Skip to main content
search

Арх. Анна Неврокопска е професионалист с богат опит в сферата на опазване на архитектурното наследство. Управител и архитект в E House Architects, член на Управителния съвет на Дружество “Архитектурно наследство”, преподавала е като хоноруван преподател във ВСУ “Любен Каравелов” и УАСГ.

Как започна Вашият път в опазването на архитектурното наследство?

Дружество „Архитектурно наследство“ към САБ е основано от колеги архитекти, които започват да се събират, да обменят опит и да споделят страстта си към историята и архитектурата. Основават ДАН с цел да се борят за законови промени, отворени конкурси и опазване на културното ни наследство.

Как се роди идеята за конкурса за дипломни работи, организиран от Дружество „Архитектурно наследство“ и сдружение „Творческа мрежа за културното наследство“?

Именно интересът към опазването е една от причините за основаването на Национален конкурс за дипломни работи в сферата на архитектурното наследство. Това е една от първите големи инициативи на ДАН. В продължение на годините в него вземат участие дипломанти от УАСГ (Университет по архитектура, строителство и геодезия), ВСУ (Висше строително училище), НБУ (Нов български университет) и ВСУ (Варненски свободен университет). Събитието набира все по-голяма популярност, а кръгът на спонсорите и партньорите ни се разширява.

Изданието на конкурса от 2016 г. придоби международен характер, като към екипа на журито се присъединиха специалисти от Италия.

Инициативата се стреми да популяризира темата за опазване на културното наследство на България. Проектите са разработени под ръководството на преподаватели-специалисти. В тях се предлагат оригинални решения и задълбочени концепции за опазването и адаптацията на обекти с високо обществено значение. Някои от темите на миналогодишните проекти са: Тютюневите складове в Пловдив, Царските конюшни в София, Белодробната болница в Сливен, Археологически комплекс в Силистра, Ревитализация на Странджанските села. Тяхното публично разгласяване подпомага разширяване на обществения дебат относно бъдещето на нашето културно наследство.

Миналогодишното жури, заедно с организаторите на конкурса

Какво е новото в програмата на тазгодишнотото издание на конкурса?

Успехите от последните години някак естествено доведоха организацията на конкурса до следващата крачка в развитието си, а именно.

Събитието прерасна във фестивал, посветен на архитектурното наследство.

Изданието за 2017/2018 г. партнира с Гьоте Институт за участието на Тим Риенитц, архитект – урбанист и визионер от Германия, който ще журира конкурса и ще сподели опит от личната си практика. Награждаването на Петото издание на конкурса ще бъде един от акцентите в програмата на фестивала.

Повишава ли се качеството на дипломните проекти и какво могат те да донесат на студентите?

Високото качество на дипломните разработки в областта „Опазване на архитектурното наследство“ е една от причините за възникването на конкурса и нивото е трудно за надскачане. Все пак може да се каже, че всяка следваща година работите стават все по – смели и мащабни, а темите – все по – разнообразни. Важно за студентите е, че трудът им получава гласност, не само пред архитектурната и строителната гилдия, но и пред общините, в които се развива темата на разработката.  Подобни конкурси и изложби са наложителни, за да култивират чувство за значимост у младите специалисти и да заявят високото ниво, което са постигнали студентите още в процеса на образованието си.

Призьорът от миналогодишното издание – арх. Вероника Бонева с проект за ревитализация на Странджа

Каква е тенденцията в отношението към архитектурното наследство у нас?

В условията на българската реалност темата за опазване на архитектурното наследство към момента остава доста непозната за широката публика. За жалост неразбирането на проблема кара човек да го отбягва, докато положението не стане критично.

Разковничето се крие в образованието на последващите поколения, в ценностите на опазването и неговата значимост.

Все пак има надежда, защото начинания като това, което сме предприели, целят и постигат именно по – голяма информираност, а с нея идва надеждата за по–добро отношение към старините ни.

“Аптеката”, Лъвов мост | E House Architects

Разширение на библиотеката в Сливен | E House Architects

 

Още информация за петото издание на конкурса за дипломни работи в сферата на опазване на архитектурното наследство вижте тук…

Кристин Джалова

Архитект, който споделя силен интерес към различни мащаби на проектирането - от интериор, през жилищни сгради, до градоустройство. Анализира взаимовръзките между нивата и търси успешните намеси в сложния градски контекст. Смята теорията на архитектурата за необходима основа на успешната практика, а всяка една статия за малък проект, който отваря нови хоризонти, размисли и диалог.

Остави коментар

Close Menu