Skip to main content
search
Инфраструктура

ЕкоБулевард Валекас

От юли 16, 2013ноември 12th, 2017No Comments

Според архитектите: „Проектът за Булевард Валекас може да се дефинира като пречиствателна станция за градския въздух. Идеята се състои в интегрирането на три социално съживени „въздушни дървета” в съществуващата градска схема, покачване плътността на дървесните видове в тяхната непосредствена среда и редуциране и асиметрично разположение на транспортните маршрути…”

Задвижваните с фотоволтаични клетки „въздушни дървета” са мислени като „временни протези”, които впоследствие да бъдат свалени и „да оставят възникналите пространства да наподобяват горски кът”.

Ресурсите за реализирането на проекта архитектите печелят от едно социално и ориентирано към околната среда състезание, чиято цел е да подобри качеството на живота в тази част на града. „Въздушните дървета” заемат пространство, на което по-късно трябва да бъдат посадени истински дървета и да се превърне в място за срещи. Дърветата са снабдени със система, която използва водна пара, за да създаде място с 8° до 10°С по-хладно от останалитe части на булеварда през лятото. Необходимата електроенергия за охлаждащата система се набавя от фотосоларни клетки.

Hobelix

Every beginning is difficult but extremely essential.

Остави коментар

Close Menu