Skip to main content
search

Държавният куклен театър в Стара Загора обявява международен архитектурен конкурс за идеен проект за Център за експериментално куклено изкуство. След като по-рано тази година Министерството на културата гласува доверие на Община Стара Загора, в града на правите улици ще бъде създадено второто по рода си в България средище за експериментално театралното изкуство след Топлоцентрала в София. 

Началото на конкурса e обявено на 10-ти април като времето за работа на участниците ще бъде три месеца – 10 април – 15 юли 2023. Крайният срок за предаване на проектите е на 15-ти юли. Целият график можете да видите и в края на статията. 

Конкурсът се базира на двугодишна подготовка и цели да привлече архитекти от цял свят, които да представят новаторското си отношение към театъра и архитектурата като симбиоза. В конкурсните проекти възложителите очакват да разпознаят функционалност, изобретателност и устойчивост. Идеите на участниците ще бъдат оценявани от деветчленно международно жури, което дава дума за прозрачността на процеса по отсяване на най-качествените планове.

Държавният куклен театър в Стара Загора 

Старозагорският куклен театър е основан през 1954 г. Днес той е един от примерите за съхраняването на високото театрално изкуство в рамките на българския контекст. През линията на времето личностите и артистите от театъра са били многократно номинирани и награждавани за техните постижения в изкуството. За последните пет години театърът държи три национални награди Икар. Според настоящия директор на Кукления театър новата сграда за експериментално куклено изкуство ще бъде ключова за старозагорския и българския театър и ще отвори сцена за развитието на това изкуство у нас.

Какво е експерименталният куклен театър?

Кукленото изкуство по нашите ширини започва развитието си през XII век. По време на панаирите разказвачи с кукли са създавали етюди, забавлявайки тълпите. 

Ако кукленото изкуство в границите на съвременна България датира от девет века, то експерименталният театър навлиза като концепция в световен план през XIX век, а в българските зали в края на ХХ век.

Експерименталният театър е движение, което се стреми да надхвърли традиционните начини за изпълнение на театрална постановка. Поради тази причина той има тенденцията да променя начина, по който публиката възприема театъра и установява интерактивни отношения с него. Характерно е също комбинирането на останалите форми на изкуство като танци, музика, поезия, изобразително изкуство, фотография, кино. 

Директорът на ДКТ Стара Загора – Дарин Петков се надява до две години след приключването на конкурса сградата да бъде изградена и функционираща като стане инкубатор на новото, на съвременните изразни средства и изобщо на бъдещето на театъра. 

График на конкурса

10 април – 15 юли – време за изработване на проекта
05 юли – краен срок за задаване на въпроси, краен срок за регистрация и подаване на документи за участие, чрез сайта на конкурса (чрез пълномощник)
15 юли – краен срок за регистрация и подаване на документи за участие, чрез ЦАИС (без пълномощник),  краен срок за предаване на конкурсните материали за всички
16 юли – 20 юли – подготовка за журиране на конкурсните материали
21 юли – 25 юли – журиране
28 юли – обявяване на резултатите

Условия за участие

В конкурса могат да участват, без ограничения, всички български и чуждестранни лица или техни обединения с пълна архитектурна правоспособност.

Конкурсни награди:

Първа награда – 10 000 лева
Втора награда – 6 000 лева
Трета награда – 4 000 лева

Схема за максимално допустим обем

Центърът за експериментално куклено изкуство ще бъде дом на живия театър и средище за хора с висок творчески потенциал и нестандартни мултидисциплинарни виждания. Експерименталният театър в Стара Загора дава възможност на съвременните артисти да развиват талантите си и да бъдат развити нови театрални форми и изразни средства. По този начин ще се открие път за нови театрални личности и съвременна публика, както в Стара Загора, така и в България.

“Театърът ще създаде условия за творци от България и света” добавя още директорът Дарин Петков.

Конкурсът разполага със сайт, в който ще се обявява всичко, свързано с протичането му.

Остави коментар

Close Menu