В миналото човечеството добиваше енергия изключително от конвенционални източници като въглища, нефт, газ и уран. Но тези невъзобновяеми ресурси са ограничени и стават все по-скъпи с нарастващите енергийни нужди. Освен това интензивното им използване натоварва природата с вредни емисии и ядрени отпадъци и оставя за следващите поколения задълбочаващи се екологични проблеми. Устойчивото развитие на човечеството, за което все по-често слушаме и четем, означава най-общо да живеем сега така, че нашите наследници да не понасят негативни последици.
Кои са източниците на възобновяема енергия? Това са енергията на вятъра, слънцето и растенията (в частност дървесината), познати на човека от хилядолетия, но използвани все по-интензивно в последните десетилетия като алтернатива на изчерпващите се енергоизточници. Тези проблеми на човешкото развитие, а защо не и оцеляване, отправят огромни предизвикателства и към строителните материали и технологии.
Вече е от голямо значение колко енергия е необходима за производството на единица строителен продукт и свързаното с това отделяне на въглероден диоксид. Тенденцията е сградите да се изолират топлинно с все по-високи параметри и да се строят предимно от изолационни материали, т. е. масивното строителство, което само по себе си дава скромни топлоизолационни показатели, ще се конкурира все повече от сухите строителни технологии, където Knauf е лидер повече от 4 десетилетия.
Динамично се развиват в посока завишаване на изискванията към енергоемкостта на сградите националните законодателства, пример за което е и България с изменението на Наредба 7 за енергийна ефективност от 2010г, където коефициентът на топлопреминаване за външни стени (важен показател за топлоизолацията на сградата за специалистите по топлотехника) пада на U=0,35 W/m2K от U=0,5 W/m2K. Така ние се приближаваме към стандартните минимални немски изисквания при които също се наблюдава постоянна тенденция към завишаване. В практиката в Германия все повече се налага стремежът за надхвърляне на действащите минимални изисквания. Например коефициент U=0,35 W/m2K означава дебелина на фасадната топлоизолация (полистирен (популярно стиропор) или минерална вата) от 8 – 10 cm, а препоръчителната е над 14 cm, като прогнозите за следващите 5 години са, че тази стойност средно ще е вече 20 cm.
Добрата изолация на сградата включва също покрива (тавана), пода, прозорците и вратите, към които също се поставят високи технически изисквания.
Съвременните системи за отопление (в псивните сгради те не са необходими), контролираната вентилация с възстановяване на енергията, земните топлообменници, термопомпените инсталации, както и соларните системи за генериране на топлинна или електрическа енергия са в състояние да превърнат сградата от консуматор в производител на енергия.

От тази година Кнауф България е член на Информационната Група Пасивни сгради България.
Стандартът на пасивните сгради в Европа е широко популярен от 18 години. Построени са вече хиляди примери. Целта на ИГ Пасивни сгради България е да популяризира у нас концепцията на пасивното строителство. В момента са пред завършване първите две пасивни жилищни сгради във Варна и Благоевград.

В Кнауф съществуват отдавна решения за фасадни стени със системи сухо строителство, които от години се прилагат предимно в ниското строителство. С усъвършенстването на материалите и системите в момента ние предлагаме решения за фасадни стени, базирани на циментовите плоскости AQUAPANEL®, гипсфазерните плоскости VIDIWALL HI на завода във Видин, фасадна топлоизолация и др., които удовлвтворяват и най-високите изисквания за енергийна ефективност, екологичност, топло и шумоизолация за всякакъв вид строителство.

Системата AQUAPANEL® W 388 на Knauf е неносеща външнa стенa, предназначена за сгради със стоманобетонна, метална или дървена основна носеща конструкция. Състои се от двойна конструкция стандартни профили CW100+ CW75/0,6 mm, облицовка от два слоя гипскартонени плоскости отвътре и един слой циментова плоскост AQUAPANEL® отвън, покрита с декоративна мазилка, като кухото пространство на конструкцията е запълнено с общо 140 mm минерална вата. Малкото й тегло (67 kg/m2) и отлични физични характеристики (U= 0,26 W/m2K и Rw = 61 dB при обща дебелина 22,5 cm), бързото изпълнение по метода на послойния монтаж и достъпността на материалите я правят подходяща за ново строителство и за надстройки на съществуващи сгради.

Системата W 333 на Knauf е неносеща външнa стенa, предназначена за сгради със стоманобетонна, метална или дървена основна носеща конструкция. Състои се от единична конструкция стандартни профили CW100/0,6 mm, облицовка от два слоя гипскартонени плоскости отвътре и един слой гипсфазерни плоскости Vidiwall HI отвън, носещ фасадната Термосистема на Knauf, като кухото пространство на конструкцията е запълнено със100 mm минерална вата. Малкото й тегло (50 kg/m2) и отлични физични характеристики (U= 0,22 W/m2K и Rw = 55 dB при обща дебелина 20 сm/60 cm полистирен), бързото изпълнение по метода на послойния монтаж и достъпността на материалите я правят подходяща за ново строителство и за надстройки на съществуващи сгради.

Фасадната Термосистема на Knauf – високоефективна комбинирана система, в която съставящите я компоненти изпълняват различни задачи. Плочите експандиран полистирен поемат топлозизолационната функция. Изолационните плочи се закрепват със системни дюбели, като техният брой се определя в зависимост от ветровото натоварване и височината на сградата. Армиращата мрежа заедно с лепилно-армиращия състав осигурява една стабилна основа върху еластичните изолационни плочи за финишното покритие. Фасадната мазилка осигурява защита на системата от атмосферните влияния и придава естетичен вид на фасадата.

Използвани информационни материали:
www.dena.de – Германска енергийна агенция
www.das-energieportal.de
Със съдействието на арх. Георги Николов – ИГ Пасивни сгради България www.passive.bg

Остави коментар с Facebook

Заредете още от Hobelix
Load More In Новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Виж още

Награда от Ксела България – къща в гр. Лом с нова обвивка
Play for Multipor даде на победителите комфорт и енергийна ефективност

Къщата на сем. Цоневи от гр. Лом е с изцяло ремонтирана фасадна обвивка, след като те спеч…