Skip to main content
search

Третият модул на Академия Лидерите беше с лектори от „Пайп Систем“. Компанията предлага пълен инженеринг в областта на проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на ВиК мрежи и съоръжения, спринклерни инсталации, както и изграждане на отоплителни инсталации и вакуумно-сифонно покривно отводняване. Лектори бяха инж. Николай Чомаковски, управител на „Пайп Систем“ България, и доц. д-р Даниела Илиева. Дама с впечатляващ житейски път и богато образование, тя има амбицията скоро да стане професор.

Компанията „Пайп Систем“ е от 14 години на пазара и се е превърнала в неоспорим лидер с нейните 700 изпълнени обекта и 250 служители. Годишният оборот за миналата година отбелязва 25 млн. от 132 обекта. „Не мога дори да прочета толкова много имена, а представяте ли си какво е да ги управлявам?“ – сподели Чомаковски. Тазгодишната статистика е нараснала – 36 млн., а годината не е свършила. За да има развитие, трябва „да си обуем работните обувки“. Целите на компанията са високи, а постигнатите резултати говорят сами за себе си.

„Не седим и не чакаме работата да дойде при нас, а се променяме.“

Темата, която лекторите представиха пред Академия Лидерите – „Разликата, която прави разликата“, имаше за цел да даде повод за размисъл над нещата, които ни правят успешни. Формулирани като адаптация, проактивност, очаквания, вяра, баланс и успех, те засегнаха много аспекти от житейския път на всеки от нас. Лекторите обогатиха презентацията си с лични примери.

„Ще ви дадем поводи за размисъл.“

Коя е цената, която плащаш за успеха и никой не знае за нея? Даваш ли време на „нещата да се случат“? Успехът не е точна формула, а комбинация от качества, постоянство в усилията и гъвкавост на поведението. За всеки той е различно нещо. Ако имаме „блясък в очите“, енергията ни кара нещата да се случват.

И двамата лектори споделиха, че четат много и не спират да се образоват – в това се крие ключът към успеха. В края на първата среща те подариха колекция от подбрани издания на участниците – книги, които ще им помогнат в професионалното и личностно развитие.

Казусът, който „Пайп Систем“ зададе на участниците от Академия Лидерите, беше представен като „Моделиране“. Те имаха за задача да изберат хора, които са примери за отлично представяне на успеха. Чрез изучаване на тяхното поведение и личен контакт те трябваше да „извлекат“ стратегия за успех. Полезното от контакта с подобни хора е, че несъзнателно възприемаме от техния модел на поведение.

През следващата седмица отборите представиха решенията си на казуса. Подходили индивидуално и атрактивно, сред изборите им имаше пътешественик, преподавател, спортисти, инструктор по йога, фотограф, стартъпи. Смела интерпретация на решението представи черният отбор, който беше избрал да направи интервю с бездомник. Те споделиха, че имат за цел впоследствие да му помогнат. Като ценен пример от него те откроиха обичта и грижата му към животните.

Даниела Илиева отбеляза, че повечето от личностите, които са подбрали, имат поливалентни характери, което е трудно за извличане на модел. Това е породило известно объркване, но е амбициозно и показва ангажираност към казуса.

Победители станаха синият и жълтият отбор, които за награда получиха покана за специална вечеря с екипа на „Пайп Систем“ в ресторанта на Севда, победител в Master Chef. Мястото не е случайно – самата тя е ценен пример за подражание.

Кристин Джалова

Архитект, който споделя силен интерес към различни мащаби на проектирането - от интериор, през жилищни сгради, до градоустройство. Анализира взаимовръзките между нивата и търси успешните намеси в сложния градски контекст. Смята теорията на архитектурата за необходима основа на успешната практика, а всяка една статия за малък проект, който отваря нови хоризонти, размисли и диалог.

Остави коментар

Close Menu