Skip to main content
search
  • Като управител на компания, която задава посоките и тенденциите в сектора, бихте ли споделели през какви предизвикателства преминахте по пътя дотук и какво според Вас е бъдещето на България в строителния сектор?

Аз съм управител на фирма „Баумит“ България от 2000г., вече 17 години. Миналата година чествахме 20-годишен юбилей, откакто тя е на пазара в България. Тя е основана в края на 1995г., а реално дейността се започна  през 1996г. Когато постъпих, наистина не намерих най-розовото положение. Това, което трябваше първо да направя, беше да създам един добър, сплотен екип от силни мениджъри, след това да поставя една здрава основа – съществуващата материална база, която имаме в Елин Пелин. Говоря за склада, за офиса, взаимоотношенията, връзките между различните отдели. Естествено, вече като имахме здрава основа, можехме да създадем ясни, точни правила за работа с наши дистрибутори – какви са нивата на ценообразуване, сроковете на доставка. Всичко това ни отне по-малко от две години и мога да кажа, че беше период на усилена работа. Създаването на тези ясни правила за работа с обектите в строителния бранш (дистрибутори, строители, архитекти, проектанти) много помогна за нашето развитие. Ние сме предвидима фирма. Мога да кажа, че повече от 15 години тези правила на 70-80% важат и нашите партньори изключително много разчитат на това.

Също така, мога да кажа, че от 2002г. независимо от ситуациите на възход и падежи, на сриване на целия бизнес през 2008-2009-2010г. ние винаги сме били на положителен финансов резултат.

Винаги сме били на печалба, като най-важното нещо, което направихме, е да съхраним и развием този силен екип на всяко едно ниво – търговски отдел, финансов отдел, логистика, както и мениджърите в страната, които продават нашите продукти. Това беше много важно, за да направим следващата стъпка – от чисто търговска фирма да станем и производители и да направим тази инвестиция от 12млн. евро за нашия завод за сухи строителни смеси – един от най-големите на Балканския полуостров. Вече 10 години този завод работи безпроблемно, за да назрее нуждата вече да построим и втори завод, който ще е факт в най-близко бъдеще. В момента текат преговорите по закупуване на земя, по проектиране и разрешителни и се надяваме в края на 2018г. този завод да влезе в действие, за да бъдем още по-гъвкави, още по-близо до нашите клиенти. Той ще бъде в югоизточна България, мястото е уточнено, суровините са уточнени и всичко е въпрос на време да минат необходимите процедури по разрешителни, проектиране и т.н. Това е важното. Всичко това ни спомогна да бъдем не само лидер на пазара – като марка „Баумит“ ни разпознават, но да бъдем лидер в производството на сухи строителни смеси, машинни мазилки, подови замазки, лепила за плочки, бетони – една изключително широка гама от продукти.

  • Като погледнете назад, докъде сте стигнали и какво още искате да промените?

Това, което ние правим постоянно като пионери, е да променяме строителната култура на нашите майстори, строителни фирми, студенти, ученици. Като новатори ние се опитваме да пренесем това know-how от фирмата-майка Австрия и на нашия пазар. Ние сегментираме в най-високото ниво ценови сегмент, продаваме едни от най-качествените продукти. Без нужните знания и опит, те могат да се компрометират с една некачествена работа. Това е първото нещо. Чрез нашите форми за обучение от 2008г. насам ние сме регистрирани като професионален учебен център и през нас са минали над 600-700 човека. Ние сме обучили и продължаваме да обучаваме много специалисти, но след като влезем в новата офис сграда това ще бъде един постоянно действащ процес в различните програми, в които ние обучаваме строителните работници.

Също така, гордеем се, че повече от 68 студенти са наши стипендианти от двата факултета – Строителният факултет и Архитектурният факултет на УАСГ.

Имаме най-различни програми, дипломни работи, курсови работи с продуктите на „Баумит“ и това, което ние постоянно усъвършенстваме, са процесите вътре в самата фирма – с нови софтуерни програми, процесите между отделните отдели и отделно извън нашата фирма, процесите в самия строителен бранш.

Това е свързано с нашата визия и мисия като „Баумит“ – нашият стремеж като фирма е хората да живеят по-екологично, в по-красива заобикаляща ги среда от една страна, а от друга страна да ускорим процесите в строителните дейности, които се извършват, чрез иновативни продукти.

Третото най-важно нещо е комфорта на обитаване в самите сгради да бъде още по-изразен. Като наша първа задача са хората, които обитават сградите, които са направени с продуктите на „Баумит“.

  • Какво е бъдещето на фасадата? Къде „Баумит“ търси промяна по отношение на материалите, растера и цялостния процес на изграждане?

Фасадата е от изключително значение в глобалния свят – като вземем задачите за 20-20-20, това, което ни принадлежи и това, което в последствие идва за т.нар. пестене на енергия. Може би 30-40% от пестенето на енергия идва чрез фасадата. Значението, което фасадата има в заобикалящата ни среда, е от голямо значение. Само с 2% понижаване на температурата чрез топлоизолиране оказваме един изключителен ефект върху климата. А къде е мястото на „Баумит“? Говорейки от името на „Баумит“ Интернационал, през 2015г. в централата, която се намира на 40км от Виена, бе изграден първият в света иновативен парк, вива парк. В какво се състои той? Това са десет къщи, построени с различни материали – бетон, дърво, стандартна тухла, изолирани със стандартни материали, било то с топлоизолация или без, с гипсокартон, само мазилка… В продължение на две години там се симулира обитаване – живот на едно четиричленно семейство. Всичко това нещо, резултатите, които идват от това обитаване през различните сезони – пролет, лято, есен, зима, подлежат на анализ от медицински институти в Австрия. Те дават реално точна и ясна картината кои материали оказват въздействие върху живия човешки организъм. Оттам ние си правим изводи за развитие на нови и иновативни продукти.

Не е най-важно сградата и фасадата да бъде изолирана, а е най-важно какъв е комфортът на обитаване вътре – какви са бактериите, какъв е микроклиматът, какви са йоните, които ни заобикалят, докъде това води до алергии, до по-приятно или по-лошо чувство.

С една дума, изключително важен е комфортът на обитаване на самата сграда. Всичко това води до създаване на нови, иновативни продукти, които са тясно свързани със здравето на човека.

  • Какви са тенденциите по отношение на топлоизолацията? Изменя ли се концепцията на използваните материали, слоевете и процеса на изпълнение?

Естествено, че с годините нещата са изключително динамични, защото имаме и едно изключително голямо разнообразие от предлагани материали за топлоизолиране – експандиран пенополистирол, екструдиран, вата, различни стъклотекстилни мембрани. Най-важното нещо, за което става въпрос, е каква е първичната енергия – от една страна, тези материали пестят енергия, но друго важно нещо е каква е първичната енергия за създаването на тези материали. Това са много важни два компонента. Откакто започнах работа в „Баумит“ 2000г. мога да кажа, че ние бяхме първите, които заговорихме за топлоизолиране в система. Ние въведохме това понятие. Тогава дебелините бяха 2-4см. След 15 години вече 10см в България се смятат за малко, като световните и европейски тенденции са дебелините да не са по-малко от 15-16см. Виждате как във времето са се развили материлите за топлоизолиране. Говорим за основния материал, който е експандираният пенополистирол. По-важното е от гледна точка на технологиите и това, което ние смятаме за революционно – т.нар. опън Терм плоча.

Това е перфорираната плоча, която 90% е въздух, т.е. ние изолираме с въздух.

Това осигурява не само по-добра топлоизолация с по-малко произведена първична енергия, но на базата на своите дифузни свойства прави комфорта на обитаване в самата сграда още по-добър. Това е от гледна точка на материала. Другото революционно, което въведохме, е т.нар. клебеанкер или СтарТрек – това е дюбелът, който не минава през плочата, а се слага на самата стена и плочата се анкерира, което спестява термомостовете, от една страна, и от друга страна, ускорява процеса на топлоизолиране. Това, съчетано с лепилната шпакловъчна смес СтарКонтакт – бял и с нанопор мазилката или с ОпънТоп дишаща мазилка – използвани в комбинация допринасят много повече за топлоизолационните свойства на самата фасада, както и дифузните свойства на самата стена (да може тя да диша активно).

  • През всички тези години сте се доказали като една от водещите компании в сектора. Каква роля имат личните качества на специалистите в екипа Ви за постигане на подобен успех?

Личните качества са изключително важни, защото „Баумит“ като семейна фирма от Австрия е пренесла своята ценностна система и в държавите, в които работи, а това включва откритост, честност, прямост във взаимоотношенията и търсене на личности, изявени характери. Изявени характери не толкова за себе си като интелект и целеустременост, а дотолкова доколко могат да работят в екип.

При нас работата в екип е най-важното нещо.

Нашата работа не е като на адвокатите, на лекарите, като хората на изкуството, художниците. При нас нещата са такива, че всеки е постоянно в динамични взаимоотношения с други хора. Тази лоялност и подкрепа, която имаш от своите колеги, от твоите подчинени или към началниците, тази прямост и откритост, е много важна, за да може да се гарантира един постоянен във времето успех, а не флуктуация – да се движи нагоре-надолу развитието на дадена фирма.

  • В тази връзка, как подбирате хората в екипа си?

Изключително прецизно. Най-важното нещо за нас са потенциалите на даден човек, дали той ги има в себе си – първо личностни и после професионални. Това е от една страна. Второто нещо е като гъба – доколко може да поеме. Нашият опит е показал, че ние сме взимали и много добри професионалисти в сферата, в която те трябва да работят – било инженери, било икономисти, както и хора, които нямат никакво понятие от строителни процеси, но пък с невероятни способности от гледна точка на комуникация и флексибилност. Нашите програми за обучение са както професионални от гледна точка на строителните процеси и материали, а също така и обучителни от гледна точка на комуникация – било вътре във фирмата, било с различните субекти на строителния пазар.

Съгласете се, че един добър търговец трябва да има различни подходи, когато работи, когато презентира пред един обикновен майстор, минем през обигран търговец и стигнем до професионалист архитект.

Подходите са коренно различни и начинът на комуникация е коренно различен.

  • Като екип, работещ върху заздравяването на връзката образование-бизнес, ние се стремим да попълним пропуските на студентите по отношение на това, което ги очаква в реалната работа. От гледна точка на Вашия опит, наблюдава ли се липса на качествени кадри?

50 на 50 мога да кажа. Но с нашите обучителни програми и с това, че ние държим постоянен контакт най-вече с Архитектурния и Строителния факултет имаме наблюдение, спрямо което ние и нашите служители сме участвали в написването на различни програми.

Това е навсякъде – 50% от младите хора влизат, за да завършат някакво образование, за да имат някаква диплома, мислейки си, че по този начин могат да се реализират и  притежанието на диплома ще им отвори път.

След втори-трети курс, това са наши наблюдения и там ние работим най-тясно, усещаме и виждаме тези, които желаят професионално да се развият за това, което учат. Опитваме се да откриваме таланти – пак казвам, че с тези студенти-стипендианти, които имаме, ние имаме постоянна връзка и се опитваме да им задаваме различни задачи. Те са много близо до нашата практическа работа като фирма, която е лидер на пазара. Искаме да им предадем нашия опит, а не да го скрием под похлупак, до който никой да не може да се домогва.

Опитваме се да бъдем будители, раздавайки знание и опит на младите хора и студенти.

Съветът към тях е да бъдат търпеливи. За всяка професионална реализация се изисква време. Трябва да тръгнеш през най-ниските и трудни стъпала и да се изграждаш като професионалист. Трудно е в началото, но в последствие всичко се възвръща многократно.

 

Кристин Джалова

Архитект, който споделя силен интерес към различни мащаби на проектирането - от интериор, през жилищни сгради, до градоустройство. Анализира взаимовръзките между нивата и търси успешните намеси в сложния градски контекст. Смята теорията на архитектурата за необходима основа на успешната практика, а всяка една статия за малък проект, който отваря нови хоризонти, размисли и диалог.

Остави коментар

Close Menu