Skip to main content
search

Модул „Дигитално предприемачество в строителството” – първата по рода симулация по предприемачество, организирана от „Хобеликс” и създадена от международният стартъп ментор Силвия Павлова, стартира!

Първата среща се проведе на 17 април в офиса на „Винербергер” – основен партньор на начинанието. „Арен Груп” – другият основен партньор, бе представен от двамата си управители, които се запознаха отблизо с процеса на работа, както и с участниците в модула.

Събитието започна с представяне на организаторите – Христо Христов и Александър Маринчев и на създателя на Бизнес симулацията – международният стартъп ментор Силвия Павлова.

Първата част беше посветена на разбирането за 5-те основни принципа за работа при започването на стартъп.

Част от тях участниците приложиха по време на тази среща, а с останалите ще работят на следващите етапи от симулацията. След това Силвия Павлова направи сравнение между традиционните, независимите и корпоративните мениджъри. Стана ясно, че независимите мениджъри, каквито се стремят да бъдат участниците в модула, притежават много повече отговорности. Те предприемат рискове, извършват много дейности наведнъж, носят цялата отговорност и се справят сами с всички грешки и провали. С работата си те не обслужват само клиентите си, а и самите себе си.

След обучителната част се премина към практическата. Участниците се разделиха на три екипа, на които беше зададен казус. Задачата им беше да дефинират основните проблеми в определена компания, за чиято дейност имаха подробна информация, както и да анализират причините, предизвикващи тези проблеми. Екипите имаха 25 минути, в които да анализират проблемите чрез определени инструменти. Казусът стана нагледен пример за различните пътища, по които може да се дефинират изпитанията, през които преминават компаниите, както и техните причини.

Бъдещите предприемачи имат ясно виждане за това какво искат да постигнат, но пътят към тази цел е сложен и неясен. Точно тук е функцията на Модул Дигитално предприемачество в строителството. Тази симулация ще им помогне ясно да определят своите стъпки и да напредват, използвайки изпитани принципи и опита на специалистите в областта.

Зекие Емин

Архитект и изследовател със страст към историята, културното наследство и неговото адекватно преизползване и интегриране в реалностите на ХХI век. Вярва, че архитектурата е прякото отражение на човешката история. Тя е вечна - съществува физически от древността до наши дни. Аналогично писането е прякото отражение на нашите мисли и единственият начин да ги запазим във времето.

Остави коментар

Close Menu