Skip to main content
search

Гимназията Marcel Sembat в Sotteville-lès-Rouen има тази особеност, че една улица пресича комплекса и, като го разделя на две части, свързани с мостова сграда. Обществен парк се намира в южната част на имота. Цялото училище е съставено от шест сгради, всичките от различни периоди, от 30-те до 90-те години на 20. век.

Представеният проект е за реновация и разширение на училището. Най-съществената част от него и тази, която му придава собствена визуална идентичност, е новата сграда с работилници. Тя служи на обучението по технически дисциплини, свързани с моторите с вътрешно горене и механиката на превозните средства. Това означава големи и високи пространства, както и повишени изисквания към подовите повърхности. Решението на archi5 е просто и разбираемо, като работилниците в парковата среда се отличават с плавни, органични очертания, естествено свързващи се с терена на парка. Архитектите предложили събарянето на две сгради, реорганизацията на работилниицте и учебните пространства по техническите предмети в една-единствена сграда, свързана с този аспект на обучението.

 Проектираната сграда лежи на една от границите на парка, а озелененият и покрив представлява негово продължение. Основните идеи на предложението са да се намери единство между различните корпуси на училището, като се интегрира и паркът чрез геометрията на „остриетата“. Освен това архитектите искали да създадат общественодостъпно пространство около улицата, пресичаща училищния имот, с изграждането на широк площад пред новата сграда.

И най-накрая, целта била да се съхранят гледките към екстериора, както и перспективите към градските пространства. За тази цел са използвани стъкло и полупрозрачни поликарбонати по фасадите. Също така създадени са малки дворчета между „остриетата“ с цел създаване на базиликално осветление (конструкция тип „Боало“). Обединението между двете части на училищния имот е осигурено чрез изграждане на публично пространство, оградено от библиотека. Този бъдещ „площад“ ще служи за сборен пункт, зона за разходки, а и ще представлява основния подход към училището.

Новата сграда с работилниците е завършена в началото на 2011, а е пусната в експлоатация през септември същата година.

Hobelix

Every beginning is difficult but extremely essential.

Остави коментар

Close Menu