Живеем във века на неограничените възможности. Хората генерират все повече нови и иновативни идеи и са готови да предприемат свои бизнес начинания. Всеки ден стартират нови компании. В началото техните мениджъри са изпълнени с мечти и мотивация, а бъдещето за новата фирма изглежда перспективно. Проблемите обаче се появяват много скоро и голяма част от младите предприемачи не са достатъчно подготвени за предизвикателствата. Те имат нужда от специфични познания, които да им помогнат ефективно да избягват грешките по пътя. Процесът за достигне от StartUp до устойчива компания на пазара изисква много познания, труд и несломим дух. Ще отбележим няколко важни стъпки, които са от решаващо значение, за да може това да се случи.

1.Бизнес модел

Бизнес моделът е рамка за създаване на икономически, социални и други форми на стойност. Процесът по неговото разработване е част от бизнес стратегията. Той описва предложението на компанията и взаимоотношенията с клиентите и партньорите ѝ. Обмислянето на каналите за продажба, необходимите за разработване дейности и наличните ресурси също се включват към бизнес модела на компанията. Други важни стъпки са обмислянето и осъзнаването на възможностите за генериране на приходи и структурата на предполагаемите разходи. Той бива прилаган на оперативно ниво чрез бизнес операциите на компанията.

2.Моделиране на процесите (BMP)

Това е дейност, която представя процесите на компанията, така че те да бъдат анализирани, подобрени и автоматизирани. Целта е да се увеличи скоростта на процесите, да се повиши качеството и да се намалят разходите. На практика, решението за инвестиране в това начинание е мотивирано от необходимостта да бъде документирана работата по проект за информационни технологии.

3.Управление на проекти

То включва планирането на проектите, съобразено с конкретните нужди на различните отрасли. Тук се включват и мониторинг и контрол, измерване на разходите и усилията на компанията. Важно е разграничаването и осъзнаването на проблемите и рисковете пред компанията, както и правилните действия, които трябва да бъдат предприети за тяхното избягване.

4.Въвеждане на системи за управление на бизнеса

Системата за управление на бизнес процесите обхваща всички дейности на една фирма. Целта е да се повиши конкурентоспособността и ефективността на компанията, да се намалят човешките грешки и да се оптимизират разходите. Тези системи се разработват на база софтуерни платформи, които осигуряват функционирането им. Правилният избор и конфигуриране на платформите са от съществено значение за успеха на всяка компания.

Колкото и устремено дигитализацията да навлиза в ежедневието ни, голяма част от компаниите пренебрегват този ресурс за оптимизиране на процесите, намаляване времето на работа и усилията на персонала.  С включването ѝ в процесите всеки бизнес може да израсне много по-бързо и по-ефективно.

За всички тези стъпки, както и за много други важни фактори и принципи за работа и това как те се прилагат практически, ще имате възможността да разберете на събитието „От Start Up до работеща компания“ .

Повече за него можете да научите тук.

Остави коментар с Facebook

Заредете още от Зекие Емин
Load More In Новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Виж още

УНИверсале обвързва строителството с изкуствата и занаятите
Събитието оползотворява забравени пространства в УАСГ и осъществява нови връзки

От миналия петък в УАСГ се провежда инициативата УНИверсале, която цели да обвърже по нов …