Skip to main content
search

Партньорство в доставките за целия асортимент от дейности, покриващ нуждите на инфраструктурното и промишлено строителство, е основната цел на HTI България. Нина Вълчева – административен директор,  и Борис Кумчев – мениджър логистика, представиха как се управлява веригата на доставки в строителния сектор в тазседмичния модул на Академия Лидерите.

Компанията стартира дейността си в Германия от средата на миналия век, а вече от шест години практикува и на Българския пазар. В международен план работи с множество материали и доставчици и е най-голям дистрибутор в Германия и втори в Европа. Нина Вълчева отбеляза, че за компанията са важни не само продажбите, но и хората. За 8-ма поредна година HTI е и най-добрият работодател в Германия. Ключови за дейността на фирмата са складовете и логистиката. HTI работи с материали, които се прилагат в инсталациите, сградните мрежи, градската среда, ландшафта, както и с такива, които се прилагат в сфери като пречистване на води и индустрия. Стреми се да бъде полезна на обществото и смята, че евтините материали не носят устойчивост на бранша.

Според Борис Кумчев основна роля играе доброто познаване на характеристиките и системния подход при веригата на доставяне – доставчик, клиент, продължителност на доставката. В това се включват всякакви разходи за транспортиране, пристанища, претоварване, разтоварване и др. Веригата на доставяне в голяма степен определя на каква цена придобиваме определен материал. Порочна практика би било да се поръчва и после да се продава. Това създава блокирани средства за логистичните компании, защото стоката остава складирана. Вълчева добави, че всяка поръчка трябва да следва след задълбочено проучване на клиентите и пазара, което да покаже кои материали ще бъдат необходими. Така и производителят може да изготви резервен план за увеличено производство. Спомената бе разликата между ефективно – нещата да се извършват по най-добрия начин и ефикасно – по най-евтиния. Важна е комбинацията от двете.

Фактори, влияещи върху ефективността, са новите технологии, иновациите, рационалността, електронни поръчки. По този начин се отговаря на изискванията на клиента за най-ниска цена, дълготрайност и надеждност и увеличена добавена стойност.

Идеи, които вдъхновяват SCM (Supply chain management, или веригата на доставки) са японските муда – онова, което е излишно и не добавя допълнителна стойност и кайзен – метод на подобрение. Видове загуби по веригата са такива от презапасяване, от изчакване, излишни движения, неправилно управление на запаси, пространства, грешки. Оптимизацията на логистичните разходи се изчислява чрез отношенията между тотална цена, цената за поддръжка на стоката и цената на поръчките.

Управлението на чужди складови пространства и аутсорсинг на тази услуга е един добър подход при логистичните компании. С това се гарантират осигурени наличности, рискът се управлява по-добре, редуцира се и инвентарът. Това води до увеличаване на артикулите на склад и от другата страна редуцира презапасяването със стоки. Голямо предимство е бързата доставка на стоки. Лекторите дадоха за пример строителни компании и дружества, които влагат големи ресурси в поддръжката на складове, които иначе биха могли да спестят.

Лекторите говориха за АВС анализа в логистиката. Това са три основни категории материали: А – носещи около 66-67% стойност и 10 % от стоките, В – 23,3 % стойност и 20 % от стоките и С – 10.1 % стойност и 70 % от стоките. Тъй като третите са в най-голямо количество и имат най-ниска стойност, именно в тях се съдържа блокираният капитал.

С това бе свързан и казусът на участниците – ротация на материали и залежали стоки на склад. Въпросът беше как HTI да се освободи от тези стоки. Те трябваше да предложат стратегия, свързана с конкретни подходи и действия, така че да се овладее това свързано с всички клиенти и доставчици на компанията.

През следващата седмица деветте екипа представиха различните си концепции. Почти всички отбори включваха идеите за подробно проучване и анализ на пазара, междуфирмена комуникация, оптимизиране на уебсайта на компанията с възможности за преглед на материали и наличност, предлагане на пакети с отстъпки. Откроиха се идеи като тези материалите да се преизползват в направата на продукти за градски дизайн и обзавеждане, продажби на търг, постигане на баланс между стоки на склад и на продажба; също така и прилагане на пет принципа от японската философия за решаване на проблем, вдъхновени от муда и казйен – точност, порядък, чистота, стандартизиране, дисциплина.

Лекторите заключиха, че не всички отбори са успели да влязат в ролята на HTI, като  дадоха подробна и аргументирана обратна връзка на всеки един от екипите. Поздравиха добрия дизайн, структурираността и оригиналния подход. Като най-добре справили се отличиха участниците от белия отбор. Препоръките към всички бяха, че не трябва да поднасят информацията твърде емоционално, да представят презентациите си на още по-ясен графичен език и да не бягат от отговорност към продажбата на стоките.

Нина Вълчева и Борис Кумчев благодариха на всички за активността и споменаха, че виждат Академия Лидерите като развитие на пазара. Според тях преминаването на участниците през техния, а и през опита на всички техни партньори, влага добавена стойност в бъдещото развитие и че това ще се върне обратно.

Снимки: Карина Дикова

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu