Skip to main content
search

PERI е световен лидер в производството и доставката на високотехнологични системни решения за кофраж и скеле за изграждане на всякакъв тип и форма монолитни конструкции във всички сфери на строителството.

Централата на основаната през 1969 г. компания е разположена във Вайсенхорн, близо до Улм, Германия. Фирмата разполага с над 70 дъщерни дружества по целия свят и над 120 логистични центъра, както и повече от 8,700 служители. Името й произлиза от гръцката представка “peri” (наоколо) и цели да опише гъвкавостта на произвежданите от нея системи и възможностите им да следват всяка форма. ПЕРИ България е основана през 2000 г., като едни от най-значимите обекти, изградени от тогава до сега, са направени с решения на фирмата.

PERI на автомагистрала “Струма” | Снимка: peri.bg

Строителството – по-бързо, по-ефективно и по-безопасно.

Мисията на фирмата се подкрепя от постоянния й стремеж да предоставя на своите клиенти най-добрите решения. ПЕРИ е съвременна семейна компания с корпоративна култура и е търговски лидер за кофражни системи и скелета. Стремежът й е да се разраства на световно ниво. Тя дължи успеха си на изключителните постижения на екипа си, който е изграден на базата на взаимно доверие и уважение към всеки един от неговите професионалисти.

Успехът на компанията се дължи на нейните ценности.

Предприемчивост, надеждност, непредубеденост и страст са четирите стълба на ПЕРИ. Предприемаческият дух на основателя Артур Швьорер и неговите колеги, е открил първите партньори на компанията. Надеждността на екипа оправдава доверието, което клиентите на компанията са гласували. Непредубедеността на служителите в него помага на това всички да се учат взаимно и да се разрастват, а страстта към работата ги кара да търсят най-добрите възможни решения.

Какви са факторите за този успех?

Фокусът на ПЕРИ винаги са клиентите – това включва настоящите и всички онези, които предстои да станат партньори в строителството. До тях се достига чрез неспирния стремеж към иновациите, който поддържа компанията в лидерското й място. Това, че тя е семейна, я прави силна и независима, взимаща дългосрочни решения и поддържаща своя отличителен дух.

Снимка: peri.bg

Екипът

Изграден от личности с дългогодишен стаж във фирмата, както и с млади членове, екипът е многолик и разноцветен. В него има взаимно уважение и усещане за общност. ПЕРИ търси хора, на които да предаде уменията и знанията си, и очаква да получи от тях нов, различен поглед. Стреми се към отборен дух, а не към изява на най-добрите индивидуалисти.

Продуктите на ПЕРИ – проектирани за най-доброто решение.

Осигуряването на бърз и надежден работен процес е най-важният фактор за развитието на компанията. Поради тази причина тя се стреми да намали драстично броя на индивидуалните компоненти в системите, което се отразява и на ежедневния работен процес. Така прави работата по-бърза и по-лесна, улеснява логистиката и търсенето на части на работната площадка. ПЕРИ залага на иновативните и интелигентни системи, с високо качество и издръжливост.

Бързина и минимални усилия при работа със системите, висока безопасност и по-малки разходи.

Разработката на системите цели възможно най-широка гама от приложения. Така и материалът бива оползотворяван максимално. При необходимост компанията разработва системи със строго специфично приложение и така избягва скъпо-струващи решения. Често точно тези имат ключова роля в оптимизирането на разходите на обекта.

Снимка: peri.bg

Качество и висок стандарт

За да произвежда и доставя продукти с трайно и високо качество, компанията инвестира в модернизиран производствен процес и постоянни изпитвания. Така се подсигурява надеждността на всеки един от продуктите на ПЕРИ. На непрекъснати изпитвания за качество подлежи и процесът на серийно производство, което гарантира високото качество на всичките системи за кофражи и скеле. Данните от всяко изпитване се използват, за да се подобри качеството на продукта. Процесите за производство на ПЕРИ включват тестове за натоварване, издръжливост и непрекъснат контрол на качеството. Освен това, продуктите на компанията са сертифицирани от външни институти и организации.

Отношение към образование

ПЕРИ вярва, че високата квалификация на екипа й е един от основните фактори за успеха й. Компанията е и участник в Сезони 1, 2 и 3 на Академия Лидерите, където се среща със студентите и младите професионалисти по архитектура и строителство и ги запознава отблизо с работната среда.

PERI представят работата си пред Академия Лидерите. | Снимка: Карина Дикова

Дигитализацията – част от приоритетите на компанията.

За да се оптимизират процесите, да се намалят разходите и да се увеличи продуктивността, ПЕРИ обвързва работата си с BIM проектирането. Чрез него се изгражда информационен модел на сградата, в който могат лесно да се управляват различните етапи в изграждането на обекта. По този начин се улеснява общуването между отделните звена. Цел е пълното свързване на информацията за всички кофражи и скелета в дигитална база данни. Така тя се използва в бъдещи подобни симулации. По този начин инженерите на компанията могат напълно да открият потенциала на 5D проектирането при общуването си с клиента.

ПЕРИ – участник в едни от най-големите проекти в България.

Портфолиото с реализирани проекти на компанията у нас включва различни видове обекти – жилищни и обществени сгради, инфраструктурни обекти, хидротехнически съоръжения, реконструкции, както и високи сгради. Примери за това са метростанциите в столицата, големи проекти като Болкън Бизнес Център, NV Тауър и Ай Тауър, язовир Студена, пътни надлези Стамболийски и Ковачево, съоръжения от АМ Струма, мост от обходния път на град Габрово и други.

Уеб сайт: www.peri.bg

Контакт:

    Hobelix

    Every beginning is difficult but extremely essential.

    Остави коментар

    Close Menu