Първото пасивно жилище в Украйна е със застроена площ от 328,5 м2.

Къщата се състои от три отделно функциониращи части :
–  Самият жилищен дом за семейство от 5-6 човека с басейн и сауна, библиотека и кабинет;
–  Пристройка – едностайно жилище с отделен вход със своя кухня и санитарно помещениe – за обслужващ персонал;
–  Офис (ателие) на архитекта (собственичката на къщата) с отделен вход към улицата за клиенти.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА СИТУАЦИЯ
Първото енергоефективно (пасивно) и екологически чисто жилище в Украйна е построено на минимален парцел (250м2) в район „Сырец” на град Киев. Сред живописно обкръжение – зелени хълмове и в непосредствена близост до символа на Киев – кестеновата горичка (засадена  преди 50 годни от жителите на района) – е разположен малък район на самостоятелни жилищни сгради, съставен от 40 участъка. От 2004 година има и станция на метрото на две минути пеш от това място, някога краен район, което значително го приближава до центъра на града (3 станции или 12 минути пътуване). А на три страни (в радиус 7 – 10 минути пеша) има още три големи градски парка, което влияе благоприятно на качеството на въздуха, както и на качеството на живот въобще.

ФАСАДИ И МАКЕТ
Първото енергоефективно (пасивно) и екологически чисто жилище в Киев е проектирано съобразно основните изисквания за енергоефективна форма на сградата и ориентация, съобразена с посоките на света.
За строителството са подбрани екологично чисти строителни материали (на първо място украинско производство!) и енергоикономични инженерни системи, които обезпечават максимален и съвременен комфорт и здравословна атмосфера за живот на семейство от 4-5 човека + 1 гост.

ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА УЧАСТЪКА  И КОНЦЕПЦИЯ
В плана сградата представлява чист квадрат, който е ориентиран по страните на много малък участък (0,025 ха). А вътрешната планировка, както и скатовете на покрива са ориентирани така, че разположените на покрива слънчеви колектори да са насочени точно на юг.
Малката, с размери на килимче градина, „се разширява на височина” за сметка на разположените на южната страна на сградата тераси. Те се явяват и лятна слънцезащита, открита за зимното слънце и топлина на южната страна на сградата.

ПЛАНОВЕ НА ЕТАЖИТЕ
Малки „буферни” спомагателни помещения защитават жилищните помещения от северния студ и западното прегряване. По-високи и просторни жилищни помещения, открити за слънцето, светлината и топлината през почти изляло остъклената южна страна.
Къщата има 11 жилищни и 11 спомагателни помещения, в това число: спалня, две детски стаи, двуетажна библиотека, кабинет, гостна-трапезария, кухня, стая за простиране-сушене-гладене, басейн със сауна, няколко килера (склада), техническо помещение, помещение за велосипеди и колички, гостна, отделен офис, както и отделно жилище с кухня и баня.

РАЗРЕЗИ
Неголемият периметър на къщата е предизвикал обемното решение на сградата, основано на различните нива. Това позволява значително да се увеличи полезната площ (до 980м3).
Къщата изцяло (отдолу догоре, отстрани) е облечена в „шуба” от топлоизолатор – пеностъкло, което не може да бъде пробито нито от мертеците на покрива, нито от балконите, нито от фундамента, нито от каквито и да било други конструктивни или декоративни елементи.
Покривът на къщата има двойна конструкция и също има топлоизолация – 25-сантиметров слой екструдиран пенополистирол. От тях 20 см се поставят между мертеците (сглобките) и още 5 см върху тях, така че напълно да се изключи възвикването на т.н. „топлинни мостове”, през които топлината би излязла навън.
Терасите-балкони се явяват „приставки“ и също не нарушават хомогенността на обвивката на топлоизолацията.

ИЗЧИСЛЕНИЯ НА ТОПЛОЗАГУБИТЕ НА СГРАДАТА (без да се вземат предвид  топлопритоците)
Подходящият подбор на материали и конструкции обезпечава необходимото за пасивното жилище значение „U-Wert” (топлопровидомост на ограждащите конструкции) на сградата. Само през ограждащите конструкции и вентилацията се губи 10 кВт енергия. При това правилната ориентация и зониране на жилището осигурява голямо количество топлопритоци (което се изчислява в програмата PHPP).


    „Свидетелство Пасивна къща“

Пасивната „Къща на Слънцето” в Киев е първият украински проект, вписан в международния каталог на пасивните сгради на http://www.passiv.de/. PASSIV HAUS INSTITUT Dr. Wolfgang Feist – официална база данни на пасивните сгради.
Както се вижда от „Свидетелството”, за отопление на това жилище са необходими само 15кВтч/м2 за година, тоест, 15кВт/м2 площ от жилището за година.
При това всички енергийни потребности на жилището (топла вода, отопление, охлаждане, електричество) представляват 64кВтч/м2     годишно, а разходите за топла вода, отопление и охлаждане са 39кВтч/м2      годишно.
По такъв начин за отопление и охлаждане живущите в този дом плащат само 2000 гривни (~200 евро) годишно и имат постоянна комфортна и здравословна температура и чист въздух в къщата си целогодишно

.    ТЕРМОГРАФИРАНЕ НА СГРАДАТА
След завършване на строителството е извършено термографиране на сградата с помощта на топловизор.    По време на термографирането (успоредно с топлинните разчети) практически е установено качеството на външната топлоизолация, херметичността и и липсата на топлинни мостове.

   Това са няколко фотографии, направени с топловизор

Трябва да се отбележи, че излъчващата способност на бялата и червената боя, с които е боядисана фасадата на сградата, е различна. По тази причина и на термографичните фотографии  се вижда разликата в температурата, макар и тази разлика да не означава различие в изолацията на стените, а само различие в способността на повърхността да възприема слънчевото излъчване и да го излъчва обратно в обкръжаващото пространство.
Така например се вижда много добре, че в сенчестите места (сянката от покрива, от терасите) червената боя излъчва значително по-малко топлина, отколкото на местата, изложени на преките слънчеви лъчи.
За сравнение е показана термографическа фотография (вдясно) на съседната сграда, на която категорично се виждат топлинните мостове в шевовете между зидарията на пенобетонните блокчета, в ъглите, под прозорците, в самите прозорци и на други места на сглобка на конструкцията.

ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ
Отоплението и охлаждането на сградата, както и подгряването на топла вода е предвидено да става с помощта на слънчеви колектори (СинтСолар) и дълбочинна геотермална инверторна топлинна помпа (IVT с мощност от 3 до 15 кВт). За целта са пробити четири дупки (всяка по 86 метра) и е прокаран земен контур на топлинната помпа (320 м), с други думи подпочвен топлообменник ТН.

За предотвратяване на замръзването на дупките излишната топлина от къщата през лятото се „изхвърля” в „естествен топлинен акумулатор” – дупките в земята, обезпечавайки по този начин „здравословно” и енергоефективно „пасивно” охлаждане на сградата през лятото (без използване на климатик).
Резервоар-акумулатор от 1000 л се нагрява (с безплатна енергия) от слънчевите колектори. И само ако тяхната мощност не е достатъчна (през 2-3 от най-студените месеци в годината), тогава към нагревателя на акумулатора се включва и дълбочинната ТН.


    СХЕМА на работата на инженерното оборудване на „Домът на Слънцето”

ВЕНТИЛАЦИЯ
Необходимият приток от чист въздух във всички жилищни помещения се осигурява от система за контролируемо-принудителен въздухообмен „DAIKIN”.

СХЕМА на входно-изходната система на вентилацията на пасивното жилище в Киев + СНИМКА на техническото помещение на сградатаТОПЛООБМЕННИК ЗЕМЯ-ВЪЗДУХ

Чистият въздух преминава през рекуператор, при необходимост се подгрява/охлажда в почвен топлообменник (Awadukt Thermo), разположен на дълбочина 2-2,5 метра под земята около сградата.

ПРОЦЕС НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Цялата сграда стои върху слой топлоизолация. Под железобетонна възглавница – плочи от поресто стъкло „ПЕНОСТЪКЛО” (100 мм). По периметъра на сградата под земята са положени 220 мм от същата топлоизолация.
Стените на сградата над земята са топлоизолирани с 240 мм топлоизолация от пеностъкло (два слоя по 120 мм със залягане на шевовете).
Всички инженерни комуникации (вентилационни канали, електрическа мрежа, интернет и т.н.), са положени в скелета и стените под заливката от монолитен стоманобетон.

ТОПЛОИЗЛЪЧВАЩИ ПЛОСКОСТИ НА СТЕНИТЕ И ПОДА
Отоплението/охлаждането на сградата става с помощта на система от излъчващи плоскости (стени и подове), което влияе много благодатно на здравето на човека, предизвиква постоянно усещане за комфорт, а и спомага да се икономисва енергия за отопление / охлаждане.

    ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ  с топлинна помпа и резервоар-вместилище

При това отоплителните тръби (положени върху заземената метална мрежа с отвори 40х40 мм) се зазиждат с глина, което обезпечава постоянна 50% влажност в помещението и по такъв начин се явява залог за здравословен климат, отсъствие на микроби и бактерии, и като следствие осигурява значително снижаване на вероятността от заболяване на дихателните пътища.

В танцовата зала (с голяма площ на остъкляване на юг) глинените стени приемат през зимата пасивната слънчева топлина, като са  боядисани в тъмни тонове, което обезпечава по-добра абсорбция на топлината.
Естествен линолеум – това е еднственото покритие на пода (освен естествения паркет – промазан с масло или восък), което „диша”, т.е. попива излишната влажност на помещението и я отдава обратно (ако това е необходимо), поддържайки по такъв начин идеалната за човека относителна влажност на въздуха на ниво 50%.
Подът във всички жилищни помещения (освен танцовата зала, където е паркет с масловосъчна промазка) е изпълнен от натурален линолеум – екологически чист материал, състоящ се от дървени стружки, ленено масло и хранителни бои.

Слънчевите колектори за отопление, топла вода и подгряване на басейна са разположени на покрива, обърнати строго на юг.


    ОБЕКТЪТ ДНЕС

Зеленината в неголямата градина (с размери 60м2 ) „се разраства на височина” по терасите, разположени от южната страна на къщата.
Терасата при трапезарията е любимото място на обитателите за хранене на чист въздух. А в малката градинка има всичко – и езерце с водни лилии, и люлка, и детска площадка, и даже тенис-маса.

Детската игрална зала е на много нива. Многофункционалната стълчба дава възможност за творчески подход на детето към самостоятелна ортанизация на пространството на детска стая. Ако желае детето само може да преоборудва детската в „класна стая”, маса и пейка за рисуване, „пещера” за криене и т.н. Люк между двете детски стаи ги свързва на „детско” ниво.

Остави коментар с Facebook

Заредете още от Hobelix
Load More In Архитектура

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Виж още

Изискванията, които налагат обществените сгради
Арх. Павел Янев споделя какво трябва да знаем преди старта им

Павел Янев днес като гост-автор ни споделя какво стрябва да знаем преди старта на строител…