Skip to main content
search

Отглеждането на култури и обработването на земя е от ключово значение за развитието на човечеството. В началото хората събирали различни семена, а след това започнали да ги засаждат. Индустриалното земеделие се появява едва през миналия век.

Огромната консумация и нарастващото население налага добавянето на пестициди и торове в отглеждането на различни растения, които увеличават добива, но в същото време причиняват много екологични проблеми.  През 1991г. Европейският съюз за пръв път сертифицира биологичната храна, което поставя началото на една нова политика.

Снимка: ©https://www.ucsusa.org

Да разгледаме процеса по-отблизо. Според доклада на ООН и ФАО обработването на почвата води до нейното влошаване – обезлесяване, почвена ерозия, изчерпването на минералите от нея и химическа деградация. Наторяването на почвените пластове води до развитието на водорасли, които попадат в моретата и водят до загуба на биоразнообразието. С нарастване на потреблението тези проблеми стават все по-големи.

Да се пренесем под земята

Обработването на земята и отглеждането на културите е в пряка зависимост от атмосферните условия. А какво ще стане, ако пренесем оранжериите си под земята?

В Китай съществуват над 12 000 изоставени въглищни мини и милиони метри тунели за противъздушна отбрана, а в Обединеното кралство – над 1500 въглищни мини. Проф. Сафа Рифат, председател в областта на устойчивата енергия в Инженерния факултет, съвместно с изследователски екип специалист по минно инженерство и устойчива енергия, разработват проект, който да преобрази тези съоръжения в подземни ферми. Те са алтернативен подход в отглеждането на растителни култури.

Снимка: ©https://www.birminghammail.co.uk

Защо под земята?

Много култури се отглеждат в оранжерии в контролирана среда, но това е много неефективно от гледна точка на енергията. Вертикалните ферми са сравнително нов поглед на традиционното земеделие. Те осигуряват голямо производство на малка площ. Те са ефективни за разрастващите се градове, но са скъпи за производство, монтаж и поддръжка – отопление и охлаждане. Вертикалните ферми, както и традиционните оранжерии, са уязвими при тежки климатични условия. Съществуващите земеделски методи са неефективни, повлияват се от вредители, промишлено замърсяване и други фактори. Изследване през 2014г. доказва че  1/5 от обработваемата земя в Китай е замърсена с токсини. В част от зърното и други култури са открити тежки метали. Това неминуемо се отразява на здравето на хората.

Вертикални ферми (Снимка: ©http://ilimelgo.com)

Всички тези проблеми могат да се решат чрез подземни ферми. Там те ще са защитени от климатичните условия, от вредители и болести, от промишленото замърсяване. В затворените пространства на тунелите ще имат необходимите нива на въглероден диоксид, които ще се контролират със специални системи. Подземните ферми ще позволяват отглеждането на всякакви култури без значение от местоположението. Това ще увеличи добива на места с лоши атмосферни условия – много студен климат и други. Изследователите разработват и специални системи за наблюдение и контрол, сензори за контрол на условията за оптимизиране на растежа. Културите в подземните ферми ще се напояват със специални помпи. Те и осветлението ще се захранват с енергия от възобновяеми източници.  Културите ще се отглеждат на специални места, където корените им ще се обогатяват с богата на хранителни вещества вода.

“По отношение на рационалността на биологичната верига и биологичното пространство, културите е най-добре се намират под земята, оставяйки земната повърхност за хората и животните”, споделя професор Рифат.

Екипът на Нотингам е получил патент за изграждането на вертикални ферми, които да свържат нови  със съществуващите тунелни мрежи.  По този начин забравените съоръжения ще се намерят своето ново предназначение.

Бъдещето на земеделието може да не е високо над земята, както смятахме до днес, а дълбоко под повърхността ѝ.

Траяна Цветкова

Асистент в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Мотивирана и амбициозна. Вярва, че най-големият враг на креативността е съмнението.

Остави коментар

Close Menu