Skip to main content
search

Изграждането на метрото е най-големият инфраструктурен обект за столицата. С откриването на най-новата станция „Витоша“, която е продължение на втория лъч на подземната железница, София може да се похвали с 40 километра метромрежа и 35 спирки. Ежедневно ползвано от над 350 000 души, метро тенденцията предполага до 2019 г. броят на пътуващите да нарасне до над 500 000. Освен това, съгласно приетия от Министерския съвет доклад за метрото, София ще може да се похвали с общо 62 км. дължина и 63 метростанции.

С какво?

През месец февруари тази година в столицата започна пробиването на тунели за третия лъч на подземната железница. Пробиването се случва посредством специална машина, доставена от Германия. Тунелопробивната машина е произведена в германския завод Herrenknech в Шванау, провинция Баден – Вюртенбергер. Има диаметър 9,5 м., дължина 85 м., тегло 1600 тона и носи името „Витоша“. Машината струва 15 млн. евро и е специално създадена за прокопаването на 7 км. двупътни тунели от метростанцията при Красно село (депо Земляне) до Малък градски театър „Зад канала” (участъка, представляващ Етап I от изпълнението на Линия 3). съоръжението е способно да копае със скорост от 9 м. на ден на дълбочина между 9 и 23 м., като това зависи от характера на почвите и височината на подземните води. Maшината „Витоша“ е специално пригодена за по-меки почви, което допълнително ще гарантира устойчивостта на сградите, намиращи се над метрото. Тунелите под централната част на София ще се изработят по най-съвременната и безопасна за сградите на повърхността технология в света. Същевременно чрез използването на подобен тип машина ще се ограничат затрудненията в трафика, което е от огромно значение за София.

Как?

При строителството на метрото в София са прилагани и се прилагат няколко различни метода.

Щитов метод, включващ машината „Витоша“, се прилага поради наличието на археологични находки, избягване от разкриване на големи изкопи с не малки площи по големи булеварди, но най-вече за изграждане на тунелите под централната част на столицата. Този метод представлява механизирано разработване на почвите в челото на стоманен цилиндър (щит) и монтиране на тунелна конструкция под защитата на този цилиндър в задната му част. Машината се придвижва от система хидравлични крикове, запъвани в готовата тунелна конструкция в задната част на щита. Поради разполагането на тунелите под нивото на подземните води и на двата участъка са предвидени щитове с хидравлична забойна камера с противоналягане в забоя. Това позволява да се предотвратят сляганията на терена над тунелите и негативните последици за разположените над тях сгради.

 

В участъците, където е възникнала необходимостта от по-бързо възстановяване на повърхността над съоръженията на метрото, е приложен „траншеен метод“. Според спецификата на технологичната последователност са разпространени две разновидности на метода: „милански“ и „топ даун“. Характерни с предварителното изграждане на шлицови стени и покривна плоча, след което се извършва изкопаване на земните маси и изпълнение на дънната плоча. Разликата между разновидностите на „траншейния метод“, е че „,миланският метод“ е приложим при едноетажни и двуетажни подземни конструкции на метрополитени, а „Топ даун“ методът е характерен при изграждането на четири- и пет- етажни подземни конструкции на метрополитени с подземни паркинги, съоръжения за смяна на посоката на движение на влаковете и други.

Открит способ в укрепени котловани и в котловани с откоси съответно в зависимост от наличието на сгради в близост до трасето или на свободни пространства за изкопаването на котловани с откоси. Прилoжен e и на част от станциите от втория метродиаметър – станция „Централна ж.п. гара” и част от станциите на Лъвов мост, пред НДК и Европейски съюз и др.

  • Строителство в котловани с откоси

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Строителство в укрепени котловани

 

Нов австрийски тунелен метод.

Този способ се прилага ефикасно на участъци със голямо заложение от терена и ограничен воден приток. Целта на този метод за изграждане на тунели се състои в преобразуването на товарите от земните маси в негов крепежен елемент чрез удачни крепежни средства (торкрет бетон, анкери, стоманени дъгови рамки).

 

 

Ползите

Много са ползите от разширението на метрото в България. Това допринася едновременно в няколко аспекта от гледна точка на начина на живот в София. С увеличаване мащаба на метрото, все повече хора ще го предпочетат пред личния си автомобил, за да се придвижат до предвиденото си местоположение, а това ще намали автомобилния трафик по улиците и булевардите, да се надяваме, и по тротоарите. С понижаване на движението по артериите на столицата следва и вредните емисии да намалеят. Само за последната година вредните емисии в София са намалели с 80 000 тона благодарение на метрото. Въпреки тази стойност въздухът в София е най-замърсен от всички европейски столици според данните на Европейската агенция по околна среда. Предвижда се, с откриването на новия лъч на метрото през 2019 година, вредните емисии да намалеят със 110 000 тона, правейки въздуха в София внушително по-чист, а пътуването с метро – най-екологичният обществен транспорт.

Снимки от Метрополитен 

1 коментар

Остави коментар

Close Menu