Skip to main content
search
Категория

Арх. инж. Климентин Чернев

Личности

Енергийна ефективност чрез дигитализация

Как може дигитализацията да подобри ежедневното функциониране на една сграда? Всяка съвременна сграда представлява съвкупност от носеща конструкция, инсталации и сградна обвивка, рабощещи като единно…
Close Menu