Skip to main content
search

Практически Workshop на тема “Съхрани енергия, построй комфорт” бе проведен на 13-ти ноември в УАСГ. Организатор на събитието бе Хобеликс, а негови партньори – компаниите Винербергер и Ховал. Целта на работилницата бе гостите да научат повече за това какви са показателите за качествена жизнена среда и как те могат да бъдат постигнати, както и какви са начините за запазване на топлинната енергия във вътрешните пространства.

Кои материали акумулират енергията?

Старт на събитието дадоха арх. Николай Иванов и Мартин Атанасов от Винербергер. Те запознаха публиката по-подробно със свойствата на керамиката и по-конкретно – нейната голяма акумулираща способност. Именно това бе целта и на първата обучителна игра – състезателите трябваше да подредят тухли така, че да изградят стълба и да вземат керемида, поставена нависоко. Така те се научиха, че формата на тухлите спомага за качественото редене на зида.

Втората игра бе посветена на керемидите и на това как те коректно се подреждат по покрива. Участниците изтеглиха цветови схеми от по 9 керемиди и трябваше да подредят разноцветните елементи по памет. Важно при реденето беше да се спазва неговата специфика – отдясно наляво и отдолу нагоре. Първенците и в двете игри бяха отличени с награди.

Представителите дадоха още разяснения за това какви са качествата на керемидите – те са лек строителен материал, който е същевременно водоплътен и може да бъде прилаган дори върху фасади. С това те дадоха думата на следващите водещи, които говориха за един невидим аспект от комфорта на обитаване – въздуха.

Как да осигурим качество на обитаване чрез невидимите фактори за комфорта?

Инж. Станимира Димитрова и Ясен Янакиев от Ховал България отвориха темата за въздуха във вътрешните пространства, отоплението и замърсяването на околната среда, до което то води. Известен факт е това, че то е по-голям фактор за замърсения въздух, отколкото автомобилният трафик. Именно затова компанията се стреми да разработва системи за комфортна вентилация, които съхраняват енергията и по този начин опазват околната страна. Те разказаха накратко историята й и показаха видовете сгради, които обслужва – от спортни зали и кралски дворци до еднофамилни къщи. Представиха система за въздухообмен за жилищни сгради, която чрез сензори открива летливите вещества, улавя ги и ги отвежда от сградата, като вкарва пресен и филтриран въздух. Видео материали с повече информация по темата можете да откриете тук.

Наличието на кислород е важен фактор за комфорта на обитаване, той се отразява директно на физическото ни здраве. Проблем в честото проветряване на помещенията се явява загубата на енергия при отварянето на прозорците и именно това цели системата за въздухообмен – предварително затопляне на въздуха, така че да бъде съхранена топлинната енергия. За да демонстрират как работи машината, те поканиха участниците на състезание за нейното сглобяване. Първите трима, успели да съединят въздушна решетка и да я свържат към устройството, спечелиха специални награди.

В края на презентациите и игрите публиката задаваше активно въпроси, които прераснаха в дискусия. Събитието приключи с призив да спестяваме енергия и да опазваме околната среда.

Снимки: Стилияна Стефанова

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu