Skip to main content
search
Категория

книга

АрхитектураКонцепции

Книга насърчава копирането в архитектурата

Архитектурната теория се занимава с разсъждаването, дискутирането и най-общо с писането за архитектура. Съществува от времето на Античността и ролята й е безспорна по отношение…
Кристин Джалова
ноември 17, 2017
Close Menu