Skip to main content
search

 

През последната седмица на март лектори на Академия Лидерите бяха HTI България. Административният директор инж.Нина Вълчева и търговския директор в направления Индустрия, Екология и Инфраструктура инж.Петър Петров представиха темата за мотивацията като ключ към крайния успех.

Лекторите се опитаха да привлекат вниманието на слушателите чрез по-интерактивна форма на презентация и диалог с тях. Двамата изказаха изключително положителното си впечатление от формата Академия Лидерите и неговите създатели. Те споделиха, че това е ценен шанс за младите и ще ги обучи на качества, които се ценят високо в бъдещото им развитие. Освен това, те трудно биха имали възможността да общуват отблизо с хора от такъв ранг.

Въпреки че работата им е изключително динамична и отговорна, както и свързана с много пътувания, лекторите бяха отделили от времето си, за да предадат от опита си на студентите.

Лекцията започна с въпроса: „Какво мислите за мотивацията?“ Сред отговорите, които получиха, бяха водеща сила, гориво на човешкото развитие, динамичен параметър, който зависи от човека, и още много други, които показаха персоналните разбирания на всеки за понятието.

Основният ресурс, който „задвижва“ ежедневните ни дейности, е времето. Според това в какво точно го инвестираме, следват и постигнатите резултати. Там именно е важна и мотивацията – да виждаш резултатите в дългосрочен план и да планираш времето си спрямо разумно поставени приоритети. „Трябва сами да намерите мотивацията в себе си.“ – посъветва студентите инж.Петър Петров. Плод за размисъл беше и твърдението, че всяко действие е по-добро от липсата на такова.

„Теориите за мотивацията са много.“ – с това започна по-теоретичната част на презентацията, която представи инж.Нина Вълчева. Сред тези, за които разказа, бяха Йерархията на потребностите, известна още като Пирамида на Маслоу, Теорията очакванията, Smart-er модела, Теорията за моделиране на работната среда и още много. Тя каза, че да отделиш времето си за нещо допълнително, каквото е Академията, моментално те издига на следващо ниво.

Презентацията завърши с обратна връзка под формата на „Това, което научих от сесията днес и си тръгвам с него е…“. Лекторите казаха, че е похвална дисциплината и качествата, натрупани по време на Академията досега, тъй като е очевидна активността и впечатлението, че идват подготвени за презентацията.

Лекторите представиха специфичното за HTI във връзка с последващото решаване на зададения казус – тяхната ангажираност, разнообразието от доставчици, с които работят, таргет групата им от партньори и др.

Ново въведение в решаването на казуса е разпределянето на ролите, които се изисква и във всеки професионален екип. Лекторите призоваха за обмислена екипна работа. „Задачата няма грешно решение, но има правилен подход.“

Във втората среща от този модул на Академия Лидерите отборите представиха своята гледна точка пред екипа на HTI. Всички подходиха различно към зададения казус, някои избраха енергоефективна сграда, други пречиствателна станция, а трети – реконструкция на водопроводна мрежа. Повечето заложиха на концепцията, че ще успеят да спечелят проектанта с иновация, инвеститора с качество и високо търсене на крайния продукт, а изпълнителя – с постоянство. Но презентацията на всеки отбор беше различно разработена – отново видяхме две креативни предложения на кратък скеч, все по-разнообразно разработен дизайн на слайдовете, а мотивацията на всички участници подсказваше стремежът да бъдат уникални. Отличи се черният отбор, който представи една различна гледна точка и се съсредоточи върху мотивацията на служителите, качеството на продуктите и креативността на една компания. Те дадоха пример с експеримент, в който група хора имат за задача да заакрепят свещ за стената и резултатът е, че групата, на която отмерват само времето се справя по-бързо от тази, на която наградата е пари. Това доказва, че начинът, по който се мотивират хората и спечелването на доверието им е от по-голямо значение от заплатата, която се предлага.

След края на представянето на студентите инж.Нина Вълчева и инж.Петър Петров завършиха модула с обратна връзка, като обясниха на всеки отбор къде е сбъркал и какво им е направило положително впечатление. Инж.Нина Вълчева има поглед над участниците в академията от предишни срещи, на които е присъствала и от комуникацията си с тях през седмицата за подготовка на казусите и успя да изкаже едно цялостно формирано мнение основано на базата на повече от моментното им представяне.

В края на срещата организаторите бяха подготвили изненада. Всеки от участниците трябваше да избере един човек, който смята, че се представя най-добре като лидер. На базата на техните гласове бяха номинирани осем души, които ще изберат новите отбори. Всеки от тях трябваше да мотивира останалите да се включат в неговия отбор, като единственото условие беше да се съберат хора от различни специалности, както беше и досега. Това, което предстои да разберем е колко силни ще бъдат екипите сформирани от самите участници и как ще се справят с предстоящите казуси. Успех на всички!
 

Карина Дикова

Студент по архитектура в УАСГ.

Остави коментар

Close Menu