Skip to main content
search

Eрозията представлява действието на повърхностни процеси (вода или вятър), което отстранява почвата, скалата или разтворения материал от едно място на земната кора и след това го пренася на друго място. Докато пресеченият релеф създава условия за поява на водна ерозия, почвите от обширните обезлесени равнини са засегнати от ветрова такава. Тя намалява мощността на хумусния слой и води до силно влошаване на структурата на почвата.

Снимка: www.geo.fu-berlin.de

Ерозията, независимо дали става дума за вода, вятър или обработка на почвата, включва три различни действия- отделяне на почвата, движение и отлагане.

4 начина как да я контролираме:

 1. Преградите са устройства, които могат да помогнат за забавяне на потока на водата или за отклоняванeто ѝ.
 2. Добавянето на стъпаловидни тераси нагоре по склона позволява да се поставят растения между стъпките. Идеята е, че водата няма да изтича, а се напоява в почвата.
 3. Една голяма и естествена възможност да се помогне за контролиране на ерозията на склонове е чрез използване на растения. Корените им действат като естествени начини за задържане на почвата.
 4. Твърди се още, че тревата трева може да бъде най-добрата защита срещу ерозия на почвата, тъй като има широка коренова система. Всъщност, до 90% от теглото на тревата е в корените.

Стъпаловидни тераси
Снимка: www.wikihow.com

Инженеро-технически практики:

 • Съоръжения за безопасно отвеждане на повърхностния отток – оттокоотвеждащи колектори, канавко-тераси, водозадържащи канавки;
 • За предпазване на водоемите от затлачване – бързоотоци, прагове, улеи;
 • Земни съоръжения за редуциране на наклона и дължината на склона -стъпаловидни тераси;
 • Геосинтетика при речни корита за филтриране, изолиране и предпазване от ерозия;
 • Защита на речните и морските брегове от ерозия и абразия на водата и свързаните с тях свлачищни процеси.

Измерване на степента на ерозия

Има различни методи за измерване на степента на ерозия на речните брегове. Директният метод е да се потопят метални пръчки и да се маркира положението на повърхността на водата по дължината на прътите в различно време. Тази проста техника на измерване може да бъде подобрена с използването на записващо устройство за данни. Въздушни и сателитни изображения могат да се използват за измерване на процентите на ерозията. И накрая, съществуват разнообразни по-рядко срещани методи като използване на седименталогията или възрастта на дърветата за изчисляване на процентите на протичащия процес.

Как да се предпазим от ерозия покрай речните брегове?

Предотвратяването на ерозията на почвата и осигуряването на методи за контрол на речния бряг е добра практика в строителната индустрия. Водните канали са отличен ресурс в градовете, осигуряващи екологични начини за отклоняване на водата и намаляване на наводненията. Има няколко възможности за предотвратяване и намаляване на проблемите с почвената ерозия по речните насипи:

Геотекстилните ролки. Понякога може да се установи растителност над геотекстила. Така корените на растителността ще действат като свързващо средство с влакната. Геотекстилът е  материал, който няма да навреди на околната среда. Предимствата му са бързината на инсталацията и относително ниската поддръжка.

Габионите осигуряват ефективна пропускливост и са самодрениращи се, което ги прави подходящи при защита срещу ерозия на речни корита, стръмни откоси, скатове и др.

Снимка: http://www.mar10geotechnics.com

Механично стабилизираните земни стени (МSE) са заменили традиционните бетонни подпорни стени през последните 20 години. Те имат много предимства в сравнение с конвенционалните, най-вече защото се монтират лесно, но и поради времето, необходимо за монтажа им.

Тези стени се състоят от гранулирана почва, подсилваща мрежа, както и предварително подготвени бетонни блокове, които ще бъдат монтирани един върху друг, образувайки задържаща стена. MSE стените могат да се използват за създаване на високи, извити или профилирани стени, които са идеални, когато в района има много комунални услуги и няма възможност за тежко оборудване в района.

Снимка: www.slideplayer.com

Приложения на механично стабилизирани земни стени:

 • Временни структури за магистрални проекти;
 • За задържане на почвата или диги;
 • За създаване на зони за съхранение;
 • На строителни обекти с лоши почвени условия;
 • В райони с висока сеизмична активност.

Предимства при използването на стени за задържане на земната повърхност MSE:

 • Просто строителство;
 • Използването на тежко оборудване е намалено;
 • По-бързо строителство от традиционните бетонни стени;
 • Механично стабилизираните земни маси са податливи на еластична деформация;
 • Висока сеизмична устойчивост.

Ерозията е естествен процес, но човешката дейност е увеличила скоростта ѝ на настъпване 10-40 пъти. Интензивното земеделие, обезлесяването, пътищата, изменението на климата и разрастването на градовете са сред най-значимите човешки дейности по отношение на ефекта им върху ерозията.

Дарина Андреева

Студент във ВСУ "Любен Каравелов". Вярва, че вдъхновението е онзи порив на сърцето, който ни прави по-добри и ни кара да творим.

Остави коментар

Close Menu