Skip to main content
search

Ти си млад, амбициозен специалист в сферата на архитектурата и строителството, IT индустрията и имаш идея как да промениш статуквото и да налагаш тенденции в областта? Плаши те несигурността в сектора? Ние може да ти помогнем.

На 27.02.2018г. се проведе среща за запознаване на гостите с Модул Предприемачество. Лектори бяха Силвия Павлова, старт-ъп ментор на компании, основани от MBA във Великобритания и опериращи в държави като ОАЕ, Гърция, Великобритания, и създателите на Hobelix – Христо Христов и Александър Маринчев. Презентацията запозна гостите с дигиталната медийна компания Hobelix, чиято основна цел е възстановяване на връзката между образованието и бизнеса и спомагане на амбициозни млади хора в сектора да открият повече професионални възможности за реализация. Христо Христов разказа за основните проекти – Stroiinfo.com, Лидерите, които строят, Академия Лидерите.

 „Пред нас сега стои следващият ни проект и за него искаме да ви разкажем.“ – сподели Христо Христов, управител на Hobelix.

Модул „Дигитално предприемачество в строителството“  представлява първата по рода си бизнес симулация за тестване на идеи в експериментална среда. Лекцията запозна гостите със същността на проекта. Голяма част от хората в залата потвърдиха, че дигитализацията навлиза в България. Различни фактори влияят върху строителния сектор – икономиката, инфраструктурата и други. През 2015 г. Роланд Бъргър прави проучвания в Германия, Австралия и Швейцария в над 40 компании от различни сектори – логистика, маркетинг и други. Според изследването съществуват 6 фактора, които оказват влияние – глобализацията, екологичната криза, демографията, индивидуализацията, демографските промени и технологичното сближаване. Последното е и основният фокус на програмата. Забележителни са три основни факта:

  1. 93% от компаниите са съгласни, че дигитализацията ще засегне всеки процес.
  2. По-малко от 6% от компаниите в индустрията използват дигитализациите за планирането пълноценно.
  3. 100% от компаниите, занимаващи се със строителни материали, смятат, че все още не са изчерпали своя дигитален потенциал.

Ако вземем пример с актуалните тенденции, съществуват три типа хора – ранно адаптиращи се, любопитни и принудително включващи се в събитията.

Вие от кои сте? А от кои искате да бъдете?

Съществуват четири ключа на дигиталната трансформация в строителството – дигитални данни (събиране и анализ на данни), автоматизация (използване на нови технологии за създаване на самоорганизиращи се системи), разширени възможности за свързване (връзка и синхронизиране на досегашните ресурси – пример в строителния сектор BIM) и дигитален достъп (вътрешен достъп до облачен достъп).

Според изследвания един обикновен работник в строителния сектор използва пълноценно 30% от работния ден. Именно оставащите 70% са полето за оптимизация. В тях се включва чакане, поръчки, транспортиране, почистване, преместване, дейности, различаващи се от истинската работа в строителството.

Форумът е първият по рода си, който среща млади и амбициозни хора с цели и планове за развитието на строителния сектор в синтез с IT индустрията.

В какво се състои модулът?

  • Работа в екип през периода на обучение;
  • Разглеждане на пазарни възможности за анализ на бизнес идеи;
  • Преминаване през бизнес симулации: тестване на идеи в експертна среда;
  • Разглеждане на пазарни възможности за бизнес в строителната индустрия;
  • Получаване на регулярна обратна връзка;
  • Срещи със собствениците на млади IT компании;
  • Ще получиш готов бизнес план изготвен на професионално ниво от самия теб;

Какво представляват срещите с менторите?

Аdvisory Board – това са 10 експерта в областта:

– инж. Цанко Миланов – управител на „Винербергер

– проф. Фантина Рангелова – Декан на  Строителен факултет към УАСГ

– Тихомир Петров – технически директор в Athracian

– Деница Симеонова – изпълнителен директор наABLE

– Николай Ангов – управляващ партньор в Инолед ООД, председател на УС на СНЦ Бизнес Бустър София

– Кузман Илиев – пазарен анализатор и финансист, управител на КАДРЕ ООД

– Симеон Прусийски – изпълнителен директор на Startup Masters

– Белизар Маринов – инвестиционен анализатор в Eleven Ventures

– Георги Халачев – управител и съосновател на bilid, член на Борда за оценка на инвестиционни проекти към LAUNCHub

Повече за Advisory Board и за партньорите на проекта може да видите тук.

За целите на форума е изготвен учебник „Бизнес симулации по предприемачество“. Началото на Модул Предприемачество е на 17.04.2018г. Той ще се проведе в 10 лекции с продължителност от 3 часа с начален час 18:30. По време на курса чрез 5 основни елемента на предприемачеството се цели да се стигне от фаза нула до растеж. Да започнеш бизнес е рисковано и крие много неизвестни. Целта е бизнес симулацията да валидира твоята идея чрез тестване, маркетингово проучване, проучване на заинтересованите страни, направа на прогнози и други. Основната методика на провеждането е през първите три лекции да се обсъждат и анализират всички идеи. На първата от тях ще се проведе психометричен тест, целящ да определи роля на всеки един участник и правилно да се разпределят екипи за работа. След третата идеите ще се представят на Advisory Board и се отсяват най-добрите от тях. Всеки екип ще включва 5 участника, които ще разработват една бизнес идея, която на 10-тата лекция ще представят пред менторите. Повече информация за записване и провеждането на форума може да научите тук.

Ако си млад, амбициозен човек и имаш идея за развитието на строителния сектор и повишаване на степента на дигитализация на процесите – този модул ти дава възможност да се срещнеш с експерти, които ще ти помогнат за едно успешно начало!

Снимки: Карина Дикова

Траяна Цветкова

Асистент в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Мотивирана и амбициозна. Вярва, че най-големият враг на креативността е съмнението.

Остави коментар

Close Menu