Неизменен компонент от всеки инвестиционен проект  е част „Пожарна безопасност“ (ПБ). Изключение правят сгради със застроена площ до 200 кв. м и до 2 етажа. Обхватът и съдържанието на част „Пожарна безопасност“ покриват активни и пасивни мерки, сред които са брой и размери на евакуационните пътища, пожарогасителни, известителни инсталации и др.

Не по-малко важно е определянето на степента на огнеустойчивост на строежа и конструктивните му елементи, както и на техните покрития.

Според българските „Противопожарни строително-технически норми“ основен показател за оценяване на степента и приноса за разпространяване на пожара и за класифициране на строителните продукти е класът по реакция на огън, който се определя въз основа на резултати от изпитване. Клас F бележи най-ниското ниво, като обхваща горими продукти без определени характеристики за реакция на огън. От противоположната страна са класове А1 и А2. Те характеризират негоримите материали, които нямат принос за развитието на неконтролирано горене.

Що се отнася до границата на пожароустойчивост на строителните елементи, най-строгото изискване е към носещите стени, стените на стълбищата и колоните. Те трябва да имат граница на пожароустойчивост минимум 150 минути и да бъдат от групата на негоримите материали. (Източник: https://www.ytong.bg/)

Коефициентът на топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи, определян от „Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“ формира законовата рамка, спрямо която се определя видът и дебелината на необходимата топлоизолация за дадена сграда. Този коефициент гарантира енергийната ефективност на сградата, както и топлинния комфорт на обитателите й.

Въпросът с пожароустойчивостта на топлоизолационните материали е все по-актуален, а изискванията към топлоизолационната способност на стените се увеличават.

За да се намери балансът между пожароустойчив и ефективен топлоизолационен материал, който едновременно с това осигурява здравословен микроклимат, трябва да се вземат предвид неговите комплексни характеристики.

 

ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА ЕКСПЕРТИТЕ.

В Европа иновативният материал MULTIPOR се използва вече 20 години, като с него досега са изолирани над 18 милиона кв. м. площ. България е втората страна в света, в която се произвежда. Производството на минералните топлоизолационни плочи MULTIPOR стартира през 2012 г. в завода на КСЕЛА България ЕООД в гр. Добрич. Използват се напълно естествени суровини – цимент, пясък, вар и вода по безотпадна технология, щадяща околната среда. Топлоизолационните плочи MULTIPOR са устойчиви на натиск, паропропускливи, негорими и не съдържат фибри.

Топлоизолационните плочи осигуряват не само допълнителна топлоизолация, но и нещо повече – способността им да „дишат“ създава здравословен микроклимат, което способства за предотвратяване появата на мухъл в помещенията.

Поведение при огън.

Минералните топлоизолационни плочи MULTIPOR с клас по реакция на огън А1 гарантират абсолютна сигурност при пожар.

При евентуален случай на пожар плочите не се възпламеняват, не отделят вредни газове и по този начин спомагат за спирането на огъня.

 

Остави коментар с Facebook

Заредете още от Кристин Джалова
Load More In Архитектура

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Виж още

Витоша ще приеме над 200 студенти по архитектура от цял свят
INCM Витоша 2018: Приемственост

Успяхме отблизо да проследим някои акценти от архитектурния живот, пренесъл се във Витоша …