Кое висше учебно заведение сте завършил?

-Завърших Икономическият университет във Виена (WU-Wien) със специалност „Инвестиционно банкиране и комуникация на капиталовите пазари“. Втората ми специалност е „Банково дело“.

Каква специалност и каква беше темата на дипломната ви работа?

-Дипломната ми работа беше на тема „Информационно съдържание на спреда в акциите, търгувани на NYSE“

Какъв беше практическият опит, който получихте в университета? Имаше ли такъв и до колко беше полезен той?

-В Австрия практическият опит се натрупва под формата на стаж, който обаче не е организиран от университета. Масова практика е работодателите да отпускат стажантски места за летните месеци, за които студентите кандидатстват като за нормално работно място. Конкуренцията за всяко място беше наистина огромна. Такива бяха и изискванията към кандидатите.

-Стажът си проведох в CITIBANK – AUSTRIA, където участвах в екип, работещ по проблемите на информационната обработка на данните от клиенти ползващи EC-Card. Това ми даде възможност да се потопя в една наистина реална работна обстановка и да свържа наученото с практиката.

-От друга страна, една голяма част от преподавателите в университета бяха външни лектори – мениджъри на различни нива във водещи австрийски фирми, които много живо пречупваха теорията през призмата на практиката и поставяха за решаване съвсем реални казуси от техния опит. Това също скъсява много дистанцията между теория и практика.

Интензивен ли беше учебният процес в университета? Когато се върнете назад, кое беше нещото, което ви липсваше по време на следването?

-В университета се предоставяше възможността всеки студент сам да избере натовареността на учебния процес и програмата си. Всеки от предметите се предлагаше в различни варианти, с различна програма и тематика, време на провеждане и от различен лектор. Студентите можеха да запишат произволен брой предмети според тяхното желание, като единственото ограничение беше, че тези от тях, които надграждат някой друг, изискваха предварителното да е издържан изпита за предхождащия го. По този начин може да завършиш, както за 4 години, така и за 14.
От друга страна, ако броят на предметите и изпитите, които един студент трябва издържи, за да получи магистърската си степен, говори за това колко интензивен е учебният процес, то те не бяха малко – 65.

-Дали ми е липсвало нещо по време на следването? На човек винаги му липсват разни неща – особено, когато следва в чужбина. Сещам се за най-тривиалните – свободно време, социална среда, пари и т.н. Смятам че правилният подход е човек да разглежда тези липси по време на следването си като инвестиция, която след време се изплаща.

Имате ли наблюдения върху образователния процес в момента и с какво той трябва да се промени, така че специалистите, излизащи от университета, ефективно да отговарят на нуждите на реалния бизнес?

-Наблюденията ми върху образователния процес в България в момента са свързани с това, че настъпва една сериозна девалвация на самото образование като такова.

Масовото завършване води до неговото обезценяване.

Всички знаем, че когато една стока стане масова, тя губи своята уникалност, губи конкурентоспособността си и в крайна сметка цената си.

-Причините за това масово завършване са много. Най-важните от тях според мен са, че има прекалено много университети и специалности, за голяма част, от които няма реално търсене от страна на бизнеса; занижените критерии на оценка знанията на студентите от страна на преподавателите; остарелите учебници и учебни материали, част от които са наистина далеч от практиката и други.

-Така се стига до ситуация, в която има огромен брой висшисти без работа, които нямат необходимата подготовка и не могат да започнат работа по специалността си, докато в същото време бизнесът има остра нужда от качествени кадри, които да внесат принадена стойност в дейността им.
За да се реши този проблем, мисля че методиката за субсидиране на университетите и специалностите трябва да бъде променена и да се извършва на база реализацията на студентите след завършване. Практически тази реализация олицетворява търсенето и нуждите на пазара. Държавата трябва да поема ангажименти и да се стреми да подпомогне задоволяването на това търсене. Всички други специалности, според мен трябва да бъдат платени и разходите за тяхното предлагане да бъдат финансирани на пазарен принцип от самите студенти, които желаят да ги изучават. Разбира се, субсидирани трябва да бъдат и всички специалности, които бъдат оценени като стратегически важни за националното развитие и за които търсенето се очаква да бъде в близкото бъдеще.

Забелязва се, че липсва ефективна комуникация между образователните институции, бизнеса и студентите. Общата цел на тези три групи е да осигуряват добре обучени специалисти, които да могат да намерят добра реализация и кариера. Какво според вас куца и какво трябва да се промени в комуникацията между тези три групи?

-И трите страни трябва да проумеят, че са взаимосвързани и само конструктивният диалог между тях ще доведе до решение на проблема. Трябва да стане ясно, че интерес от това имат наистина всички страни и да се престане с това прехвърляне на топката и взаимни обвинения.

Как започнахте своята професионална кариера? Кой беше първият Ви работодател?

-Първият ми работодател, при който работех, докато следвах, беше фирма в сферата на строителството, която беше специализирана в извършването на цялостни ремонти и реконструкции предимно на жилища от градски тип. Работата ми нямаше нищо общо с това, което учех, но освен че ме въведе в строителната тематика, тя ме и научи на неща, които и днес смятам за много важни – да подхождаш организирано и отговорно към всеки един проблем, с който се срещаш. Когато го правиш, винаги намираш начин да решиш проблема – без значение дали сам или с чужда помощ.

Какъв беше първият проект, в който участвахте?

-Първият проект в който участвах, беше свързан с организирането на разглобяването и на самото преместване на сградата на един хипермаркет заедно с оборудването в него. Екипът, който бяхме натоварени с тази задача, се състоеше от 6 човека, а времето с което разполагахме беше изключително кратко. Работехме по 18 ч. на ден но се справихме в срок.

Знанията, получени в университета даваха ли ви нужната увереност, когато започнахте да работите?

-Завършването на университет, който е в ТОП 10 на университетите в Европа, винаги дава известна доза увереност и самочувствие.

От друга страна малко неща в практиката изглеждат точно по начина, по който са описани в теорията.

Самочувствието и увереността бързо намаляват, но след известно време се завръщат отново с резултатите и постиженията. Мисля, че това е един нормален процес.

Къде темпото на учене беше по-голямо, в работата или в университета?

-Предвид икономическото образование, което имам, влизайки в строителния бранш ми се наложи да уча в движение наистина много неща, които са строго специфични за строителната индустрия. Всички знаем, че в бизнеса има много решения, които трябва да се вземат на момента и не търпят отлагане във времето. Често между тях има наистина жизнено важни, които са определящи за развитието на компанията. От тази гледна точка смятам, че темпото на учене в работата е винаги по-голямо.

-Мисля си и, че днес технологиите, както и генерално бизнесът се променят толкова бързо, че е немислимо някой да може да каже „Аз научих всичко!“. Това означава, че ако човек иска да се развива и да оцелее на пазара, било то като бизнесмен или да направи успешна кариера като служител, е наистина принуден постоянно да учи, да овладява нови знания и да актуализира старите си такива. Това в днешно време вече не е пожелание („Който се учи – той ще сполучи!“) а изискване, с което трябва да свикнем.

Имахте ли личности, които са Ви вдъхновявали по пътя към кариерното Ви развитие?

-Не.

Кой е най-големият проект, по който сте работили?

-Първият ми голям проект, който всъщност е и най-големият по който съм работил до сега, е изграждането на завода ни за производство на топлоизолационни материали. Бях ръководител на проекта още от фазата му на планиране и проектиране съвместно с австрийските инженери от HIRSCH MASCHINENBAU, през изграждането му и пускане в експлоатация, до мениджмънта и организацията на работата му и до днес.
Предизвикателството в този проект беше организацията и едновременната координация на толкова различни аспекти от етапите на неговото развитие. Интересен беше и мултинационалния микс от всички участници в проекта – австрийски производители на съоръженията, италиански проект мениджър от тяхна страна, монтажна фирма от Сърбия, специалисти по автоматизация от Румъния и Германия, финансираща организация също от Германия.

-Този завод и до момента е най-модерният за производство на подобен тип материали в България, с което наистина се гордея.

Какво за вас е успешен екип?

-В успешният екип цари синергия. Тя е най-важна и е причината крайният ефект да е по-голям от сумата на индивидуалните. В един такъв екип всеки има своята роля и място и работата му допълва тази на другият. Или казано по друг начин – всички работят заедно, което между другото е и превода от гръцки на думата „синерния“.

Какви качества трябва да има човек, за да бъде добър екипен играч?

-Успешен е екипът тогава, когато всички негови членове са наясно с целта, която се преследва. В успешния екип всеки разбира, че неговият принос е важен за достигането на тази цел и носи лична, а не колективна отговорност.

-Много са качествата, които човек трябва да притежава, за да може да работи успешно в екип. Той трябва да е комуникативен и да може ясно да се аргументира.

Трябва да е отговорен и проактивен към това, което прави.

-Не на последно място е и толерантността към другите членове на екипа и техните различия. Това важи с особена сила в по-големи или мултикултурни екипи.

Колко време според Вас трябва на един току що завършил студент, за да се изгради като професионалист?

-Времето е относително понятие. Според мен всичко зависи от динамиката на работата. Професионализмът идва с натрупания опит, а той от своя страна, с броя решени проблеми и казуси. По този начин един млад човек, в динамична и натоварена работна среда, може да се превърне в професионалист за съвсем кратко време, докато друг и след много години да не опознае професионализма.

-Точно заради това винаги съм смятал, че започвайки работа, младите хора трябва да не се плашат от проблемите и дори да ги търсят. Всеки един от тях им дава ценен урок, който ги изгражда като специалисти.

Какво липсва на току що завършилите студенти?

-Определено опита. Но, както казах в предишния въпрос – това е нещо, което се трупа и идва с времето и не би трябвало да притеснява никой. Понякога липсата на опит може да бъде дори предимство – много често най-нестандартните решения и подходи към определени казуси идват точно от хора без опит, които са необременени и могат да погледнат към проблема от различна гледна точка.

Кое е първото правило, на което бихте научил един току що завършил студент, в първия му работен ден във вашата компания?

-Че не трябва да се страхува от грешки и смело да застава зад идеите си.

Кои качества биха ви направили добро впечатление, когато провеждате интервю за работа с потенциален кандидат?

-Харесвам позитивните и усмихнати хора, които слушат внимателно човека срещу тях и веднага улавят същината на разговора. Това за мен е знак, че пред мен стои човек, който има качествата да анализира бързо ситуацията и, който бързо напипва проблемите. Такива хора обикновено са комуникативни и вярват, че с правилния подход всеки проблем има решение.

Ако в този момент Ви се наложи да стартирате от начало, кои са грешките, които бихте пропуснали?

-Това е много философски въпрос.

-Грешката е нещо, което оценяваме като такова след време. Ние вземаме решенията си на база на информацията, с която разполагаме и опита, който имаме в момента, като към този момент обикновено смятаме, че действаме правилно. С времето променяме начина си на мислене, променя се и информация, с която разполагаме. На тяхна база, много често променяме и оценката си за това, което сме направили.
Ако сега се наложи да стартирам отначало – много неща бих направил по различен начин, просто защото вече съм друг човек. Това обаче не би означавало, че не бих допуснал нови грешки и, че бих поел по-правилен път. Ситуациите ще са съвсем различни от тогавашните и решенията ще трябва да са нови.

-А и грешките, които допускаме в миналото са ни довели малко или много до там, където се намираме в момента. За това си мисля, че не трябва да се плашим от това да допускаме грешки. Стига да не е постоянно разбира се…

Каква е била детската Ви мечта?

-Бях много запален по научната фантастика и мечтата ми беше да стана космонавт…

Разкажете ни за вашата компания и кое я прави лидер в съответния сектор?

-За периода от създаването ни до момента, ние неспирно се стремим да се развиваме и да усъвършенстваме българския пазар за строителни материали, вграждайки опита на европейските и световни технологични лидери, заедно с водещите тенденции и ноу-хау в сферата. Ако трябва да говорим за лидерство, то смятам, че това се дължи на дългогодишния ни опит в производството и предлагането на комплексни и устойчиви системи от продукти и услуги за строителството. Благодарение на това, се утвърдихме като доверен производител и надежден доставчик, с основен приоритет – да работим в услуга на нашите клиенти и партньори.

Какво ви впечатли в тази компания и защо пожелахте да бъдете част от нея?

-Тъй като съм част от компанията от момента на нейното създаване, смятам, че е по-правилно да говоря за философията, която изповядваме. За всеки един служител, част от МАРИСАН, е важно да знае зад какво стоим и какво бихме желали да постигнем като обща цел, тъй като нашите стремежи описват нашата идентичност и дефинират факторите, влияещи върху нашия успех. Част от тези фактори са нашата независимост, прозрачността на фирмената структура и пазарната ни ориентация.

-Като средно голяма фирма, ние сме фокусирани към дългосрочен успех. Част от този стремеж е и ориентацията ни към продукти с бъдеще и устойчиви практики в производството. Децентрализираната структура ни позволява да поддържаме лични контакти с всички наши партньори и да оперираме гъвкаво. Смятам, че това стои в основата на устойчивото стратегическо планиране, водещо до позитивни резултати.

Какви каузи подкрепяте?

-Считам, че за успеха на една фирма в дългосрочен план са отговорни хората. По тази причина разглеждаме като подразбиращо се, поемането на социална отговорност. МАРИСАН, както и служителите във фирмата, сме социално ангажирани по множество различни начини. Проектите, в които участваме, биват избирани според връзката, която имат с визията и дейността на фирмата и се оценяват според техните икономически, екологични, социални и културни аспекти.

-Важен крайъгълен камък в социалната ни активност е партньорството ни с Министерството на образованието. Това е провокирано от факта, че разглеждаме инвестициите в образованието на младите хора като инвестиции в бъдещето на нашето общество. В рамките на тази съвместна работа подпомагаме образованието на млади хора, които желаят да завършат средното си образование в строителния бранш.
Подкрепяме и заставаме зад множество други активности от всякакъв тип – спортни мероприятия, благотворителни кампании, еко и други инициативи. Информацията за тях е достъпна в нашия корпоративен блог.

Разкажете ни малко повече за продуктовата гама и с какво тя се отличава от тази на конкурентите.

-Основната идея, стояща зад производството на нашите продукти е тяхната устойчивост. Под устойчивост ние разбираме комплексната взаимовръзка между икономически, екологически и социални критерии, които биха задоволили, както настоящите, така и бъдещите поколения. Стремим се и към това, нашите продукти да допринасят за изпълнението и да задоволяват изискванията за комфорт, качество и функционалност. Ние разглеждаме устойчивостта не като крайно състояние, а като процес на постоянно подобрение.

-Нашата основна цел е да осигурим на нашите клиенти и партньори качествени, комплексни решения на различните казуси, пред които са изправени. Стремим се да им предоставим цялостни системи, обхващащи всичко нужно за качественото решение и професионалното изпълнение на съответните процеси, а не просто отделни продукти.

-Чрез продажбата на нашите продукти, особено на топлоизолационните и фасадни системи, ние активно подпомагаме развитието и разпространението на екосъобразни технологии. Само с помощта на интелигентни и висококачествени строителни материали е възможно да се строи устойчиво, да се изграждат пасивни или енергийно неутрални къщи, да се удължи животът на сградите и постройките.

-Нашите продукти имат принос към редица важни теми, свързани с устойчивостта – опазване на климата; енергийна и ресурсна ефективност; защита и удължаване на живота на сградите; здраве и комфорт на живот. Те се произвеждат енергийно и ресурсно ефективно, а всички суровини, вложени в тях, изпълняват важни и релевантни функции като въздействието им върху природата е максимално оптимизирано.

-Всички продукти с марките на МАРИСАН идват от организация, поемаща своята отговорност за околната среда, за служителите си, за всички свои партньори и за обществото като цяло.

-Основна част от дейността на МАРИСАН е производството на топлоизолационни системи, които посредством вградената в тях ефективна топлоизолация допринасят, както за значителни икономии на енергия за отопление, така и за намаляване с милиони тонове на СО2 емисиите, излъчвани в атмосферата. По този начин топлоизолационните системи са не само важна икономическа основа за нас, но и същевременно допринасят чувствително за опазването на околната среда и климата.

-Освен приноса си към опазването на климата, фасадните системи и покрития защитават хората и сградите от екстремни атмосферни условия, които предвид промените в климата се случват все по-често. Системите от МАРИСАН са проектирани да противостоят на дъждове, бури и градушки, като най-продаваните от тях ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA, са преминали през множество симулации и тестове в реални условия без никакви забележки.

-Успоредно с фасадните системи и покрития, спектърът на продуктите, които предлагаме обхваща също така и продукти с интериорно приложение, системи за полагане на различни видове облицовки и покрития, хидроизолации, подови настилки и множество други. В портфолиото ни е включена и богата гама от безвредни за хората и природата бои, мазилки и грундове за вътрешни и външни пространства. По този начин можем да отговорим на силно нарасналата нужда на хората от качествен и здравословен начин на живот, изпълнявайки техните най-високи изисквания относно качество, здраве, околна среда, функционалност и естетика.

-В областта на хидроизолационните системи, ние предлагаме продукти, които могат да бъдат използвани при саниране на бетонни конструкции, пътища, пречиствателни станции и индустриални повърхности, предпазвайки ги по този начин от проникване на влага. В този аспект, устойчива и ресурсно ефективна е не само тяхната защита, но и защитата на подземните води и почвите, които посредством употребата на нашите продукти могат да бъдат ефективно предпазени от изтичащи и просмукващи се опасни вещества.

Разкажете ни за някой от най-значимите проекти, които сте реализирали.

-Като един от най-значимите проекти, по които сме работили, мога да посоча изграждането на жилищния комплекс ASMITA GARDENS в гр. Букурещ, Румъния. Специфичното при този проект беше неговият мащаб – 7 жилищни сгради във формата на модернистични кули, разположени на площ от 70 000 кв.м. Височината на сградите също е внушителна като 6 от кулите варират в границите между 64 и 80 метра, а последната се превърна и в най-високата жилищна сграда в Румъния със своите 92,2 метра или 24 етажа. За да се добие по-ясна представа за мащабите, мога да споделя, че стойността на проекта бе оценена на близо $250 000 000.

-В проекта, ние взехме участие основно с нашите топлоизолационни системи. Считам избора на нашите продукти за изпълнение на такъв крупен проект като явно признание за тяхното качество.

Какво според вас липсва на строителния бранш в България?

-Традиции и съзнание за устойчивост. Защото само устойчивото строителство гарантира качеството на живот и експлоатация на сградите. Устойчивото строителство изисква обаче всеки по веригата да си свърши качествено работата – проектантът, архитектът, строителят и производителят на материали. Усещането за качествено свършена работа обаче се натрупва с опита и/или с контрола на строителните дейности. За съжаление и двете липсват в България…

Според вас проектът STROIINFO.com има ли потенциал да доведе до качествена промяна в професионалната и образователната среда?

Смятам, че всеки опит в насоката да се свържат образованието и бизнеса е правилен и достоен за подкрепа.

Както и, че всеки такъв опит носи промяна в нужната посока. Така, че потенциал определено има.

Бихте ли участвали на срещи със студенти, организирани от STROIINFO?

-С голямо удоволствие!

И за финал, какво бихте посъветвали младите хора в университетите, на които тепърва им предстои да развиват своята кариера?

-Да не пестят усилия и да бъдат проактивни във всичко, което правят. Да преследват идеите си и постоянно да търсят развитието. Да изграждат своето стратегическо мислене и креативност при решаването на проблеми. Тези двете, заедно с лидерските умения са качествата, от които бизнесът има най-голяма нужда и, които най-трудно открива.

 

Остави коментар с Facebook

Заредете още от Hobelix
Load More In Личности

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Виж още

Бараж Груп ЕООД

„Бараж Груп“ ЕООД е строителна компания, създадена през 2011г., която е специализирана в р…