Skip to main content
search
Категория

които строят

Личности

Енергийна ефективност чрез дигитализация

Как може дигитализацията да подобри ежедневното функциониране на една сграда? Всяка съвременна сграда представлява съвкупност от носеща конструкция, инсталации и сградна обвивка, рабощещи като единно…
Close Menu