Домът е най-интимното и съкровено място за всеки от нас. Той е символ на семейството, любовта и сигурността. Оформя ни като личности и ни позволява да бъдем себе си.

ЗАПАЗВАНЕТО НА ЦЕЛОСТТА И УЮТА НА ТОВА СПЕЦИАЛНО ПРОСТРАНСТВО Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ.

Физически домът се оформя като всяко друго пространство  – стени и покрив, които ни отделят и защитават от външната среда. В дома тези елементи придобиват по-важно значение за нас, защото те изолират от останалия свят мястото, което определяме като „наше”. Гарантирането на неговата сигурност се определя от грижите, които полагаме за физическите параметри, които го формират.

Покривът е в основата на осигуряването на семеен уют. Снимка: www.homeprostar.com

Покривът може би е най-значимата част на една сграда. Той е финалният елемент, който осигурява подслон на обитателите ѝ. Изграждането му дава началото на съществуването на сградата. Той се явява едновременно като завършек на пространството, но и като защитен елемент, затова може да се определи за най-уязвимото място, подвластно на външни влияния.

ПРАВИЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПОКРИВА Е ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЦЯЛОСТНАТА СИГУРНОСТ НА НАШИЯ ДОМ.

Може би първата асоциация, която правим, когато стане дума за покрив, са керамичните керемиди. Тяхното използване при строителството на покриви е с дългогодишна традиция, както по нашите земи, така и в световен план. Керамиката е материал, който е доказал своите качества във времето. Благодарение на многобройните си предимства, той е водещ избор при изграждане на покриви в ширини с разнообразни климатични влияния. През вековете керамичните керемиди са се превърнали в синоним на устойчивост и надеждност. В съвремието те са само завършващ слой на една много по-сложна система.

Домът – най-ценното пространство. Снимка: www.mojebyvanie.eu

ДОБРИЯТ ПОКРИВ СЕ СЪСТОИ ОТ МНОГО ДРУГИ КОМПОНЕНТИ, КОИТО СИ ВЗАИМОДЕЙСТВАТ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА НАДЕЖДНИ И УСТОЙЧИВИ РЕЗУЛТАТИ.

Покривните системи осигуряват взаимовръзка между компонентите и определени начини за тяхното изпълнение. Те съдържат множество елементи и аксесоари, гарантиращи правилното им функциониране – капаци, керемиди със специфични функции, обшивки за комини, както и специални продукти за монтаж. Тяхното коректно използване и монтиране са от основна важност за постигането на желаните резултати. Както по-рано споменахме може би основният елемент на покрива са керемидите, но тяхното правилно укрепване зависи от покривната система. Цялостните системи предвиждат използването на специални скоби за закрепване против силни пориви на вятъра, както и странични улеи, които да не позволяват разместването на керемидите при силни бури. Това гарантира запазването на целостта на покрива, както и спокойствие за обитателите на дома.

Елементи на цялостна покривна система. Снимка: www.wienerberger.bg

От особена важност по нашите ширини е и сигурността на покрива през зимата. Свличането на големи снежни маси от покрива създава сериозна опасност за обитателите на дома и минувачите под стрехите му. Решение на този проблем са снегозадържащите системи, които осигуряват задържането на снега при топенето му. Съществува различен набор от елементи, които могат да се използват за тази цел. В изпълнението на покрива могат да се вложат специални снегозадържащи керемиди, скоби или решетки, които се монтират към традиционните керемиди. За още по-голяма сигурност на покрива при определени условия тези елементи могат да се комбинират.  Повече информация в тази връзка можете да намерите тук.

ДРУГИ ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА НАДЕЖДНИТЕ ПОКРИВНИ СИСТЕМИ СА ВЕНТИЛАЦИЯТА И ЗАЩИТАТА ОТ ПРОНИКВАНЕ НА ВОДА.

Много важно условие е добрата хидроизолация. В Наредба №2 подробно са описани всички изисквания, които трябва да се спазват при нейното проектиране и изпълнение. Важно е разбира се да изберем и качествен продукт, защото въпреки всички новости в сферата, протичането на покривите невинаги е проблем останал в миналото. Добрите пародифузни мембрани осигуряват много по-висока водонепропускливост, благодарение на начина, по който се монтират не остават уязвими места, от които може да проникне влагата.

Специалната пародифузна мембрана освен осигуряването на хидроизолация, позволява и безпрепятственото отвеждане на водните пари, възникнали от естествената дейност на човека. Така тя спомага за сигурността и защитата на конструкцията, а от там и за дългия живот на цялостната покривна система. Наличието на ефективна вентилация гарантира обдухването и охлаждането на дървената конструкция на покрива. Тя изпълнява и ролята на естествена топлоизолация, която е един от основните параметри на съвременните енергоефективни жилища.

Когато става въпрос за нашия дом, всички ние търсим най-добрите възможности, с които можем да гарантираме неговата сигурност. Добрите системи успяват да ни осигурят всички нужни параметри за правилното, безпрепятствено и дълготрайно функциониране на нашия покрив. Ако обаче наистина сме решили да се доверим на специалистите, не бива да правим компромиси с качеството. Тогава ни остава единствено да се насладим на комфорта на обитаване.

Остави коментар с Facebook

Заредете още от Зекие Емин
Load More In Архитектура

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Виж още

Архитектура за кучета
Стархитектите за най-добрия приятел на човека

Още през 2012 година японският дизайнер, куратор и арт директор Кеня Хара кани едни от най…