Skip to main content
search

В Стара Загора ще се проведе архитектурен конкурс за реконструкция на централната зона около пазара в града. Конкурсът ще бъде международен и ще носи името The market zone. Той е с урбанистична насоченост и цели облагородяването на зоната между двата градски парка – “Александър Стамболийски” (Алана) и “5-ти октомври”. В зоната влиза и ул. “Пазарска”, както и площадното пространство, заключено между бул. „Цар Симеон Велики“, бул. „Руски“, ул. „Св. Княз Борис“ и ул. „Кольо Ганчев“.

Търсене на цялостна урбанистична концепция за зоната

Конкурсната зона основно се характеризира с Общинския пазар на Стара Загора, който е разположен в централната градска част. Той е в непосредствена близост до пешеходната улица на града, основните административни сгради и е определящ за околните магазини и заведения. Около него се намират градски зони с разнообразни функции, както и важни исторически и културни сгради.

Схема на зоната за реконструкция

Другото главно място от квартала е и площадното пространство зад универсалния магазин, което граничи с Музея на религиите. Създаването на връзки между отделните части на конкурсната зона е ключово за развитието на зоната като устойчив градски организъм.

Как протича подготовката за конкурса?

До края на месец февруари 2024 г. се провежда проучване чрез онлайн анкети, което е достъпно за всички на електронната страница на конкурса. То е насочено към експертите в областта на архитектурата и градоустройството, както и към всички други заинтересовани страни от различни сфери, които искат да споделят професионалното си мнение. Другата част от проучването включва и публично допитване до жителите на Стара Загора.

Снимки на някои от пространствата за реконструкция. Източник: Оптимистас

 Четете тук за конкурса за експериментален куклен театър

След края на тази фаза в доклад ще бъдат обобщени мненията и становища на граждани и експерти. Те от своя страна ще бъдат основата за дефинирането на ясно задание за архитектурния конкурс. Неговата задача ще бъде да постави проблемите, както и да вземе под внимание вижданията на гражданите за въпросните проблеми и тяхната гледна точка за решаването им.

Когато събирането на публично мнение не е формалност, то със сигурност би имало принос към оформянето на по-добро и целенасочено конкурсно задание.

Градовете на бъдещето са градовете на хората и е нужно мнението на обитателите по казусите на градската среда да бъде чуто. След това обаче тези мнения трябва да се разгледат подробно през експертизата на професионалистите.

Нека си зададем и въпроса дали отвореният международен конкурс би бил най-ефективния формат, чрез който да се задвижи процеса по реконструкция на квартала. Поетапните конкурси с отворена идейна фаза, подбор и затворен кръг за усъвършенстване на предложения са по-щадящи, както към ресурсите за участие на проектантите, така и към тези на организаторите и журито.

 Четете повече за печелившия проект в конкурса за Карин дом

След етапа на проучване организаторите от Оптимистас заедно с Община Стара Загора ще преминат към изготвяне на конкурсно задание и определяне на по-нататъшното протичане на конкурса.

 Тук може да намерите анкетата към конкурса The market place  до 29.02.2023

Даниела Солуева

Дипломиран архитект, който се интересува се от дизайн и обича да работи с различните му проявленията. Харесва да наблюдава дейностите на хората в градската среда и да ги анализира заедно с нея.

Остави коментар

Close Menu