Skip to main content
search
Категория

верига на доставяне

Образование

HTI и управлението на веригата на доставки в строителния сектор

Партньорство в доставките за целия асортимент от дейности, покриващ нуждите на инфраструктурното и промишлено строителство, е основната цел на HTI България. Нина Вълчева – административен…
Close Menu