Skip to main content
search

Презентацията изнесоха двама души, които преди година бяха опитните мишки на Академия Лидерите – инж.Зафир Зафиров и инж.Иван Бръмбаров, които са инженер-проектанти, както и инж.Калоян Левенов, също миналогодишен представител, който работи в търговския отдел на PERI. Те се възползваха от възможностите, които Академията им предостави и сега застанаха от другата страна. С думите „Ние сме един отбор. Ние сме PERI.“ те представиха приемствеността на Сезон 1 към Сезон 2.

Презентацията на тема „Дигитализация в строителството“ започна с преглед на глобалните мега трендове – тенденции, които се случват в световен мащаб и ни засягат пряко – демографските промени, които настъпват, екологичният дисбаланс, технологичната неопределеност. Живеем „на кредит“ по отношение на ресурсите, които все по-бавно, но сигурно се изчерпват.

След това темата се пречупи в аспекта строителството вчера и днес. Къде се намира строителната индустрия спрямо останалите? Оказва се, че строителството изостава по отношение на дигитализацията – ако сравним 1950-та със сегашната година, ще видим, че за много от процесите почти няма разлика.

В началото на строителния процес е идеята. Реализацията й е продължителен и сложен процес, който може да бъде спомогнат от съвременните иновации. Презентацията разгледа предимствата на BIM проектирането и нуждата от такъв вид софтуер. Това е и пътят към оптимизация при работата – всички механични действия са оставени на софтуера, а за проектанта остава мисленето.

„Една истина може да се каже по много начини.“ сподели инж.Зафир Зафиров.

Той посъветва участниците да бъдат уверени и да вярват в своята истина, когато се представят. Личният бранд се гради трудно, но от него зависи успехът в професията.

Оценяващите в деня на презентациите бяха Георги Димитров, управител на PERI, инж.Христо Дойчев, ръководител на техническото бюро, както и вече познатите трима инженери от Сезон 1.

„Нека работим по-умно, а не по-здраво.“ – посъветва участниците Георги Димитров.

Жълтият отбор разгледа бъдещето на тунелното строителство. Лилавият даде предложението си за фабрика за щампован бетон и разгледа проблемите при дистрибуция на продукцията и човешкия фактор. Представителите на синия отбор се отличиха с представяне на демо версия на предложението, което бяха разработили, както и убедителна презентация. Екипът в сиво се беше съсредоточил в етапа на проучване и анализ на данни на ниво урбанизъм. Черният отбор представи проблемите при кофражните работи, които включват ограничения при формообразуването и многократна употреба на кофражните форми. Зеленият отбор се беше насочил към транспортното строителство. Участниците разгледаха проблемите в сектора с фокус екология, работна ръка и качество. Екипът с бял цвят презентира възможностите на летящите помощници в лицето на дроновете. Оранжевият отбор разгледа проблемите във връзка с високото ниво на замърсяване. Червеният отбор представи темата “MODULOR“ като потенциална за дигитализация в строителството. Кафявият разгледа темата „високо строителство“ и подобряването на процеса и крайния продукт за инвеститора.

В края на срещата Георги Димитров каза, че това е началото на една дискусия, в която се раждат нови идеи и се мисли за бъдещето. Той остави обратната си връзка за края на седмицата, когато ще бъде разгледан по-детайлно потенциала на всяка от идеите. С пожелание за скорошна среща, както с някои от отборите, така и с някои конкретни участници, той благодари за положените усилия и постигнати резултати.

 

 

Кристин Джалова

Архитект, който споделя силен интерес към различни мащаби на проектирането - от интериор, през жилищни сгради, до градоустройство. Анализира взаимовръзките между нивата и търси успешните намеси в сложния градски контекст. Смята теорията на архитектурата за необходима основа на успешната практика, а всяка една статия за малък проект, който отваря нови хоризонти, размисли и диалог.

Остави коментар

Close Menu