Skip to main content
search

На 21.03.2018г. лектори в Академия Лидерите бяха Виктор Кирянов – маркетинг мениджър на Вебер и Петър Космев, маркетинг директор. Презентацията започна с представяне на отличителната природа на компанията под мотото „we care” – за грижата за хората и тяхната среда. Лекторите разказаха за основните направления – Atmocare, Thermocare, Visiocare, Silentcare, Touchcare и за богата гама от иновативни решения, които предлагат във всеки един етап от строителството – от изграждането до експлоатирането.  Участниците бяха запознати с вековната история на Вебер, датираща от 1927г, както и за присъединяването ѝ към групата Сен-Гобен. Компанията предлага услуги с висока добавена стойност и се отличава като световен лидер на строителни разтвори.

Презентацията продължи с темата за екосистемите и мястото им в бизнеса. Лекторите представиха на участниците кратък филм за вълците в Йелоустоун.

Той представяше екосистемите в природата, които по определение са общности от съвместно функциониращи живи организми, свързани със заобикалящата ги среда. Примери за такива системи са тропическите гори, пустините, реките и др. Положителните характеристики на екосистемите в природата са поощряване на сътрудничеството, разнообразието, не допускането на разхищение и др. Познаването им и работата в унисон с природните закони е необходимо за успешно прилагане на мимикрията – процес, който откриваме в природата и използваме в друга среда.

Какво може да възпроизвеждаме от природата?

Участниците показаха задълбочени познания в тази област. Те посочиха за пример създаването на покрития, вдъхновени от люспите на акулите (възпроизвеждане на форма), иновативните сгради и съоръжения, които използват формата на паяжината и новите градове в Китай, които прилагат схемата за разположение на мицелите (система).

„Възпроизвеждане на природата в архитектурата.“

Лекторите разказаха как специалисти в областта изучават начина, по който дърветата си набавят необходимото количество вода, за да го приложат в сгради и съоръжения.

Презентацията продължи с екосистемите в бизнеса. Ползата от работа в такива системи са по-доброто разбиране на пазара, представянето на комплексни решения, по-бързото развитие и иновации, справянето с нарастващите предизвикателства от социален и екологичен характер, съчетаването на интересите с тези на обществото и добавянето на стойност. В основата им стои динамични и съвместно развиващи се общности от участници чрез сътрудничество, но и конкуренция. Представен беше примерът на Walmart за създаването на междусекторна коалиция за насърчаване на рециклирането на отпадъци в общините.

Основните условия за успех на екосистемите в бизнеса са споделената визия и общ подход, подкрепа от независими организации, обща система за измерване, непрекъсната комуникация и взаимно подсилващи се дейности.

Какви са стъпките за създаване на екосистема?

  1. Идентифициране на заинтересованите страни и техните нужди, което ще помогне за изясняване на проблема и мащабите му.
  2. Предлагане на решение – в тази стъпка се анализират разходите, ползите при различни решения и се достига до най-доброто.
  3. Определяне на добавената стойност на всеки участник – финансова, функционална и емоционална.
  4. Определяне на очакванията към всеки един участник (ангажираност, финанси и др.).
  5. Дефиниране на показатели за успех (KPIs).

На екипите беше възложена задача за създаване на екосистема – те трябваше да се поставят на мястото на строителна компания, която се сблъсква с бюрокрация и дълги срокове. Участниците преминаха през петте стъпки и предложиха различни решения.

Лекторите възложиха казус на екипите за предложение за екосистема, която да решава един от проблемите – липсата на система за рециклиране на строителни отпадъци, недостигът на специалисти, контрол на качеството на строителните материали и процеси. Представянето трябваше да включва определяне на участниците, добавената стойност, етапи на изграждане и показатели за измерване на успеха. Основно изискване беше в центъра на екосистемата да е Weber.

На втората среща присъстваха Снежана Семова, управител на Вебер, София Бенева, специалист по дигитален маркетинг на Вебер, и Станимира Димова, HR на компанията. Участниците представиха различни решения на зададените им проблеми. Лекторите обсъдиха добрите страни на всеки екип и ги поздравиха за доброто представяне и задълбочените разсъждания. Повече за Академия Лидерите може да прочетете тук.

Снимки: ©Карина Дикова

Траяна Цветкова

Асистент в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Мотивирана и амбициозна. Вярва, че най-големият враг на креативността е съмнението.

Остави коментар

Close Menu