Skip to main content
search

Архитектите от Anderson Anderson Architecture наскоро завършиха прототип на енергопозитивна преносима класна стая на Хавайските острови, която произвежда четири пъти повече енергия от необходимото ѝ. Този прототип е част от плановете на местната управа да замени 10 000 портативни класни стаи в следващите 10 години, тъй като в момента 25% от хавайските ученици посещават стари и нискокачествени преносими училищни единици. Енергопозитивният прототип предлага подобрена учебна среда, като заедно с това максимизира консервацията на енергия, произвеждайки електричество и вода.


Прототипната класна стая с площ от 90 кв. м се състои от три предварително изготвени модула. Специфичният шедов покрив използва северното изложение, за да оптимизира вентилацията и да предостави на учениците мека и дифузна северна светлина. Соларните панели, които покриват шедовете под оптимален южен ъгъл, едновременно засенчват вътрешното пространство и се възползват от силното тропическо слънце, за да произвеждат енергия. По този прост начин различните нужди на сградата не само че не си пречат, но и си съдействат.

Всички прозорци са отваряеми, за да се постигне най-добра естествена вентилация в различните сезони и моменти от денонощието. Всички материали са органични и специално подбрани така, че влиянието им върху околната среда да е минимално. Сензори ще отчитат кога класната стая се използва и ще “заучават” режима на експлоатация, за да оптимизират допълнително използването на ресурси.
Аналитичен модел на 30-годишен цикъл на използване показва, че разходите за поддръжка на този прототип ще е са по-ниски от тези на конвенционалните портативни класни стаи, разпространени на Хаваите. Освен икономическия си аспект, устойчивите мерки имат и образователен ефект – те целят да възпитат поколения, които ще живеят с мисъл за околната среда, връзката си с нея и максималната ефективност, до която води добрата симбиоза.

Класната стая е екипирана и с мониторингови системи, които предоставят данни за начина на представяне на проекта в практиката. Тези данни ще бъдат анализирани от екип учени в продължение на 2 години. Информацията ще бъде използвана и като учебно средство.

Hobelix

Every beginning is difficult but extremely essential.

Остави коментар

Close Menu