Skip to main content
search

На първи март студентите от Академия Лидерите се срещнаха с инж.Михаил Ралев от „БЕТА КОНСУЛТ“. Той е завършил УАСГ през 2004г. с отличие, но не смята постижението си за нещо значимо и причината е, че това никога не му е било от реална полза. Михаил Ралев отбеляза, че моментът на завършване може да бъде описан като катастрофа, защото точно тогава се оказваш напълно неподготвен за това, което ти предстои.

Той призова слушателите да освободят съзнанието си от това, което се учи в университета, и да помислят за момента, в който се сблъскаш с реалното проектиране. Михаил Ралев отбеляза, че е имал сериозни разминавания по отношение на своите очаквания и това, което е открил в действителността. Затова той призова студентите да търсят повече информация от различни източници и да „изстискват“ максимума от преподавателите си.

Основната част на презентацията беше свързана с дефиниране и изясняване на някои от основните термини в проектирането. Михаил Ралев наблегна на тези, които са му били напълно непознати преди започване на работа, а в действителност са основата на професията на проектанта. Той разказа лични примери за справяне със сложни ситуации от практиката. Гости от „БЕТА КОНСУЛТ“ допълваха историите и взимаха участие в дискусията.

Специалистът посъветва студентите да не отдават цялата си енергия в работата. Според него това не е правилният подход. „Не се взимайте прекалено насериозно.“ Той изтъкна колко е важно да бъдеш адаптивен, възприемчив и да не забравяш, че работиш с хора – взаимоотношенията винаги са сложни, но доброто възпитание винаги намира решение в сложни ситуации. Психическата устойчивост е едно от важните качества на специалист от сектора, тъй като работата е стресова и непрекъснатата заетост започва да го деформира.

Михаил Ралев подчерта, че много от термините са в известна степен объркани в България. Въпреки това е важно да познаваме в детайли принципните особености и да боравим свободно с нормативната уредба. Независимо от това дали добра или лоша, България е наша и ние сме тези, които я градят.

Зададеният казус последва примера на предишния, вдигайки сложността и очакванията на още по-високо ниво. Михаил Ралев каза, че задачата е така направена, че да не успеят да стигнат до края и завърши презентацията си с думите: „Очаквайте още изненади.“

В следващата среща на Академия Лидерите участниците бяха наред да покажат своите способности и това, което са научили от презентацията на Бета консулт. Изненадите наистина не закъсняха. Всеки един отбор беше подходил различно в своя казус и задачите бяха разпределени спрямо интересите на всеки член.

В един от отборите ландшафтният архитект беше допринесъл с експресивна скица на сградата, която бяха получили като задание, която спомогна за цялостното осмисляне и нестандартното представяне на задачата. Част от студентите със специалност ССС бяха използвали SAP2000, за да пресметнат дадената им задача. Някои от отборите подходиха много детайлно и с голямо внимание към всеки елемент на сградата и изготването на количествената сметка, а всички представиха и визуализация на конструкцията.

Белият отбор беше много близко до разрешаването на действителния проблем в казуса, но само един от всички девет отбора успя да стигне до решението. Зафир Зафиров, който учи СТС успя да открие слабото звено в конструктивната схема – твърде голямото конзолно излизане на част от сградата и докато другите търсеха алтернативни варианти за усилване на конструкцията, той предложи използването на гредостена. Това направи впечатление на екипа на Бета консулт, защото не променяше архитектурата на сградата, но разрешаваше заложения конструктивен проблем.

В края на срещата инж. Колчаков, управител на компанията, сподели, че в задачата е бил заложен още един интересен момент свързан със стълбището на сградата, но никой от участниците не беше стигнал до него. Той даде своята оценка за представянето на отборите и поздрави всички за участието им в академията. За финал на модула призова бъдещите инженери да работят в екип с архитектите и да открият своя общ език, защото едните не могат без другите. За да създаваме дойстойна за възхищение архитектура трябва да се вдъхновяваме един друг и да се научим да мислим извън рамката. Различния подход и нестандартните решения ще ни отличават в бъдеще от останалите и ще покажат развитието на строителния сектор в България.

Следващата ни среща ще бъде със Софийска вода! Очакваме я с нетърпение!

Карина Дикова

Студент по архитектура в УАСГ.

Остави коментар

Close Menu