Skip to main content
search

В Модул 11 на Академия Лидерите ХСС Груп представиха темата “Разликата между учебното и реалното проектиране”. Групата предлага цялостни решения в областта на промишленото, административното, общественото, жилищното и пътното строителство и разполага с производствени предприятия за всички видове конструкции. Лектори бяха арх. Полина Стефанова, управител на ХСС Груп, инж. Дани Иванова, арх. Иван Димов и инж. Иван Петров.

Презентацията започна с търсене на дефиницията на понятието „проект“, обобщен като „уникално и ограничено във времето начинание“. Разгледано беше как той се тълкува и какви части има от гледна точка на различните специалности. Лекторите обърнаха внимание както на етапите, които изобщо не се разглеждат в учебното проектиране, така и на множеството изненади, с които младите специалисти могат да се сблъскат в практиката. Съгласуването на частите на проекта между отделните специалности беше отбелязано като основна трудност.

Казусът на ХСС Груп представляваше инвестиционно намерение за изграждане на жилищен комплекс. Предизвикателствата към участниците бяха в много направления – изискването за максимално застрояване на имота, оптимална функционална организация, конструктивни елементи, пълнота и съгласуване на проекта в различните му части и др.

След смяната на отборите през миналата седмица се наблюдаваше всеобщо оживление и хъс не просто за довършване на задачата, но за представяне на изключително детайлни разработки. Пролича си сериозността и отдадеността към казуса, който имаше за цел да сблъска участниците с особеностите при работа на екип в ограничено време.

Арх. Полина Стефанова благодари на отборите за старанието и отбеляза, че са надминали очакванията им в такъв кратък срок да представят толкова подробни решения.

„Представихте много повече неща, отколкото очаквахме.“

Тя посъветва участниците да използват единен layout за оформлението на отделните слайдове на презентациите. Поздрави също и изготвилите линеен график за организация за задачите във времето. Особено добро впечатление направиха двата отбора, които представиха и макети. Други пък показаха визуализация на проектното решение.

„Идеята ни беше да се сблъскате с реалните проблеми от практиката.“, сподели за финал арх. Стефанова

След приключване на презентациите арх. Стефанова обобщи акцентите от модула.

  • Какви трудности причиняват разликите между учебното и реалното проектиране на младите специалисти?

Това, че не работят в екип, за мен е един основен пропуск в университета, там не ги подготвят в тази посока. Също така, не ги запознават с реалните изисквания, с това какво в действителност може да се случи в реалното проектиране. В университета те не се съобразяват с външни фактори, а само със себе си.

Още едно основно нещо, което също намирам, че липсва в учебното проектиране, е че в университета студентите нямат достатъчен досег с професионалисти, които наистина са дейни в личен, собствен бизнес.

  • Как се попълват пропуските?

С практиката се учат. Ние ги сблъскваме с действителността, показваме им как се правят нещата и те лека-полека се научават и започват да ги правят правилно.

  • Дефинирахте понятието проект като „уникално и ограничено във времето начинание“. Какви са най-важните личностни качества, които спомагат да се извърви пътят по реализацията му?

Определено, когато един човек е борбен, амбициозен и постоянен, това са неща, които му помагат, за да се справя впоследствие доста по-добре в професията си.

  • Как се справиха участниците с казуса? Какво най-много Ви впечатли в решенията им?

Най-много ме впечатли колко сериозно те са подходили към казуса, който ние им зададохме, както и колко сериозно изобщо подхождат към Академия Лидерите. Впечатли ме количеството информация, което са успели да обработят и да предадат само за една седмица. В допълнение, повечето от тях не са дори завършили, а направиха наистина много добри презентации и предоставиха доста добро решение на нашия казус.

Кристин Джалова

Архитект, който споделя силен интерес към различни мащаби на проектирането - от интериор, през жилищни сгради, до градоустройство. Анализира взаимовръзките между нивата и търси успешните намеси в сложния градски контекст. Смята теорията на архитектурата за необходима основа на успешната практика, а всяка една статия за малък проект, който отваря нови хоризонти, размисли и диалог.

Остави коментар

Close Menu