Skip to main content
search

През 2017 г. по поръчка на Столична община WhAT Association организира конкурс за изготвяне на идеен проект за бившата Топлоцентрала зад НДК с идея възраждането на пространството и осигуряване на нова съвременна функция. Инициативата стана широко обсъждана в общественото пространство и заинтригува голяма част от архитектурната гилдия. Идейните проекти за мястото трябваше да бъдат насочени към превръщането на сградата в Център за независими изкуства и култура.

Топлоцентралата в парковото пространство и градския пейзаж.

Топлоцентралата е разположена в Южен парк, зад музея “Земята и хората”. Построена е през 1982 г. като промишлена сграда. От другата страна граничи с Перловска река, която също играе ролята на граница. Тези дадености превръщат Топлоцентралата в незабележим обект от север, изток и запад. Едно от основните предизвикателствата на конкурса бе да се реши този проблем, като предложението е съобразено с контекста си.

Новият център трябва също така да осигурява условия за широк набор от артистични прояви –

театрални постановки, музикални и танцови събития, изложби, образователни и социални и други дейности. Мястото цели да съпровожда артистите и да предизвика тяхното въображение за реализирането и популяризирането на нетрадиционните изкуства.

Пространството преди реконструкция.

Всъщност през годините, в което пространството не е използвано, то по естествен начин успява да намери своето ново призвание. Там може да бъде наблюдаван голям набор от улично изкуство, а енергията, която излъчва мястото днес, предразполага към подобна функция. Инициативата за промяна на сградата е естествено продължение на няколкогодишните проучвания на група артистични организации, обединени в инициативата “Топлоцентрала  –  център за съвременни изкуства”.

Улично изкуство в Топлоцентралата.

Като най-подходящ проект, съобразен с всички дадености, разрешаващ основните проблеми и запазващ духа на мястото, от международно жури бе определен екипът от арх. Мариана Сърбова и арх. Антон Колев. Впоследствие Столична община одобри инвестиционните проекти и издаде разрешение за строеж за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в Център за независими изкуства и култура.

В началото на октомври ще бъде обявена и обществената поръчка за избор на фирма-изпълнител на обекта.

Предстоят и всички останали обществени поръчки, съпровождащи подобни обекти – за избор на доставчици на оборудването, изпълнител на строителния надзор и др.

Проектът на арх. Мариана Сърбова и арх. Антон Колев.

Целта, която си е поставила общината, е Центърът за независими изкуства и култура да отвори врати преди края на 2019 г. Тази инициатива е резултат на позитивните течения в архитектурната и културна сфера в страната, които имат нужда от своето съвременно поле за изява. Топлоцентралата има амбицията да се превърне в пространство за развитието на културата и отразяването на свободния дух.

Снимки: www.toplocentralata.com

Зекие Емин

Архитект и изследовател със страст към историята, културното наследство и неговото адекватно преизползване и интегриране в реалностите на ХХI век. Вярва, че архитектурата е прякото отражение на човешката история. Тя е вечна - съществува физически от древността до наши дни. Аналогично писането е прякото отражение на нашите мисли и единственият начин да ги запазим във времето.

Остави коментар

Close Menu