъдем категорични с тях, а за тяхното прилагане са необходими нестандартни действия.

Лекторът формулира показателите за фирмена култура в строителния процес – хигиена, безопасност, организация, подреденост, ресурсообезпеченост, постоянство, човешки фактор. На участниците бяха представени казуси по отношение на различните показатели, отборите дадоха своите отговори, а гостите от фирмата изказаха най-правилния според тях подход. Основни препоръки бяха, че един ръководител винаги трябва да има служители, на които може да разчита, да дава добри и безкомпромисни примери за безопасност, да не оставя работниците бездействащи и винаги да подхожда с доза хумор. Като следващи стъпки в налагането на фирмената култура бяха споменати определянето на пречките за достигането й, определянето на целите, създаването на вътрешна нормативна база, започването на работа по отстраняване на пречките, постепенното включване на колектива в процеса и контрола.

Казусът за следващата седмица ги постави в позицията на наскоро назначен управител в строителна компания, чиято структура носи изцяло белезите на семейна фирма, а личният й състав е относително малък. Настоящата й култура се основава на високия морал на нейните служители и тяхната сплотеност, но целта на новоназначения управител е в рамките на година да увеличи строителния ресурс.

На 27-ми май участниците от Академия Лидерите имаха възможността да посетят известна жилищна сграда – обект на „Бокал Инженеринг“ ООД. Проектът е на етап довършителни работи и техническият ръководител инж. Владимир Василев специално беше подготвил детайли, на които да се видят отделните пластове при изграждането на стена и плоча. Също така подробно обясни за изпълнението на хидроизолация при тераси. Не пропуснаха да споделят и подробности около изграждането на подземния етаж. Участниците се разходиха върху шлайфан бетон, изпълнен ден преди това. Кварталът е гъсто населен и разказаха как точно са направили звукоизолацията, за да се получи перфектен резултат. Посетителите задаваха активно своите въпроси и  научиха още доста детайли по изпълнението на прозорци тип английски двор, топъл плосък покрив и др.

На презентациите екипите имаха различни предложения, като всеки от тях имаше изготвен план за действие. Много заложиха на внедряване на повече социални придобивки и фирмени мероприятия, както и на благотворителност. Бяха предложени по-чести фирмени събирания и състезания, с цел повишаването на културата на екипа. Някой презентации включваха предоставяне на допълнителни квалификации, възпитание на старите служители, за да черпят от тях по-новите. Откроиха се и идеите за намиране на нови работници чрез препоръки от стари, връчване на награди за добре и зле свършени работи и създаване на изкуство от отпадъчните материали.

След като обсъди презентациите на отборите, журито им даде обратна връзка относно представянето им. За неблагоприятно счете засиленото използване на благотворителност, което заедно с екологията и консултантските услуги за тях в случая е неприемлив отговор. Журито отбеляза, че бонусите не са достатъчни за създаването на добър екип и че за това е необходима добра управленска структура. Като недостатък бе посочено създаването на идеални условия от отборите. Инж. Бойко Калчунков поздрави участниците за техния творчески подход към проблема и нарече идеята за арт отпадъци „страхотна“. Той добави, че такъв подход не се среща често в практиката. Според него, ако има срам и чест, то фирмената култура вече е наложена. Инж. Калчунков обяви, че наградата е таксата за участие в Академия Лидерите на десет от най-добре представилите се участници да бъде възстановена. Управителят закри събитието с цитат от Библията, който остави участниците безмълвни и с право заслужи дългите аплодисменти. „Бокал Инженеринг“ ООД е компания за пример и екипът го доказа, както с думи, така и с дела.

Снимки: Карина Дикова

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu