Skip to main content
search

На 26-ти ноември екипът на „Академия Лидерите”, проведе тиймбилдинг за участниците в инициативата. След обучението за приложението iHELP, проведено в същия ден студентите бяха разделени на различни от досегашните си отбори, което носи със себе си възможност за опознаване. Лидерът е човек с доказани умения в общността си от хора, на база концепцията на Академията, на тази среща бяха представени на студентите правилните действия и решения. Тиймбилдингът е процес, който позволява създаването и развитието на колективни ценности в една организация. Те се постигат чрез дейности тип игри, често от колективен характер. Тиймбилдинг е важен фактор за всяка среда, чиято цел е да извади на най-доброто от екипа, за да се осигури развитие, положителна комуникация, ръководни умения и способността за сътрудничество.

Изправени пред предизвикателството да създадат собствена концепция за специалитет на ресторант с подръчни материали и да получат различни роли спомяга за сплотяването и взимането на различни по вид решения. С тази среща организаторите изместиха фокуса от инициатива към нещо забавно и отпускащо. Идеята на екипа от „Академия Лидерите” беше да увеличи и затвърди вече създалите се познанства по време на обученията. Всеки един от новосъздадените отбори съдържаше само по един представител от десетте екипа. По този начин възможността да се сприятелиш с останалите участници в академията се увеличава. Не случайно тиймбилдинга не беше в досегашната насока на форума, а нещо съвсем различно, защото по този начин, учасниците получават възможност да се представят в друга светлина.

Една от задачите беше всеки отбор да избере свой финансов директор, мениджър и управител. Екипите имаха нужда и от маркетинг отдел, който да взима бързи решения, майстор-готвач – креативност и инвеститор. Изготвен бе специален магазин от който управителите можеха да пазаруват подръчни материали като листи, ножици, маркери и други, с купони, които по-рано бяха набавени от финансовият мениджър, който ги намираше със завързани очи. Времето за приготвяне на специалитета на всеки ресторант премина в много сделки и тайни кражби от магазина, но всички бяха изключително ентусиазирани и много се забавляваха.

Желанието на екипа от „Академия Лидерите” с този тиймбилдинг беше да затвърдят личностни качества в участниците като подобряване на ефективността на взаимоотношенията в екипа, стимулиране на мотивацията и креативността, изграждане на умения за общуване и доверие и придобиване на нови знания и компетенции. По време на срещата, беше поставен акцент на някой доста важни фактори, които осигуряват успешна работа в екип, като да се ръководят от една обща цел, прилагането на професионализъм и уважението между членовете в екипа, а също така наличието на диалог, съпричастност и обмен на опит. Едно от най-важните неща за работата с много хора е разбирателството и приемането на индивидуалните различия.

Позитивния елемент се увеличи драстично, когато отборите започнаха да презентират своите произведения. Концепцията на всеки един от екипите беше придружена с име, мото и лого. Това предизвикателство събуди въображението на участниците. Тук те можеха да се развихрят и изразят себе си.

Участниците се бяха постарали и сътворили уникални специалитети. След много смях и закачки журито в лицето на Христо Христов се изказа като похвали всички и ги вдъхнови с думите: „Не се ограничавайте в Академията само до вашият отбор от 5 човека, не забравяйте че сте 50. След като завърши тази инициатива вие винаги ще имате вашите 5 съотборника, но ако успеете да се опознаете достатъчно ще имате 50, а това е сила”.

Всички присъстващи си тръгнаха изключително заредени и усмихнати.

Hobelix

Every beginning is difficult but extremely essential.

Остави коментар

Close Menu