Skip to main content
search
Категория

арх. Христина Христова

Личности

Живот в Колелиба

Христина Христова е архитект и любопитен изследовател на съвременния човек, потребностите му и обитавания от него свят. Професионалният й път започва още от първата година…
Close Menu