Skip to main content
search
Категория

Строителство

Инфраструктура

ЕкоБулевард Валекас

Според архитектите: „Проектът за Булевард Валекас може да се дефинира като пречиствателна станция за градския въздух. Идеята се състои в интегрирането на три социално съживени…
Hobelix
юли 16, 2013
Материали

Безопасността е на първо място сред изискванията към системите за сигурност в обществените сгради.

Когато става въпрос за болници, летища, училища, заведения или сгради с хиляди посетители, евакуационните пътища и съответните системи за управление са от най-голямо значение за…
Hobelix
юли 5, 2013
Материали

Технология за прозорци GEZE – решения, отговарящи на всички нормативни изисквания към естественото димоотвеждане.

Глава девета от Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (от 05.06.2010 г.) обхваща темата за димо- и…
Hobelix
юни 27, 2013
Close Menu