Skip to main content
search

На 9-ти януари се проведе първият модул на Академия Лидерите за 2019 г. Новото начало беше отбелязано от международната компания HILTI с важната и интересна тема за сътрудничеството и работата в екип.

Нели Запрянова, мениджър човешки ресурси в HILTI, приветства участниците в Академията и сподели, че предишният опит във формата я провокира да очаква с нетърпение решенията на казусите. HILTI е основана през 1941 г. от двама братя в Лихтенщайн. Днес компанията разполага с над 28 000 служители, партнира си с професионалисти в строителството и оперира в повече от 120 страни.  Гостуващият екип във формата се състоеше от седем служители на HILTI, които представиха различни аспекти от темата.

Отговорност в екипната работа

Важна роля в сплотяването на екипа е идентификацията на личностно ниво с целите на групата. Начините за подобряване на екипната работа са чрез отличаване на отделните групи, подгрупите и в условията на конкуренция.

„Ние създаваме мисия, единни цели, с които сплотяваме екипа си.“

Нели Запрянова разказа за „Хилти – подхода“. Той представлява идентификация на компанията с обща мисия, единна култура, наложена във всички процеси, постоянни обучения и 18 500 работни дни, отделени за сплотяване на екипа.

Роли в екипа

Виктория Попова, отдел човешки ресурси на HILTI, представи модела на Белбин. Той разделя ролите в екипа на ориентираните към действие, към хората и към мисленето.  Първите включват оформители, изпълнители и изпипващи детайлите. Служителите, ориентирани към хората, са координатори, екипни играчи и проучващи възможностите, а последните роли са хората на идеите, наблюдателите и специалистите. Всеки един от тях има своите предимства, които биха му помогнали в определена ситуация, но и своите недостатъци. Пред участниците беше поставена задача да определят процентно групите, към които се приобщават.

Управление на конфликтите

Проблемът беше разгледан чрез методиката на Томас Килман, която разделя поведението на хората на пет типа в зависимост от начина на реагиране при конфликт. За всеки един от тях се определи подход на действие. Лекторите дадоха съвети на участниците по време на конфликт да бъдат уверени, да не бъдат съсредоточени в победата, да внимават с езика на тялото си и да запазват разговора целево ориентиран.

„Влезте в обувките на другия.“

Мотивация

Темата започна с личната история на Велияна Златева, отдел продажби и внедряване на софтуер. Тя представи на участниците теоретичната обосновка на Федерик Хърцбърг. Той разделя факторите на мотивацията на хигиенни – контрол, условия на труд, заплащане, политика на компанията, и мотивиращи – постижения, признание, отговорност и напредък.

„Мотивацията е движещата сила към постигането на определени цели“

Според графиката на Хърцбърг удовлетвореността на служителя се влияе много повече от мотивиращите фактори, отколкото от хигиенните.

Бизнес етикет

Станислав Костов, търговец, представи на участниците от Академията опита и познанията си за това какви трябва да бъдат външният вид, вербалната и невербалната ни комуникация по време на работа.

„Добрите маниери могат да ви отворят врати, които и най-доброто образование не може“

Лидерство и управление на екип

Какво е да си лидер? – беше въпросът на Габриела Дочева, ръководител клиентско обслужване и магазини. Участниците активно се включиха с предположения за качествата, които трябва да притежава един лидер.

„Лидерството не е да си най-добрият, а да правиш останалите по-добри“

Габриела Дочева представи типовете лидери и служители и техните характеристики. Модулът продължи със забавна игра. В нея участниците трябваше да разпознаят типа лидер и служител, и недостатъците на тяхното общуване.

На следващата седмица новосъздадените отбори представиха своите решения на казуса. Участниците се въплътиха в ролите на продуктов мениджър, финансов директор, търговски представител и специалист логистика на HILTI, определиха годишните си цели, показателите за успех и решенията на проблеми.

Гост-лекторите дадоха обратна връзка на всеки един екип като изтъкнаха както положителните черти на презентацията и представянето им, така и отрицателните. Победителят в казуса, синият отбор, ще получи възможността да присъства на представянето на иновациите в компанията и да усети екипния дух на HILTI. За финал гост-лекторите поздравиха участниците за доброто представяне.

Траяна Цветкова

Асистент в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Мотивирана и амбициозна. Вярва, че най-големият враг на креативността е съмнението.

Остави коментар

Close Menu