Skip to main content

Владимир Захариев

Автор в stroiinfo.com

За автора

Публикации от Владимир Захариев

АрхитектураКонцепции

Природни структури в строителството, медицината и транспорта

Развитието на нови компютърни програми и приложението им в анализа на структури от живата и неживата природа води до нови открития за естествено възникналите форми…
КонструкцииСтроителство

Преизползване на строителни елементи

Въплътеният въглероден диоксид в сградите от производството на материали, строителство, реставрация и разрушаване се изчислява на 11% от общото произведено количество въглероден диоксид за една…