Skip to main content
search

На четвъртия модул от Академия Лидерите компания TITAN предостави възможност на участниците да получат обучение в една по-различна сфера, която ще им помогне за бъдещото им професионално развитие. Гост бе проф.  Димитър Тенчев  обучител от  WIFI Bulgaria, който е университетски преподавател и консултант на големи компании. Темата на модула беше „Управление на конфликти“ – водеща в кариерно израстване на всеки бъдещ лидер. Преди да започне представянето му, Венцислава Кюлева – Директор Човешки ресурси и Милен Станоев – Директор  завод от TITAN обясниха на участниците с каква е дейността на компанията и какво търсят в един бъдещ служител – компетенции и личностни качества. Заедно с представителите на TITAN, бяха и тези на WIFI-България, които предлагат различни обучения и онлайн платформа за мениджмънт и тренинги. Презентацията  на проф.  Димитър Тенчев премина в преглед на различни гледни точки на конфликта, имаше редица примери и решения на проблеми. Участието на екипите беше изключително активно и дискусията доведе до основни изводи, необходими за тяхното израстване. Основните неща, на които наблегна гостът, бяха да се дефинира конфликта, неговия смисъл и функции, симптомите за появата му и това как да се избегне или изясни. Представени бяха и много стратегии при решаването на проблеми възникнали в работни процес.

Представителите на TITAN бяха избрали различен подход към студентите, който ги постави в необичайна позиция –не беше зададена задача да презентират продукт на компанията, а напротив беше подаден казус, включващ в себе си ситуация от реална работна среда. В лекционната част от модула гостът постави задача на студентите по отбори да решат спор, предоставяйки им по-кратко време и богата информация, където беше необходимо да „четат между редовете“. Задачата на отборите беше да разгледат от различни страни участниците в примерен конфликт, подготвен от лектора. Всеки от екипите получи индивидуална роля от сюжета на спора, чиято цел е да се види позицията от различна гледна точка. Единствената възможност за помощ бяха 3 въпроса на отбор към гост лектора. Екипите бяха изключително ентусиазирани и представиха много интересни решения.

Във втората част от модула – деня за презентации всеки отбор разполагаше с по 5 минути, за да представи гледната си точка. Едни избраха да разиграят сценка и да включат всички участници от екипа си. Други избраха индивидуалния подход и също не сгрешиха. Трети пък изразиха мнението си чрез емоционална презентация. Обстановката в залата беше приветлива и вече никой не се чувстваше притеснен. След представянето на групите гостите от TITAN, дадоха обратна връзка на участниците, като обясниха на всеки един екип поотделно къде има пропуск, какво може да промени и кое им е направило силно впечатление. Отборите получиха много похвали и доста важни съвети.

„Много се радвам колко ангажирани сте към случващото се тук. За жалост, когато бях на вашата възраст,нямах тази възможност да участвам в такава академия. В противен случай животът ми щеше да е много по–лесен, защото подготовката, която получавате през тези девет месеца ви прави в пъти по-конкурентни на пазара на труда“, сподели директора завод на TITAN – Милен Станоев.

През изминалата учебна година компания TITAN се включи и в другата инициатива на екипа от „Академия Лидерите“, а именно „Лидерите, които строят.“ Фирмата предложи стажове за студентите и най-упоритите бяха част от него. В академията се включиха и двама студенти, които са карали такъв в заводът на компанията, намиращ се  в Златна Панега, които споделиха впечатленията си.

Остави коментар

Close Menu