Skip to main content
search

Строителният сектор е един от най-динамичните през последните 20 г. в България. Именно поради бързите темпове на развитие и иновации в бранша, изискванията към специалистите, работещи в него, се повишават непрестанно.

В тази статия ще научиш кои са търсените от компаниите качества и умения за младите професионалисти в строителния сектор. И може би най-важното – как да започнеш работа в престижна строителна компания, дори и да нямаш стаж в областта.

Няма един верен отговор на въпроса „Как да стартираш кариера в строителния сектор?”. С толкова много различни професии в строителството и кариерни направления, сред които да избираш, трябва да се фокусираш основно върху твоите интереси и силни страни. Компаниите в днешно време търсят хора с качества на първо място, защото уменията могат да бъдат придобити. А ако можеш да предложиш на потенциалния си работодател и качества, и умения, още в началото на кариерата си, можеш да си гарантираш успешен старт и конкурентно заплащане.

Но как да очакваш добра работна позиция, ако все още си студент и нямаш опит?

 

Знаеш ли, че в момента строителният бранш в България страда от липса на качествени кадри?

Строителният сектор бележи ръст през последните години, но от Камарата на строителите подчертават, че сериозна пречка за мащабния ръст в бранша е липса на квалифицирани и опитни кадри за управлението и изпълнението на строителни проекти, както и проекти в областта на инфраструктурата.

Казаното до тук означава само едно – строителните компании са „гладни” за качествени професионалисти, които да наемат на работа.

Да, няма да сбъркаш, ако помислиш, че изпращайки CV, в което имаш единствено завършено образование, няма да ти бъде обърнато внимание. Така ще бъдеш един от многото студенти, търсещи стаж.

Но има начин да достигнеш до компаниите и да покажеш какво можеш да предложиш, така че от най-добрите в сектора да се конкурират, за да те наемат на работа.

За този иновативен подход, който ще ти осигури стремителен старт в кариерата, ще ти разкажем малко по-надолу.

Нека преди това обсъдим какви точно качества търсят най-добрите компании в строителния сектор в кандидатите си сега. И как да ги придобиеш, ако някои от тях ти липсват.

Кои са уменията, които търсят работодателите в строителния сектор в кандидатите за работа?

 

Все по-често работодателите в строителния сектор търсят в кандидатите за работа определени професионални компетенции, които са считани за основни и задължителни. Разбира се, съвкупността от тези умения е сходна, но и доста различна в зависимост от организацията, позицията и бранша.

Строителния сектор има своите уникални специфики и в по-голямата си част професионалистите в него притежават или е необходимо да демонстрират следните професионални умения:

 • Анализ на различен обем информация и вземане на решения в кратки срокове или при отсъствието на такава;
 • Планиране на процеси и координиране на екипи;
 • Управление на промяната;
 • Прецизност и поглед към детайла;
 • Следене и спазване на срокове;
 • Работа в екип с останалите отдели в организацията;
 • Желание за непрестанно обучение на работното място;
 • Проактивност и търговски усет.

Това са по-голямата част от т.нар. базови компетенции, които се търсят в строителния сектор. Тяхното дефиниране и затвърждаване определя типа работа, нивото на съответната позиция, бранша и образователния ценз на заетите в него. Наличието на тези качества в кандидата за работа компаниите измерват най-често чрез ситуационни интервюта, професионални задания и симулатори на реални работни казуси с цел тестване на уменията и презентиране на решенията.

Има и един друг тип компетенции, които са общовалидни и търсени в повечето организации:

– Комуникативност;

– Компютърна грамотност;

– Гъвкавост/Адаптивност;

– Толерантност;

– Екипна работа.

Тези компетенции надхвърлят по-горните като специфика за строителния бранш и надграждат всеки един професионалист. Все по-често работодателите изискват определен личностен профил на ниво индивид. Наред с тези професионални изисквания има няколко търсени и предпочитани личностни качества:

– Честност;

– Етика;

– Отговорност;

– Лоялност;

– Енергичност;

– Ангажираност;

– Самостоятелност;

– Проактивност и желание за самообучение.

Как да развиеш и демонстрираш всички изброени качества и професионални компетенции, ако все още нямаш професионален опит?

 

Много хора биха се отказали след прочетеното по-горе и биха предпочели стажа, където бавно и търпеливо да изкачват кариерната стълбица. Но ние търсим онези, които са ПРОАКТИВНИ. Търсим хората, които ще изберат да положат допълнителни усилия сега, за да прескочат бавния старт и да започнат да градят собствената си кариера от по-високи нива.

Уменията и качествата, които търсят компаниите сега, се изграждат само по един начин – чрез практика, търпение и проактивно поведение, накратко – това е правилото. Професионалните компетенции не се учат на теория, а чрез работа, участие в проекти и малко по-стресови ситуации, които да влияят като мотиватор на хората, да преодоляват този тип ситуации. Личностните качества също до голяма степен се формират и предефинират в професионален контекст. Университетът предоставя средата, а стажовете и професионалните академии повишават информираността и практическите познания, но практиката оформя един индивид в предпочитан професионалист.

Дойде време да ти разкажем за иновативния подход за кандидатстване на работа, който ще ти даде над 100 възможности да започнеш кариерата си в строителния бранш още в рамките на тази учебна година.

 

Как да изградиш и презентираш уменията, които компаниите търсят, без да изпращаш CV за стаж

 

Ако искаш да напредваш по-бързо, трябва да направиш онова, което другите не правят.

А какво правят всички студенти и току що завършили специалисти?

Кандидатстват за стаж. Ти можеш да направиш точно обратното и да прескочиш няколко дълги и мъчителни месеца (а може би дори години) и да докажеш на най-добрите компании още сега, че ТЕ имат нужда от ТЕБ!

Миналата година 50 студента вече го направиха и част от техните успешни истории можеш да видиш ТУК. Те използваха Академия Лидерите за своя кариерен старт в строителството. И ти можеш да направиш същото сега!

Какво е Академия Лидерите?

 

Академия Лидерите е иновативен метод за обучение в строителния сектор чрез практика, идваща от реалната работна среда в компаниите, активни работодатели в момента. Тя е симулатор, в който участват избрани студенти и млади специалисти, до 30-годишна възраст.

Академията е с продължителност 1 учебна година, през която пред студентите презентират представители на ТОП компании в строителния сектор, които към момента търсят да наемат нови специалисти.

През годината студентите работят в различни екипи, решавайки реални казуси, дадени от компаниите, за да демонстрират качествата и уменията, които се търсят за съответните позиции.

Миналата година всеки студент в Академия Лидерите получи над 100 възможности за кариерен старт, а част от нашите студенти вече работят в желаните от тях компании.

Благодарение на участието си в Академия Лидерите участниците получават възможност да изградят личен контакт с лекторите от компаниите и да представят пред тях своите професионални умения и качествата. Решавайки казуси на всяка компания, участниците получават опит от първо лице за реалната работна среда и възможност да участват в реално случващи се процеси, демонстрирайки пред компанията как биха допринесли за тяхното решаване.

Какво ти дава Академия Лидерите?

Академия Лидерите дава на участниците всичко, от което имат нужда, за да започнат успешна кариера в строителния бранш. Тя симулира реална работна среда, предоставяйки на своите участници:

 • Теоретичните знания, от които имат нужда;
 • Реална практика, съответстваща на теорията;
 • Професионални казуси, на които се търси решение;
 • Директна връзка с най-добрите работодатели в строителния сектор в България;
 • Над 100 възможности за кариерен старт в строителството за всеки един участник в Академия Лидерите;

В Академия Лидерите могат да вземат участие САМО 60 студента и млади специалисти на възраст до 30 години.

Кандидатури ще се приемат до 6-ти октомври. Избраните кандидати ще бъдат поканени на лично интервю със създателите на Академия Лидерите и измежду най-добрите от тях ще бъдат избрани 60-те студента, които ще бъдат бъдещите Лидери в строителството.

Местата, както и срокът за кандидатстване са ограничени! Ако искаш да се включиш в Академия Лидерите тази година, попълни своята форма за кандидатстване още сега ТУК!

Милен Великов

Милен Великов е с повече от 6 години опит на различни позиции в отдел Човешки ресурси. Притежава 3 магистърски степени – „Управление на човешките ресурси“ в УНСС, „Организационно поведение и консултиране“ от СУ „Св. Климент Охридски“, както и „Социална и организационна психология“ в Нов български университет. Има завършена степен по Human Resource Management в Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD UK – https://www.cipd.co.uk/) и е сертифициран кариерен консултант – Global Career Development Facilitator (GCDF USA – https://www.cce-global.org/GCDF).

Остави коментар

Close Menu