Skip to main content
search

Участниците в Модул Дигитално предприемачество в строителството на Академия Лидерите презентираха идеите си пред Advisory Board-a на 8 май в централния офис на „Винербергер“. Начало на събитието даде създателят на програмата  Силвия Павлова MBA CMC Assoc CIPD – международен стартъп ментор.

Всяко от осемте предложения бе представено в рамките на десет минути, а след това бордът разполагаше с още десет, за да отправи своите въпроси. Той бе представляван от изпълнителни директори на международни строителни компании, международни неправителствени организации, опериращи в предприемаческата екосистема, IT предприемачи, предоставящи дигитални решения за различни сектори от строителната индустрия и изтъкнати професионалисти с хибридни знания в областта, както на строителната, така и на IT индустрията.

Целта на срещата с Борда от специалисти от двата бранша е следващите усилия да бъдат концентрирани в най-стойностните сред идеите

Концепциите на участниците бяха систематизирани и презентирани спрямо опита, натрупан от предишните срещи на модула. Бяха представени най-различни предложения за дигитализация в строителния процес, включващи нови услуги и начини за проектиране, виртуална реалност, системи за контрол между клиент и строител, образователни, информационни и бизнес платформи, както и услуги по поддръжка на сгради и съоръжения. Всеки от участниците в Модула представи потенциалните клиенти, партньори, позитиви, възможности, трудности и проблеми на своята идея.

Въпросите на Борда бяха насочени предимно към това каква е добавената стойност в идеите, какво би дало начало на един проект и как той би се разраснал; какви са плюсовете за потребителите и как се достига до клиентите. Като предимства изтъкнаха обществената насоченост и социалната значимост на голяма част от презентираните идеи Те поздравиха участниците за доброто им представяне и добавиха, че е демонстриран висок резултат, постигнат в рамките на само две работилници.

Следващата стъпка е анализиране на резултатите от презентациите и сформиране на екипи за работа над идеите с най-голям потенциал. Предстои да бъдат избрани ментори от борда, които да напътстват групите, споделяйки своя специфичен ноу-хау спрямо бранша си. Всички страни показаха ентусиазъм и готовност за активна екипна работа.

Снимки: Карина Дикова

 

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu