Skip to main content
search

Може би не е случайно, че много съвременни училища напомнят затвори – дори конвенционалната образователна система се е превърнала в заподозрян (интересно четиво по въпроса за скритите страни на задължителното образование представлява трудът на бившия учител Джон Гато, озаглавен „Оръжия за масова инструкция“). Вместо огромни фабрики, произвеждащи хора, лишени от навика да мислят, училищната архитетура би трябвало да насърчава страстта за изследване и познание на света. Австралийската архитектурна фирма LAVA се води от тези принципи в изготвянето на проект си за подвижната и сглобяема „Класна стая на бъдещето“.

Класната стая с органична форма се състои от различни леки модулни елементи, произведени от екологични суровини и компоненти, и е считана за по-привлекателна и екосъобразна от класната стая ремарке, наричана в Австралия „преместваема“. Това именно решение от десетилетия насам отговаря практически на динамичната демографска картина по някои места и природните бедствия, откъсващи в противен случай цели райони от образователната система. Тези полезни съоръжения обаче са евтини и неприятни места. На идеята трябва да се вдъхне нов живот, пространствата за учене да бъдат реализирани като устойчиви, финансово ефективни и вдъхновяващи учебния процес.

Класните стаи се състоят от три прехапващи се пространствени компонента, които позволяват широка панорамна гледка за учениците. Тези компоненти могат и да се разделят, ако местните климатични условия го диктуват.

Системата за използване на дъждовната вода на покрива се подразбира при амбиция за устойчивост. Резервоарът, в който се събира тя, се намира под конструкцията на самата класна стая. На места с умерен климат с тази вода може да се захранва подова тръбна система и така да се създаде термална маса, с чиято помощ да се регулира температурата вътре в класната стая.

При сух климат охлаждане чрез изпарение регулира микроклимата. Отопляването през зимните месеци е осигурено със слънчеви термални колектори. Върху покрива освен това са инсталирани тънкостени фотоволтаици.

Дори ако оставим настрана екологичните и качества, тази класна стая е смела и новаторска като визия. Със сигурност е огромна стъпка пред широко разпространените потисащи сгради и пространства за получаване на „серийно“ образование.

Повече информация за този проект можете да намерите тук.

Hobelix

Every beginning is difficult but extremely essential.

Остави коментар

Close Menu