Skip to main content
search

На 18-ти май участниците в Академия Лидерите посетиха офиса и склада на компанията за доставки HTI – Ейч Ти Ай България ЕООД в село Казичене. Нина Вълчева – административен директор, и Борис Кумчев – мениджър логистика, презентираха за първи път пред гости софтуера HTI Online Plus. Представянето бе интересно на участниците, тъй като в разрешаването на казусите си те залагаха именно на тази функционалност на сайта. Най-характерното за тази платформа е, че тя събира цялата информация за продуктите, които компанията предлага. Лекторите добавиха, че в момента тя е достъпна от немския сайт на фирмата и обясниха какви са трудностите в получаване на лиценз за превод на български на каталозите и продуктите на десетки компании, с които HTI работи в Германия. Предимствата на този софтуер е, че той дава улеснен достъп на клиентите при търсенето на стоки по различни характеристики, листовата и преференциалната им цена, възможностите за количества и доставка, както и сертификатите на съответния продукт.

Гостите имаха възможността да влязат и във вътрешния и външния склад на фирмата, където Диана Василева, ръководител „вътрешни продажби“, обясни по-подробно спецификите им. Регалите във вътрешния склад са номерирани по сектори и колони за улеснена работа на транспалетните колички и високоповдигачи. Предстои въвеждане и на баркодчици.

Интересно бе наличието на малки неща на склад с „екзотични“ размери, чиято употреба се налага най-често при аварии. Домакините споменаха, че именно с такива стоки се печелят клиенти в трудни моменти. Докато продажбата на сифони за отводняване на обекти с големина от летище до баня представляват ежедневен бизнес за компанията, то стоките с ниска ротация се явяват истински казус, макар и да крият възможност за нови партньорства в кризисни ситуации. Едно от предизвикателствата е намирането на оптимално решение за това дали една стока трябва да се съхранява на открито или закрито.

Така участниците в Академията бяха поканени и във външния склад, където са разположени стоки предимно за нуждите на водоснабдяването и канализацията с дължини десетки метри. Там гостите видяха нагледно примера за ефективно и ефикасно транспортиране на стоки, като в големи тръби телескопично се поставят по-малки за постигане на целесъобразен баланс между получена стока и транспортни разходи. Бяха отправени въпроси по отношение на предизвикателството по изграждането на навес на открития склад. От една страна, той би осигурил по-добро предпазване на продуктите от атмосферните условия, но, от друга, би ограничил възможностите за складиране. Най-голям интерес за посетителите представляваха тръбите за мащабни ВиК инсталации.

След обиколката на складовете участниците имаха възможността да разгледат подробно функционалностите на онлайн платформата. Събитието приключи с почерпка и приятни разговори.

Снимки: Стилияна Стефанова

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu