Skip to main content
search

Семинар на една от най-актуалните теми днес, а именно „Пътната безопасност“ се проведе на 16 и 17-ти октомври в RIU Pravetz, гр. Правец . Инцидентите от началото на годината повдигнаха много въпроси за състоянието на пътната инфраструктура и мерките, необходими за подобряването ѝ.

Първата сесия започна на 16-ти октомври, с кратко представяне и приветствия, в приятната компания на едни от най-известните журналисти у нас. Модераторът, д-р Николай Иванов, председател на УС на ББАПБ /Българска Браншова Асоциация по Пътна Безопасност/, разказа за идеята на проекта RADAR. Името му не е случайно – Risk Assessment on Danube Area Roads – „Оценка на риска по пътищата в Дунавския регион“. Той е стартиран на 1-ви юни 2018 г. и е с продължителност 36 месеца. Основните му цели са продължение на идеите на неговия предшественик Sensor. Те са определяне на риска, базирано на реални катастрофи, карти на риска, развитие на инвестиционните планове за по-безопасни пътища и оценка на пътищата. Тя варира от 1 звезда – черен път до 5 звезди – път, на който вероятността за катастрофа е сравнително ниска. Необходимостта от подобряването на инфраструктурата сочат и резултатите от проекта Sensor – при оценени 641 km пътища над 70% от тях са под 3 звезди.

„Анализите от RADAR ще бъдат една добра основа за планиране на ремонти и рехабилитация на пътната инфраструктура.“- сподели д-р Иванов.

За функцията на одитите, независимата оценка в различните части на проекта по „Пътна Безопасност /ПБ/, и инспекциите ни разказа инж. Росица Спасова, одитор към Агенция „Пътна безопасност“. Основен акцент в презентацията представляваха участъците с концентрация на ПТП /УКПТП/.

„Недопустимо е да съществуват такива участъци на автомагистрали, а на АМ „Тракия“ има сигнализирани два УКПТП, наречени още „черни точки.“ – сподели инж. Спасова. Те трябва да бъдат обезопасявани в най-кратък срок. Пример за обратната практика е пътен възел в Плевен, където от 10 години не са предприети никакви мерки.

„Запази концентрация или си плати цената. Разсейването по време на шофиране е алкохолизмът на 21-ви век“ – сподели инж. Алекси Кесяков.

От 1965г. насам, страната ни от последни позиции на отношение на загинали на 1 млн. души, днес заема едно от първите места. Време е да се замислим какво да направим за да променим тъжната статистика. Трябва да осъзнаем, че движението по пътищата е споделена отговорност и всички носят частица от нея – както водачите и пътниците, така и проектантите на пътищата. Затова, когато започнем да обвиняваме, е редно да се замислим кой всъщност е виновникът – водачът или лошата инфраструктура. Невинаги, разбира се, причината е една. В общия случай е поредица от събития, водещи до фатален край.

Визия Нула – никой да не загива по пътищата

„Може това да ви изглежда невъзможно, но ако се стремим към и работим за тази цел, тя може да бъде постигната“ каза инж. Кесяков. Мерките, които може да вземем, са да включим пътната безопасност в образованието в ранна детска възраст, да променим начина на обучение на младите водачи, да обърнем пирамидата и значимостта от автомобила към човека. Целта на Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата /ДОККПБДП/ е до 2020г. загиналите да наброяват 388. Жертвите на „войната на пътя“ от началото на годината до днес са 480 човека. Тези хора никога няма да стигнат, там където ги чакат.

Графика: ©http://bbars.bg/storage/pdf/Pravec%202018/05%20%20komisar%20R.Rapchev.pdf

Комисар Росен Рапчев, началник на отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР, продължи с данните от статистиката на загиналите през настоящата година. Тежките пътно-транспортни произшествия до днешна дата наброяват 5374, а загиналите са с 33 по-малко в сравнение със същия период от миналата година. Някои от основните причини за тях са неправилни маневри, отнемане на предимство, неправилно изпреварване и други.

„Пътната инфраструктура трябва да се промени, много водачи губят представа за пътя, което в последствие довежда до ПТП“ – сподели комисар Рапчев.

Основните насоки в работата на пътна полиция е изграждането на единен център за обработка на нарушения от автоматизираните технически средства за контрол, изпълнение на мерките от Плана за превенция на корупцията и въвеждане на електронни услуги на гражданите, както и изпълнение на ангажиментите, възникнали от пълноправното ни членство в ЕС. Модернизацията на техническата база, както и въвеждането на единен информационен център ще даде възможност не само за анализ на съществуващата инфраструктура, но и за упражняване на контрол на нарушители, с което значително да се намали броят на тежките пътно-транспортни произшествия.

Броят на произшествията е намалял последните години, но все още е далеч от поставените цели. Нека преди да се качим в автомобила се замислим колко по-ценен е животът в сравнение с няколко минути по-ранно пристигане.

Материалът е изготвен благодарение на любезната покана от ББАПБ за участие в семинара.

Траяна Цветкова

Асистент в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Мотивирана и амбициозна. Вярва, че най-големият враг на креативността е съмнението.

Остави коментар

Close Menu