Skip to main content
search
  • Какви са стъпките, които „Пайплайф“ предприема по отношение на управлението на атмосферни води?

Стъпките, които „Пайплайф“ предприема по отношение на управлението на атмосферни води, включват разработване на цялостна система с търговско название Raineo. Тя се състои от пластмасови и полипропиленови дренажни блокчета, ревизионни шахти, канализационни тръби, обхваща целия цикъл от улавянето на водата до отвеждането й.

  • Какви проблеми решават системите тип Raineo?

Основното, което те решават, е че се получава един по-добре контролиран процес на управлението на този тип води, като се започне от улавянето – било от покриви, било от площадкова канализация, и се стигне до контролирано изпускане. Ако нямаме такъв тип система, оттокът, който се формира вследствие на дъжда, залпово влиза в канализационната мрежа и може в даден момент да се получи претоварване. Наличието на дренажни обеми или на ретензионни обеми, каквито система Raineo предлага, със сигурност би облекчило натоварването на градската канализация, от една страна, от друга – би могло да направи една по-децентрализирана система за управление на атмосферните води и по този начин да разпредели риска по-равномерно.

  • Къде намират приложение канализационните ревизионни шахти на „Пайплайф“?

Канализационните ревизионни шахти на „Пайплайф“ са част от една цялостна система за изграждане на канализационни инфраструктурни мрежи, която се състои от тръби, улични оттоци и включително ревизионни шахти. По първи програмен период на оперативна програма „Околна среда“ сме реализирали над 4 000 броя такъв тип шахти.

Що касае реализацията и приложението на тези шахти, дълго време се считаше, че понеже те са от фабрично направени елементи, не може на място да се отреагира на по-нестандартни ситуации.

Реализирахме пилотни проекти в няколко ВиК дружества – ВиК Благоевград, ВиК Враца, Сливен, Бургас, Плевен. Там в реални експлоатационни условия колегите от тези ВиК дружества успяха да се убедят как нашите шахти могат да бъдат монтирани и върху друг тип канализационни тръби, било то бетонови или каменинови тръби с помощта на универсални адаптори. Монтажът става много бързо, в рамките на няколко часа, като  самото присъединяване към главния канализационен колектор не отнема повече от един час. Оборихме този мит. Те имат своето място и в реални ремонтни дейности по експлоатацията на канализационните мрежи.

  • Какви са предимствата на пластмасата като материал в изделията, които предлагате?

Основните предимства на пластмасата са, че се работи по-лесно, по-точно. Ако трябва да правите един линеен участък от бетонови тръби, там рязането на бетоновата тръба е доста трудно. Почти никога не може да позиционирате точно една ревизионна шахта, когато е част от една система, която е от бетонови тръби. Докато когато имате една система от пластмасови тръби и шахти, позиционирането буквално е в рамките на сантиметър. Монтажът става в пъти по-бързо. Не трябва някакви допълнителни мероприятия да се правят, за да я направят водоплътна.

Също така, могат много по-лесно да се телескопират, тоест транспортните разходи могат да се снижат значително, тъй като са по-леки.

  • Какви са следващите предизвикателства пред Вашата компания?

Основното нещо, върху което сме се концентрирали в последните години, което е и една от ценностите, които изповядва и групировката „Винербергер“, към която „Пайплайф“ принадлежи, е да не сме просто доставчици на отделни продукти и компоненти за даден вид ВиК система, а да сме доставчик на цялостни решения. Много от проектите, които се реализираха по първи програмен период, показаха, че ние можем да доставим всичко от уличен отток, през ревизионната шахта, фасонните части, тръбите – тоест цялостно едно решение за инфраструктурна канализация.

Също така, системата Raineo, за която споменах в началото, решава реални проблеми в населените места с управлението на атмосферните води, със занижаване от риска от наводнения. Имаме амбициите и възможностите да навлезем и в отводняването на пътна инфраструктура, тоест да предоставяме цялостни решения и системи за отводняване на пътна инфраструктура.

Също така, почти всяка година изнасяме презентации, било в Университета по архитектура, строителство и геодезия, било пред ученици в строителните техникуми. Запознаваме ги с наши продукти, системи. Бъдещето е в младите хора. Всяка година студенти от УАСГ и ученици от строителни техникуми посещават завода и практически се запознават с производството на нашите продукти.

 

Кристин Джалова

Архитект, който споделя силен интерес към различни мащаби на проектирането - от интериор, през жилищни сгради, до градоустройство. Анализира взаимовръзките между нивата и търси успешните намеси в сложния градски контекст. Смята теорията на архитектурата за необходима основа на успешната практика, а всяка една статия за малък проект, който отваря нови хоризонти, размисли и диалог.

Остави коментар

Close Menu